Environment Hub

ZHVILLIMI I PROJEKTEVE ​

zhvillimi i projekteve

Materiali për Zhvillimin e Projekteve vijone më poshtë:

Praktika premtuese: “Kështjella e Diturisë”

Grupi “Dielli” nga Hani i Elezit të cilët zunë vendin e katër në Garën e Rinisë për Ndryshim, zbatuan projektin e tyre në shkollën e mesme të ulët “Kështjella e

Ngritja e kapaciteteve të aktivistëve mjedisorë

Sot përfunduan punëtoritë e radhës në ‘Menaxhimin e Ciklit të Projektit’ dhe trajnimi ‘Çështje Teknike dhe Mjedisore’ në Fushë Kosovë me përfaqësues të shoqërisë civile dhe aktivistë të rinj mjedisorë

Është finalizuar procesi i hartimit të Plani Menaxhues të Parkut Kombëtarë “Bjeshkët e Nemuna”

Në kuadër të aktiviteteve të projektit “Programi Mjedisor i Kosovës” (KEP) i mbështetur nga SIDA, është finalizuar procesi i hartimit të Plani Menaxhues të Parkut Kombëtare “Bjeshkët e Nemuna”. Ky

Praktika premtuese: vendosen panele informuese dhe shporta për mbeturina në ShFMU” Azem Bejta” dhe në kroin e ujit në fshatin Shtuticë, komuna e Drenasit

Ky aktivitet është realizuar sot në kuadër të zbatimit të aktiviteteve për mjedis dhe zhvillim të qëndrueshëm, përmes përkrahjes në kuadër të raundit të dytë të shpërblimeve për aktivitete kreative,

Edhe këtë vit shënohet dita ndërkombëtare e pastrimit

Edhe kētë vit në Kosovë janë marrë disa hapa konkretë nga akterë të ndryshëm si shoqëria civile, autoritetet lokale dhe vullnetarë, për fushatën e pastrimit, në funksion të ruajtjes së

Organizata jo-qeveritare PEN (Peer Educators Network) është duke e realizuar fushatën CleanWaterCrisis (KrizaPërUjëTëPastër)

Kjo fushatë ka për qëllim vetëdijesimin e qytetarëve për pasojat e ujit të ndotur në ekosistem. Javën që shkoi kemi marrë nga dy mostra të ujit në katër lumenjtë e

Trajnim i radhës me përfaqësues të shoqërisë civile

Sot dhe nesër me 27-28 qershor, PACT (Partners in Action) mban trajnimin e radhës ‘Çështje Teknike dhe Mjedisore’ në Prizren, me përfaqësues të Rrjetit për Zhvillim Rural të Kosovës, si

Strategjia e re e BERZH-it për Kosovën i jep prioritet tranzicionit të gjelbër

Banka do të vazhdojë të ndjekë arritjen e agjendës së lidhjes së vendit me fokus më të madh në zbatimin e projektit, dhe do të rrisë mbështetjen e saj për

Panel diskutimi për përmirësimin e mjedisit jetësor dhe rregullimit të hapësirave publike

Me 15 shkurt OJQ EC MA NDRYSHE organizoi në kuadër të HumanRightivism panelin e diskutimit me temë “Përmirësimi i mjedisit jetësor nëpërmjet inspektimit dhe rregullimit të hapësirave publike”. Në këtë

Sesionet e mentorimit me OJQ-të lokale

Sot në komunën e Shtimes, PACT mbajti sesionin e mentorimit (coaching) me Grupin Lokal të Veprimit – Natyra. Gjatë takimit u shkëmbyen informata për sfidat lokale dhe organizative me të

Sesionet e mentorimit me OSHC-të

Në komunën e Dragashit, PACT mbajti sesionin e mentorimit (coaching) me organizatën SHEA Ambienti. Në kuadër të aktivitetit për promovimin e Eko-turizmit në Komunën e Dragashit, PACT zhvilloimanalizën SWOT dhe

Sesion mentorimi me OJQ lokale

Sot në komunën e Kaçanikut, PACT mbajti sesionin e mentorimit (coaching) me organizatën Qendrën Regjionale përr Mbrojtjen dhe Promovimin e Mjedisit – Ajri. U shkëmbyen informata lidhur me çështjet mjedisore

Sesionet e mentorimit me OJQ-të

Sot PACT mbajti sesionin e mentorimit (coaching) me organizatën Ambienti nga Dragashi. Gjatë sesioneve u diskutua përdorimi i platformës elektronike Environment Hub (www.environment-hub.org) si dhe u shpjeguan detajet dhe mundësitë

Trajnim – edukimi për të drejtat mjedisore

Community Development Fund (CDF), përmes projektit HumanRightivism përkrah organizatën Reconciliation Empowering Communities në zbatimin e trajnimit mbi “Edukimi për të drejtat mjedisore” Pjesëmarrësit gjatë ligjërimit mësuan më shumë rreth mbrojtjes

Green Talks – Biseda të gjelbra

EC Ma Ndryshe ka vazhduar serinë e debateve “Green Talks – Biseda të gjelbra”, qëllimi i të cilave është nxitja e debatit për mjedis mes nxënësve të shkollave dhe përfaqësuesve

Ditë e re dhe njohuri të reja!

Nxënësit e shkollës “Rasim Kiçina” në Drenas sot mësuan më shumë rreth mbrojtjes së mjedisit. Me ndihmën e ligjëruesve të angazhuar nga PEN nxënësit u ndërgjegjësuan më shumë rreth çështjeve

Fillimi i punëve në zbatimin e projektit ‘Kopshti Vertikal’ në Prishtinë

Më 30 Mars, u bë inaugurimi i punëve në projektin e ‘Kopshti Vertikal’, bashkëpunim në mes të Fondit për Zhvillim Komunitar (CDF) dhe Komunës se Prishtinës. Projekti synon ri-vitalizimin e

“Biseda e gjelbër – Green Talk” në qytetin e Gjakovës

Më 18 Mars, ditën botërore të riciklimit, EC Ma Ndryshe organizoj debatin për mjedisin në qytetin e Gjakovës. Pjesëmarës në debat ishte kryetari i komunës, z.Ardian Gjini, zyrtari mjedisor, z.

Energjia efiçiente si një alternativë e qëndrueshme për mbrojtjen e mjedisit

EC Ma Ndryshe ka realizuar aktivitetin për shënimin e 5 Marsit-Ditës Botërore të Efiçiencës së Energjisë. Gjatë këtij aktiviteti është bërë shpërndarja e poçave LED si dhe disa broshurave të

EC-i vazhdon serinë e debateve “Green Talks – Biseda të gjelbra”

EC Ma Ndryshe ka vazhduar serinë e debateve “Green Talks – Biseda të gjelbra”, qëllimi i të cilave është nxitja e debatit për mjedis mes nxënësve të shkollave dhe përfaqësuesve

Ligjeratë me nxënës për problemet mjedisore

Organizata PEN Sot e mbajti ligjëratën me nxënësit e gjimnazit “Hivzi Sulejmani” në Fushë Kosovë. Nxënësit e kësaj shkolle mësuan më shumë rreth tokës dhe problemeve mjedisore, ajrin, ujin, dhe

Rëndësia e Menaxhimit të Ciklit të Projektit

Me qëllim që të përmirësohet cilësia e formulimit dhe e menaxhimit të projekteve, Komisioni Evropian e ka lansuar në vitet e ’90 të shekullit 20, konceptin e menaxhimit të ciklit

Matjet e cilësisë së ajrit përgjatë javës

Në kuadër të projektit “Youth Care for Kosovo” aktivistët/et tanë/tona bënë matje të cilësisë së ajrit edhe këtë javë në komunën e Prishtinës, Fushë Kosovës, Obiliqit, Drenasit dhe Hanit të

Projekti ndërkufitar “Kapërcim i Gjelbër – Drejt ekonomisë së gjelbër vendore përmes investimeve inteligjente

Në kuadër të projektit “Kapërcimi i Gjelbër” në emsionin e mëngjesit Ora 7 në RTSH2, ishin përfaqësuesit e organizatave partnere të #BGF në implementimin e projektit, Lira Hakani, Koordinatore Projekti

Cilat janë karakteristikat bazë të zhvillimit të një projekti?

Zhvillimi i projekteve duhet të bazohet në disa karakteristika kryesore të cilat e bëjnë të sukses shëm një projekt të caktuar. Këtu është me rëndësi edhe përmbajtja e projektit, organizimi

INDEP starton me Klubin e Objektivëve të Zhvillimit të Qëndrueshëm (OZhQ-ve) dedikuar 38 komunave të Kosovës

Në kuadër të projektit “Integrimi i Objektivave të Zhvillimit të Qëndrueshëm (OZhQ-ve) në Proceset e Dialogut në Nivelin Komunal të Kosovës”, INDEP ka filluar me mbajtjen e sesioneve të para

KOSOVA DHE SUEDIA FORCOJNË BASHKËPUNIMIN PËR MJEDISIN

Agjencitë Suedeze Mbrojtjen e Mjedisit dhe Agjencisë e Kosovës për Mbrojtjen e Mjedisit të Kosovës, do të fillojnë një bashkëpunim për tre vjet me mbështetjen financiare nga Ambasada Suedeze në

Shtegu i biçikletave Via Dinarica

Rinovimi i shtegut tematik në Rekë të Allages, Rugove përgjatë shtegut të biçikletave në Via Dinarica po përfundon falë programit ndër-kufitar me financim nga Delegacioni i Bashkimit Evropian në Shqipëri

Matjet e cilësisë së ajrit

Në kuadër të projektit “Youth Care for Kosovo” aktivistët/et tanë/tona bënë matje të cilësisë së ajrit edhe këtë javë në komunën e Prishtinës, Fushë Kosovës, Obiliqit, Hanit të Elezit dhe
Menaxhimi i Cikit të Projektit

Aktivitet: Trajnim me OJQ-të për Menaxhimin e Ciklit të Projektit

Sot me 2 nëntor, 2020, Ojq PACT përfundoi trajnimin me temën: Menaxhimi i Ciklit të Projektit. Pjesëmarrës në trajnim ishin përfaqësues të organizatave jo qeveritare. Në kuadër të trajnimit u

EC Ma Ndryshe ka filluar sesionet informuese për aktivizmin mjedisor

EC ka takuar sot nxënësit e shkollës së mesme e lartë teknike “11 Marsi” në Prizren me qëllim të informimit të tyre mbi rëndësinë dhe mënyrat e aktivizmit për mbrojtjen

A i dini përfitimet e mbjelljes së pemëve?