UNDP në Kosovë me këshilla për përmirësimin e cilësisë së ajrit në Prishtinë

Këto ide janë parafyturuar për qytetin e Prishtinës, mirëpo aplikimi i tyre është i mundshëm në çdo qytet dhe publike.

  1. Pyjet vertikale

Ky sygjerim vendosjen e bimëve në fasadat e ndërtesave me qëllim të shtimit të hapsirave të gjelbra si dhe kursimit të energjisë.

Këto hapësira të gjelbra përveç që prodhojn oksigjen dhe pastrojnë ajrin kontribojnë dhe në izolimin termik të ndërtesave, sidomos gjatë kohës së verës.

  1. Stacione pastruese të ajrit

Rekomandimi i dytë ofronë idenë e krijimit të stacioneve të autobusëve të cilët pastrojnë ajrin.

Ky koncept do t’u ofronte freski dhe ajër të pastër përdoruesve të transportit publik.

  1. Pemët e Qytetit

Sygjerimi i fundit është vendosja e ulëseve të cilat kanë të mbjellura dhe bimë të ndryshme. Sipas këtij konceptim shfrytëzuesit e këtyre ulësve do të shijonin 53% më pak pluhur dhe temperatura deri në 4°C më të ulta gjatë ditëve të ngrohta.

Në Prishtinë ulëse të tilla janë vendosur dhe më herët në qendrën e qytetit.

Burimi: kosovo.energy

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email