Praktikat premtuese: aksioni i pyllëzimit

OJQ-ja Lokale LOCAF (Local Action Climate Forum) ka vazhduar me aksionin e pyllëzimit në fshatin Butofc të Prishtinës.

Komuna e Prishtinës, Ndërmarrja Publike Lokale Hortikultura dhe Forca e Sigurisë së Kosovës kanë dhënë një kontribut të jashtëzakonshëm duke iu bashkuar aksionit të pyllëzimit të iniciuar nga Forumi Lokal i Veprimit Klimatik, në kuadër të shënimit të Ditës së Tokës.

Nesër aktiviteti do të vazhdojë me aksionin e pyllëzimit në fshatin Sylevicë, Komuna e Podujevës.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email