MULTIMEDIA

Materiale per multimedia

Ndikimi i Rinisë në Mjedis

60 Eko Klube janë themeluar ose riaktivizuar në shkollat e mesme të larta të Kosovës në kuadër të projektit “Ndikimi…

Kelkos prapë në komision!

Kësaj radhe, deputetja Mimoza Kusari kërkoj sqarime nga ZRrE (edhe Ministri por nuk erdhi) se çka jane duke bërë pĕr…