Environment Hub

Zyra Kombëtare e Auditimit (ZKA) ka filluar auditimin e performancës në fushën e energjisë dhe mjedisit
Zyra Kombëtare e Auditimit (ZKA) ka filluar auditimin e performancës në fushën e energjisë dhe mjedisit me temën “Sistemi i licencimit të hidrocentraleve dhe ndikimi i tyre në mjedis dhe
Dorëzohet kallëzim penal për degradimin e ujëvarës dhe parkut të Mirushës
OJQ Qytetarët Aktivë ka dorëzuar kallëzim penal lidhur me degradimin e Monumentit Natyror “Ujëvarat dhe Parku i Mirushës“ e shpallur si zonë e veçantë, lidhur me projektin: Pastrimi i Ambientit
Platforma për Mbrojtjen e Mjedisit dhe Zhvillimin e Qëndrueshëm në Kosovë 2021
Përmes projektit SideStep të zhvilluar nën ombrellën e Humanrighjtivism, PACT synon të forcojë bashkëpunimin midis OSHC-ve në mënyrë që të rrisë ndikimin e tyre në proceset e vendimmarrjes në çështjet
Tabela informuese rreth rëndësisë së drunjve
EC Ma Ndryshe ka vendosur disa tabela informuese rreth rëndësisë dhe përfitimeve që sjellin drunjtë për mjedisin e pastër në zonat urbane. Këto tabela janë vendosur në disa lokacione në
PARTNERËT\DONATORËT
SHPËRNDAJE NË:
Letër Lajmërime...

Abonohu në buletinin tonë që të pranoni të parët informata dhe kerkesat tuaja: