PJESËMARRJA,AVOKIMI,LOBIMI

Materiali për pjesëmarrja,avokimi,lobimi vijon më poshtë:

FTESË:

Drejtoria e Hapësirave Publike dhe Parqeve dhe Drejtoria e Administratës fton qytetarët e Komunës së Prishtinës të na bashkohen në…

Pyetësor për cilësinë e ajrit

Ky pyetësor ka për qëllim të mbledhë informacione rreth përceptimit të qytetarëve në lidhje me nivelin e cilësisë së ajrit…

Fushata T’i Japim Vendit Ngjyra

Fushata “T’i Japim Vendit Ngjyra” synon zgjerimin e hapësirave gjelbëruese në Kosovë përmes mbjelljes së 1.8 milionë drunjve, deri në…

Si ta trajtojmë tokën

Deri më tani Toka është trajtuar sikur një thes grushtimi. Ajo është abuzuar dhe keqtrajtuar nga njerëzit vazhdimisht pa asnjë…