Perspektiva praksa: sadnja drveća u školskom dvorištu

Danas, 15. juna, organizovana je sadnja ukrasnog drveća “Javor” u dvorištu Srednje stručne škole – Centar za kompetencije “Kujtim Krasniki” u Mališevu. Ovu aktivnost podržava organizacija PACT, u okviru projekta HumanRightivism, sa ciljem podizanja svesti i korišćenja prava na stvaranje optimalne i zdrave životne sredine za ljude, prava koje se pominje u međunarodnoj konvenciji Ujedinjenih… Continue reading Perspektiva praksa: sadnja drveća u školskom dvorištu

Promising practice: planting trees in the school yard

Today, June 15, the planting of decorative “Maple” trees was organized in the courtyard of the Vocational High School – Center for Competence “Kujtim Krasniqi” in Malishevë. This activity is supported by the PACT organization, within the HumanRightivism project, with the aim of raising awareness and using the right to create an optimal and healthy… Continue reading Promising practice: planting trees in the school yard

Praktika premtuese: mbjellja e drunjëve në oborrin e shkollës

Sot me 15 qershor u organizua mbjellja e drunjëve dekorativ “Rrap” në oborrin e Shkollës së Mesme Profesionale – Qendrës për Kompetencê ‘Kujtim Krasniqi’ në Malishevë.  Ky aktivitet është mbështetur nga organizata PACT, në kuadër të projektit HumanRightivism, me qëllim të ngritjes së vetëdijësimit dhe shfrytëzimit të së drejtës për krijimin e një ambienti optimal… Continue reading Praktika premtuese: mbjellja e drunjëve në oborrin e shkollës