Baci me u korpu

NVO Ec Ma Ndryshe je sprovela akciju čišćenja parkinga i parka iza Bele kuće u Prizrenu u cilju stvaranja čistijih i bezbednijih prostora za zdravlje ljudi kao i za zaštitu životne sredine uopšte.

Pored čišćenja ovog prostora, postavljeni su i plakati sa porukama svesti kojima se građani pozivaju na više pažnje prema životnoj sredini. Takođe, jedan od razloga za ovakvo stanje u ovim prostorima je zapuštenost i nedostatak ulaganja u njih od strane nadležnih institucija, uključujući i nedostatak kontejnera/korpi.

Istovremeno, loše upravljanje je dovelo do toga da se ovi prostori ne održavaju na adekvatan način, pretvarajući se u oaze otpada i na taj način stvarajući opštu opasnost.

Stoga EC poziva nadležne institucije na više ulaganja, adekvatnije upravljanje i bolje održavanje ovih prostora.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email