BIBLOTEKA

Materiali za: Bibloteku

Godišnji izveštaj za 2022!

Ovaj izveštaj predstavlja odraz vrednosti, aktivnosti i dostignuća u promovisanju inkluzivnog i održivog razvoja širom Zapadnog Balkana. Iako saopštava sve…

Nacionalna strategija za vode Kosova

Nacionalna strategija za vode KosovaSaznajte više o sprovođenju Nacionalne strategije za vode Kosova (2017-2036) Izveštaj o praćenju Nacionalne strategije za…

Divlje deponije

Jedan od problema koji nastavlja da prati stanje životne sredine na Kosovu je prisustvo divljih deponija.U cilju identifikovanja i registracije…

Untitled

Biodiverzitet – njegove vrednosti i pretnje u prekograničnom regionu (Alb.) Priručnik je proizvod obuke za izgradnju kapaciteta razvijene u opštini…

Vodč za organe za sprovođenje zakona

U okviru aktivnosti za „Jačanje administrativnih kapaciteta za sprovođenje ekološkog zakonodavstva“ pripremljen je praktični Vodič za službenike u oblasti životne…

Izveštaj o stanju voda na Kosovu 2020

Ovaj izveštaj predstavlja stanje voda na Kosovu za period 2015-2020. Izveštaj obuhvata stanje površinskih voda, podzemnih voda, zakone i podzakonske…

Untitled

Izveštaj MŽSPP o hidroenergiji je objavljen Radna grupa za “Pregled administrativnih procedura sprovedenih za hidroelektrane i njihov uticaj na životnu…

Emisije gasova na Kosovu

Povećanje atmosferskih koncentracija gasova proizvodi efekte na klimatske promene, odnosno na njihovo zagrevanje. Procenjuje se da se globalno od 1990.…

Zeleni menadžment na opštinskom nivou

Istraživanje „Zeleni menadžment na opštinskom nivou“ ima za cilj da informiše građane o posvećenosti opštinskih direkcija u oblasti životne sredine.…

Ugljen-dioksid CO2

Ugljen-dioksid je gas koji se sastoji od dela ugljenika i delova kiseonika. To je jedan od najvažnijih gasova na biljkama…