Skip to content
Reciklimi na ndihmon ta ruajmë mjedisin

Riciklimi i 1 ton të pajisjeve elektronike (e-waste) mund të krijoj deri në 15 vende të punës.

Projekti “Ekonomi e gjelbër për zhvillim të qëndrueshëm” është mbështetur nga “NAGE – Networking and Advocacy for Green Economy” përmes “RROZHRK – Rrjetit të Organizatave për Zhvillim Rural të Kosovës” i financuar nga Bashkimi Europian dhe i implementuar nga Ekovizioni.

European Union Kosovo
Networking and Advocacy for Green Economy
Network of Organizations for Rural Development of Kosovo

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *