Perspektiva praksa: sadnja drveća u školskom dvorištu


Danas, 15. juna, organizovana je sadnja ukrasnog drveća “Javor” u dvorištu Srednje stručne škole – Centar za kompetencije “Kujtim Krasniki” u Mališevu.

Ovu aktivnost podržava organizacija PACT, u okviru projekta HumanRightivism, sa ciljem podizanja svesti i korišćenja prava na stvaranje optimalne i zdrave životne sredine za ljude, prava koje se pominje u međunarodnoj konvenciji Ujedinjenih nacija.

Ovaj događaj se organizuje u okviru podrške kreativnim inicijativama za zaštitu životne sredine i održivi razvoj na nivou Kosova.

U okviru ove aktivnosti organizovano je predavanje o životnoj sredini i održivom razvoju sa učenicima „Eko kluba“ osnovanog u okviru škole.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email