KONKURSE

Materiali për Konkurse vijone më poshtë:

Sfida e Gjelbër e Kosovës

Për një të ardhme më të gjelbër. Pas COVID-19, Kosova po përjeton një nga krizat më sfiduese shoqërore dhe ekonomike…

Untitled

📣 TOKA si pjesë e SAME – Solidarity Action Day Movement in Europe prezanton Ditën e Solidaritetit për herë të…

THIRRJE PËR FËMIJË

Themelimi i grupit të fëmijëve për mbrojtjen e mjedisit dhe ndryshimeve klimatike. Youth Ecological and Security Zone – EcoZ është…

Call for application for trainer

CALL FOR APPLICATION FOR TRAINER INTRODUCTION PACT is seeking to engage one trainer/facilitator to conduct 3 (three) training/workshops (two days…