Environment Hub

Sesionet e mentorimit me OSHC-të
Në komunën e Dragashit, PACT mbajti sesionin e mentorimit (coaching) me organizatën SHEA Ambienti. Në kuadër të aktivitetit për promovimin e Eko-turizmit në Komunën e Dragashit, PACT zhvilloimanalizën SWOT dhe
Linqe të dobishme
https://www.sida.se/en/sidas-international-work/kosovo https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1598115553686&do=publi.welcome&zgeo=35484&page=1&debpub=&orderbyad=Desc&orderby=upd&searchtype=AS&nbPubliList=15&userlanguage=en https://kosovofunding.org/ https://www.entwicklung.at/en/countries/southeast-europe/kosovo https://www.euro-access.eu/ https://www.giz.de/en/worldwide/298.html https://www.rbf.org/grants-search https://www.wvi.org/Kosovo
Gjendja e lumit,ne Shtime pas reshjeve të shiut (video)
https://www.facebook.com/groups/775399109537577/permalink/1233800027030814/
Përmirësimi i cilësisësë ajrit përmes energjisë efiqiente
Aji i pastër dhe qëndrueshmëria mjedisore janë parakusht për një jetë më të mirë për të gjithë njerëzit. Ky video material tregon për përkrahjen e BE-së në Kosovë, përmes zbatimit
PARTNERËT\DONATORËT
SHPËRNDAJE NË:
Letër Lajmërime...

Abonohu në buletinin tonë që të pranoni të parët informata dhe kerkesat tuaja: