OBEĆAVAJUĆA PRAKSA

Materiali za praksu

Reakcije nad bacači ma smeća

Česti su slučajevi reagovanja institucija za neobrazovane građane koji bacaju smeće u javne prostore na Kosovu. Prvi slučaj: Novčanom kaznom…

Baci me u korpu

NVO Ec Ma Ndryshe je sprovela akciju čišćenja parkinga i parka iza Bele kuće u Prizrenu u cilju stvaranja čistijih…

Obeležavanje zaštićenih područja

Nacionalni park ŠariObeležavanje zaštićenih područja Informativna tabela za Strogi rezervat „BREDHIKU“, koji se sprovodi u okviru aktivnosti „Podizanje svesti o…

Untitled

Jezero Batlava je očišćeno, apeluje se da se voda ne zagađuje Vladavina demokratije na Kosovu SDK je organizovao akciju čišćenja…

Zelene javne povrsine

EC Ma Ndryshe je sprovela aktivnost za sadnju sadnica na trgu “Vrapuesja e Prizrenit”. Svrha ove aktivnosti je povećanje nivoa…

Akcija za čišćenje puteva

Zagađenje javnih prostora i dalje je jedan od glavnih problema. Ovoga puta EC je sprovela akciju čišćenja ulica “Reshat Karjagdiu”…

Reciklaža stakla na Kosovu

Kružna ekonomija u prvim koracima razvoja. Kosovsko recikliranje stakla i EcoZ transformišu stakleni otpad u nove proizvode za višekratnu upotrebu,…