ÇËSHTJE TEMATIKE

Materiali për çështje tematike vijon më poshtë:

Kuizi5

Transporti rrugor është një nga burimet më të mëdha të ndotjes, duke kontribuar kështu në cilësinë e dobët të ajrit,…

Garë për gazetarinë e gjelbër

Gjatë Javës së Zhvillimit të Qëndrueshëm të Kosovës, një ngjarje e jashtëzakonshme ju ëdhtë kushtuar formësimit të një të ardhmeje…

Mit apo e vërtetë!

❌ MITI Reduktimi i përdorimit të lëndëve djegëse fosile dhe prodhimit të energjisë së rinovueshme nënkupton kosto më të larta…

ENERGJIA DIELLORE DHE E ERËS

Pothuajse i gjithë sektori i energjisë elektrike në Kosovë është i bazuar në energjinë elektrike të prodhuar nga qymyri. Ky…

Burimet e energjisë në Kosovë

Struktura e energjisë primare e konsumuar në Kosovë për vitin 2020 përbëhet nga: thëngjilli, produktet e naftës (benzina, nafta, mazuti,…

Pellgu i Drinit

Pellgu i Drinit ndodhet në jug-lindje të Gadishullit Ballkanik me trupa ujorë dhe ujëmbledhës të shpërndarë në të gjithë Shqipërinë,…

Shfrytëzimi i resurseve ujore

Një prej formave të ndikimit të drejtpërdrejtë në mjedis është edhe shfrytëzimi i resurseve ujore. Të dhënat flasin se pjesa…

A e kini ditur se…

Gjatë një viti, një pemë e rritur mund të prodhojë oksigjen sa 10 njerëz që absorbojnë përmes frymëmarrjes. Një pemë…

Ngritja e temperaturës globale

Temperaturat mesatare globale në vitin 2020 ishin të lidhura me vitet më të nxehtë të regjistruar, duke mbuluar atë që…

Treguesit e zonave te mbrojtura

Gjatë periudhës 2000-2018 nën mbrojtje ligjore janë marrë mbi 100 zona të natyrës dhe janë propozuar për mbrojtje shumë të…