TEMATSKA PITANJA

TEMATSKA PITANJA

Materijal za TEMATSKA PITANJA je sledeći:
 
 

Glavni nalazi Izveštaja o Kosovu za 2022

U Zelenoj agendi za zapadni Balkan i održivu povezanost, Kosovo je ostvarilo određeni napredak u oblasti transporta i ograničen napredak u oblastima energije, životne sredine i klimatskih promena. U oblasti

Klimatske promene: toplotni talasi

Kako se to odnosi na klimatske promene?Čak i mali porast prosečne temperature izazvan klimatskim promenama može povećati verovatnoću ekstremnih toplotnih talasa i toplotnih talasa. Toplotni talasi mogu imati ozbiljne zdravstvene

Klimatske promene: Neodrživost života na zemlji u budućnosti

Već je dokazano da nas sadašnji globalni ekonomski sistem vodi ka nestabilnoj budućnosti, u kojoj će mlađe generacije sve teže preživljavati. Istorija je pokazala da su se civilizacije uzdizale, stajale

Klimatske promene: Krčenje šuma uzrokovano ljudskim aktivnostima

Šume pokrivaju 30,7 odsto Zemljine površine. Pored obezbeđivanja sigurnosti hrane i skloništa, oni su od suštinskog značaja za borbu protiv klimatskih promena, zaštitu biodiverziteta i domova stanovnika koji žive u

Klimatske promene: integritet biosfere

“Gubitak biodiverziteta“ se sada naziva “integritet biosfere“, prepoznajući međuzavisnost vrsta i fokusirajući se na uticaj ljudi na funkcionisanje ekosistema. Nivoi ugljen-dioksida, od 395,5 delova na milion na globalnom nivou, su

Obnovljiva energija, baterije i Kosovo

Napisali Adhurim Hakhimusa (FHGR, Švajcarska), Kristian Sevdari (DTU, Danska) U ljudskoj prirodi je da se usevi (npr. žitarice) čuvaju u velikim štalama i čuvaju za kasniju upotrebu. Istovremeno, skoro svaki

Kosovo će smanjiti emisije gasova staklene bašte za 32% 2031. godine

U okviru nacrta nove Nacionalne strategije za električnu energiju, Kosovo je postavilo strateške ciljeve. Između ostalog, jedan od ciljeva ima za cilj smanjenje emisija, kao i promovisanje dekarbonizacije i ulaganja

Uvedeno istraživanje politike oporezivanja ugljenika: Vlada određuje cenu koju plaćaju zagađivači

Institut za razvojnu politiku (INDEP) predstavio je istraživanje „Politika oporezivanja ugljenika – značaj, izazovi i mogućnosti za Kosovo“, prenosi Ekonomija onlajn. Zatraženo je da se u svakoj zemlji sveta, na

Da li klimatske promene treba da se predaju kao predmet u našim školama?

Autor: Afrim Beriša, doktor nauka o životnoj sredini Iako obrazovanje nije direktno rešenje za sprečavanje klimatskih promena, ono je ipak jedno od najefikasnijih oruđa za promenu stavova i bolje razumevanje

Ugalj je i dalje glavna pretnja globalnim klimatskim ciljevima

Broj elektrana na ugalj širom sveta opao je 2021. godine, prema objavljenoj studiji, ali fosilno gorivo koje je najodgovornije za globalno zagrevanje i dalje stvara rekordne emisije CO2, ugrožavajući klimatske

Mit ili istina!

❌ MIT br.1 Smanjenje upotrebe fosilnih goriva i proizvodnje obnovljive energije znači veće troškove za građane, veću nezaposlenost i usporavanje privrednog rasta. ✅ ISTINA: Građani #VesternBalkan svake godine plaćaju do

ENERGIJA SUNCA I VETRA

Skoro ceo sektor električne energije na Kosovu zasniva se na električnoj energiji proizvedenoj iz uglja. Ova činjenica predstavlja problem za energetski sektor. Naročito tokom zimskih meseci da bi se podmirila

Balkanska zelena fondacija sprovela je istraživanje u 623 kosovska domaćinstva o potrošnji električne energije

Anketa je sprovedena onlajn i bila je otvorena za popunjavanje svih građana. U anketi je od građana traženo da dostave podatke dobijene iz računa za struju za decembar 2021. godine,

Ekološke koristi od očuvanja energije

Smanjenje zagađenja površinskih i podzemnih voda Ekstrakcija fosilnih goriva kao što su ugalj i nafta iz podzemnih voda degradira i zagađuje snabdevanje podzemnim vodama. Zagađenje vode i može je učiniti

Obuka o izveštavanju medija o šumarstvu Kosova

Program šumarstva koji finansira Švedska ambasada, koji sprovodi FAO u bliskoj saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja, organizovao je obuku o izveštavanju medija o šumarstvu kao deo izgradnje

Stanje reke, u Štimlju posle kiše

https://www.facebook.com/groups/775399109537577/permalink/1233800027030814/

Odobren je izvestaj o stanju zivotne sredine na Kosovu 2020

Vlada Republike Kosovo je na svom 39. sastanku kao tačku dnevnog reda imala razmatranje i postupke u Skupštini Kosova godišnjeg izveštaja o stanju životne sredine na Kosovu za 2020. godinu.

Izvori energije na Kosovu

Strukturu primarne energije koja se potroši na Kosovu za 2020. godinu čine: ugalj, naftni derivati (benzin, nafta, mazut, kerozin i tečni naftni gas-TNG), biomasa, hidroenergija, energija vetra, solarna energija i

Razumevanje održivog razvoja u društvenom kontekstu

Definicija održivosti u Brundtlandovom izveštaju (Svetska komisija UN za životnu sredinu i razvoj, 1987.) široko se citira kao „održivi razvoj koji zadovoljava potrebe sadašnjosti bez ugrožavanja sposobnosti budućih generacija da

GreenTalk – diskusija o održivom razvoju, izazovima i mogućnostima na Kosovu

‘Poštovanju i brizi za planetu treba učiti od detinjstva, u porodici i u školi, istovremeno uz poštovanje i brigu o ljudima. Samo ranim obrazovanjem može se osigurati dugoročni uspeh “-

Emisije gasova menjaju strukturu donjih atmosfera zemlje

Smanjujuća se stratosfera oštar je signal klimatske vanredne situacije i uticaja planetarnih razmera koje čovečanstvo sada vrši, prema Huanu Anelu na Univerzitetu u Vigu u Ourenseu u Španiji i delu

Sliv Drina

Sliv Drina nalazi se na jugoistoku Balkanskog poluostrva sa vodenim tijelima i slivovima raširenim po Albaniji, Grčkoj, Kosovu1, Crnoj Gori i sjevernoj Makedoniji. Obuhvata podslive reka Crni Drin, Beli Drin,

Upotreba pesticida i drugih poljoprivrednih hemikalija

Još jedan ekološki pritisak poljoprivrednog sektora je upotreba pesticida i drugih poljoprivrednih hemikalija. Prema podacima iz Ankete o poljoprivrednim domaćinstvima za 2015-2019. Godinu koju je sprovela Kosovska agencija za statistiku,

17 Ciljevi održivog razvoja

Ciljevi održivog razvoja, usredsređujući se na 17 grupa ključnih oblasti, imaju za cilj zaustavljanje siromaštva na celoj planeti, istovremeno rešavajući važna pitanja zaštite životne sredine, promocije čiste energije, urbanog razvoja

Kako uključiti ciljeve održivog razvoja (SDG) u proces razvoja lokalne politike?

Da bi se uspešno postigla primena SDG-a, od ključne je važnosti da budu uključeni u lokalne politike, pored onih na centralnom nivou. Uključivanje SDG u procese razvoja i primene lokalnih

Rastuća globalna temperatura

Prosečne globalne temperature u 2020. bile su povezane sa najtoplijim zabeleženim godinama, pokrivajući ono što je ujedno i najtoplija decenija na planeti ikad zabeležena, prema novoj analizi podataka. Poslednjih šest

Ukupan sadržaj ugljen dioksida u atmosferi

Rečeno nam je da je atmosferski sadržaj ugljen-dioksida (CO2) na katastrofalno opasnom nivou i moramo nešto preduzeti da ga smanjimo. Ova jednostavna tabela je nešto što bi svima trebalo neizbrisivo

Pokazatelji zaštićenih područja

Tokom perioda 2000-2018. Godine, preko 100 područja prirode uzeto je pod zakonsku zaštitu, a mnogo više je predloženo za zaštitu. Među zaštićenim područjima treba izdvojiti: Nacionalni park „Proklete planine“ (2013)

Grafikon emisija zagađivača vazduha tokom 1990-2017, PEN Ovi grafikoni su zabeleženi u takozvanim popisima emisija zagađujućih materija u vazduhu i čine zvanične podatke međunarodnih politika o prekograničnom zagađivanju vazduha. Ovaj

Ekološki porez koji nikada nije doprineo životnoj sredini

Evropska Komisija navodi da ni ove godine kosovske vlasti nisu uspele da usvoje i primene mere za poboljšanje kvaliteta vazduha, zaključujući da ovaj neuspeh predstavlja glavnu pretnju zdravlju stanovništva. Iako

Biodiverzitet ugrožen u petini svetskih zemalja

Prirodni resursi poput hrane, vode za piće i vazduha i zaštite od poplava već su znatno oštećeni ljudskom aktivnošću. Do petine svetskih zemalja preti kolaps ekosistema zbog uništavanja divljih životinja