PARTICIPACIJA, ZASTUPANJE, LOBIRANJE

Materiali za participacija, zastupanje, lobiranje:

POZIV:

Direkcija za javne prostore i parkove i Uprava za administraciju pozivaju građane opštine Priština da nam se pridruže u otvorenoj…

Upitnik za kvalitet vazduha

Ovaj upitnik ima za cilj da prikupi informacije o percepciji građana o nivou kvaliteta vazduha u ciljanim opštinama. Odgovori su…

Ujedinjeni Balkan za čist vazduh

Regionalna kampanja „Ujedinjeni Balkan za čist vazduh“ sprovodi se drugu godinu zaredom, u cilju podizanja svesti građana regiona o uzrocima…

Kampanja za davanje boje zemlji

Kampanja „Dajmo boji državi“ ima za cilj da proširi zelene površine na Kosovu sadnjom 1,8 miliona stabala do 2030. Ovu…