RAZVOJ PROJEKTA

Materiali za razvoj projekta:

Untitled

Nevladina organizacija PEN (Peer Educators Netvork) sprovodi kampanju CleanVaterCrisis Ova kampanja ima za cilj da građane upozna sa posledicama zagađene…

Mentorske sesije sa NVO

U opštini Dragash / Dragaash PACT je održao mentorsku sesiju (coaching) sa organizacijom SHEA Ambienti. Dragash / Dragaash Razmenjene su…

Mentorska sesija sa lokalnim NVO

Danas je u opštini Kačanik PACT održao mentorsku sesiju (koučing) u Regionalnom centru za zaštitu i promociju životne sredine –…

Mentorske sesije za NVO

Danas je PACT održao mentorsku sesiju (coaching) sa organizacijom Ambienti iz Dragaša. Tokom sesija razgovaralo se o korišćenju elektronske platforme…