Baci me u korpu

NVO Ec Ma Ndryshe je sprovela akciju čišćenja parkinga i parka iza Bele kuće u Prizrenu u cilju stvaranja čistijih i bezbednijih prostora za zdravlje ljudi kao i za zaštitu životne sredine uopšte. Pored čišćenja ovog prostora, postavljeni su i plakati sa porukama svesti kojima se građani pozivaju na više pažnje prema životnoj sredini. Takođe,… Continue reading Baci me u korpu

Throw me in the basket

EC has carried out a cleaning action in the parking lot and the park behind the White House in Prizren in order to create cleaner and safer spaces for human health as well as for the protection of the environment in general. In addition to cleaning this space, posters with awareness messages have been placed,… Continue reading Throw me in the basket

Më hedh në shportë

EC ka realizuar aksion pastrimi në parkingun dhe parkun mbrapa Shtëpisë së Bardhë në Prizren me qëllim që të krijohen hapësira më të pastra dhe më të sigurta për shëndetin e njeriut si dhe për mbrojtjen e mjedisit në përgjithësi. Përveç pastrimit të kësaj hapësire janë vendosur edhe postera me mesazhe ndërgjegjësuese, duke u bërë… Continue reading Më hedh në shportë