Environment Hub

ZHVILLIMI I PROJEKTEVE ​

zhvillimi i projekteve

Materiali për Zhvillimin e Projekteve vijone më poshtë:

Strategjia e re e BERZH-it për Kosovën i jep prioritet tranzicionit të gjelbër

Banka do të vazhdojë të ndjekë arritjen e agjendës së lidhjes së vendit me fokus më të madh në zbatimin e projektit, dhe do të rrisë mbështetjen e saj për

Panel diskutimi për përmirësimin e mjedisit jetësor dhe rregullimit të hapësirave publike

Me 15 shkurt OJQ EC MA NDRYSHE organizoi në kuadër të HumanRightivism panelin e diskutimit me temë “Përmirësimi i mjedisit jetësor nëpërmjet inspektimit dhe rregullimit të hapësirave publike”. Në këtë

Sesionet e mentorimit me OJQ-të lokale

Sot në komunën e Shtimes, PACT mbajti sesionin e mentorimit (coaching) me Grupin Lokal të Veprimit – Natyra. Gjatë takimit u shkëmbyen informata për sfidat lokale dhe organizative me të

Sesionet e mentorimit me OSHC-të

Në komunën e Dragashit, PACT mbajti sesionin e mentorimit (coaching) me organizatën SHEA Ambienti. Në kuadër të aktivitetit për promovimin e Eko-turizmit në Komunën e Dragashit, PACT zhvilloimanalizën SWOT dhe

Sesion mentorimi me OJQ lokale

Sot në komunën e Kaçanikut, PACT mbajti sesionin e mentorimit (coaching) me organizatën Qendrën Regjionale përr Mbrojtjen dhe Promovimin e Mjedisit – Ajri. U shkëmbyen informata lidhur me çështjet mjedisore

Sesionet e mentorimit me OJQ-të

Sot PACT mbajti sesionin e mentorimit (coaching) me organizatën Ambienti nga Dragashi. Gjatë sesioneve u diskutua përdorimi i platformës elektronike Environment Hub (www.environment-hub.org) si dhe u shpjeguan detajet dhe mundësitë

Trajnim – edukimi për të drejtat mjedisore

Community Development Fund (CDF), përmes projektit HumanRightivism përkrah organizatën Reconciliation Empowering Communities në zbatimin e trajnimit mbi “Edukimi për të drejtat mjedisore” Pjesëmarrësit gjatë ligjërimit mësuan më shumë rreth mbrojtjes

Green Talks – Biseda të gjelbra

EC Ma Ndryshe ka vazhduar serinë e debateve “Green Talks – Biseda të gjelbra”, qëllimi i të cilave është nxitja e debatit për mjedis mes nxënësve të shkollave dhe përfaqësuesve

Ditë e re dhe njohuri të reja!

Nxënësit e shkollës “Rasim Kiçina” në Drenas sot mësuan më shumë rreth mbrojtjes së mjedisit. Me ndihmën e ligjëruesve të angazhuar nga PEN nxënësit u ndërgjegjësuan më shumë rreth çështjeve

Fillimi i punëve në zbatimin e projektit ‘Kopshti Vertikal’ në Prishtinë

Më 30 Mars, u bë inaugurimi i punëve në projektin e ‘Kopshti Vertikal’, bashkëpunim në mes të Fondit për Zhvillim Komunitar (CDF) dhe Komunës se Prishtinës. Projekti synon ri-vitalizimin e

“Biseda e gjelbër – Green Talk” në qytetin e Gjakovës

Më 18 Mars, ditën botërore të riciklimit, EC Ma Ndryshe organizoj debatin për mjedisin në qytetin e Gjakovës. Pjesëmarës në debat ishte kryetari i komunës, z.Ardian Gjini, zyrtari mjedisor, z.

Energjia efiçiente si një alternativë e qëndrueshme për mbrojtjen e mjedisit

EC Ma Ndryshe ka realizuar aktivitetin për shënimin e 5 Marsit-Ditës Botërore të Efiçiencës së Energjisë. Gjatë këtij aktiviteti është bërë shpërndarja e poçave LED si dhe disa broshurave të

EC-i vazhdon serinë e debateve “Green Talks – Biseda të gjelbra”

EC Ma Ndryshe ka vazhduar serinë e debateve “Green Talks – Biseda të gjelbra”, qëllimi i të cilave është nxitja e debatit për mjedis mes nxënësve të shkollave dhe përfaqësuesve

Ligjeratë me nxënës për problemet mjedisore

Organizata PEN Sot e mbajti ligjëratën me nxënësit e gjimnazit “Hivzi Sulejmani” në Fushë Kosovë. Nxënësit e kësaj shkolle mësuan më shumë rreth tokës dhe problemeve mjedisore, ajrin, ujin, dhe

Rëndësia e Menaxhimit të Ciklit të Projektit

Me qëllim që të përmirësohet cilësia e formulimit dhe e menaxhimit të projekteve, Komisioni Evropian e ka lansuar në vitet e ’90 të shekullit 20, konceptin e menaxhimit të ciklit

Matjet e cilësisë së ajrit përgjatë javës

Në kuadër të projektit “Youth Care for Kosovo” aktivistët/et tanë/tona bënë matje të cilësisë së ajrit edhe këtë javë në komunën e Prishtinës, Fushë Kosovës, Obiliqit, Drenasit dhe Hanit të

Projekti ndërkufitar “Kapërcim i Gjelbër – Drejt ekonomisë së gjelbër vendore përmes investimeve inteligjente

Në kuadër të projektit “Kapërcimi i Gjelbër” në emsionin e mëngjesit Ora 7 në RTSH2, ishin përfaqësuesit e organizatave partnere të #BGF në implementimin e projektit, Lira Hakani, Koordinatore Projekti

Cilat janë karakteristikat bazë të zhvillimit të një projekti?

Zhvillimi i projekteve duhet të bazohet në disa karakteristika kryesore të cilat e bëjnë të sukses shëm një projekt të caktuar. Këtu është me rëndësi edhe përmbajtja e projektit, organizimi

INDEP starton me Klubin e Objektivëve të Zhvillimit të Qëndrueshëm (OZhQ-ve) dedikuar 38 komunave të Kosovës

Në kuadër të projektit “Integrimi i Objektivave të Zhvillimit të Qëndrueshëm (OZhQ-ve) në Proceset e Dialogut në Nivelin Komunal të Kosovës”, INDEP ka filluar me mbajtjen e sesioneve të para

KOSOVA DHE SUEDIA FORCOJNË BASHKËPUNIMIN PËR MJEDISIN

Agjencitë Suedeze Mbrojtjen e Mjedisit dhe Agjencisë e Kosovës për Mbrojtjen e Mjedisit të Kosovës, do të fillojnë një bashkëpunim për tre vjet me mbështetjen financiare nga Ambasada Suedeze në

Shtegu i biçikletave Via Dinarica

Rinovimi i shtegut tematik në Rekë të Allages, Rugove përgjatë shtegut të biçikletave në Via Dinarica po përfundon falë programit ndër-kufitar me financim nga Delegacioni i Bashkimit Evropian në Shqipëri

Matjet e cilësisë së ajrit

Në kuadër të projektit “Youth Care for Kosovo” aktivistët/et tanë/tona bënë matje të cilësisë së ajrit edhe këtë javë në komunën e Prishtinës, Fushë Kosovës, Obiliqit, Hanit të Elezit dhe
Menaxhimi i Cikit të Projektit

Aktivitet: Trajnim me OJQ-të për Menaxhimin e Ciklit të Projektit

Sot me 2 nëntor, 2020, Ojq PACT përfundoi trajnimin me temën: Menaxhimi i Ciklit të Projektit. Pjesëmarrës në trajnim ishin përfaqësues të organizatave jo qeveritare. Në kuadër të trajnimit u

EC Ma Ndryshe ka filluar sesionet informuese për aktivizmin mjedisor

EC ka takuar sot nxënësit e shkollës së mesme e lartë teknike “11 Marsi” në Prizren me qëllim të informimit të tyre mbi rëndësinë dhe mënyrat e aktivizmit për mbrojtjen

A i dini përfitimet e mbjelljes së pemëve?