RAZVOJ PROJEKTA

RAZVOJ PROJEKTA

Materijal za razvoj projekta je sledeći:

Obećavajuća praksa: “Dvorac znanja”

Grupa “Dielli” iz Hanija i Elez, koja je zauzela četvrto mesto na takmičenju Mladi za promene, realizovala je svoj projekat u nižoj srednjoj školi “Dvorac znanja”, ovaj projekat podržala je

Razvoj kapaciteta sa aktivistima koji rade u zaštitu životne sredine

Radionice o obuci „Upravljanje projektnim ciklusom“ i „Tehnička pitanja i pitanja životne sredine“ u Kosovu Polju sa predstavnicima civilnog društva i mladim aktivistima za zaštitu životne sredine koje je organizovao

Završen je proces izrade Plana upravljanja Nacionalnim parkom „Bjeshket e Nemuna“

U okviru aktivnosti projekta „Program za životnu sredinu Kosova“ (KEP) koji podržava SIDA, završen je proces izrade Plana upravljanja Nacionalnim parkom „Bjeshket e Nemuna“. Ova aktivnost je bila deo treće

The process of drafting the Management Plan of the National Park “Bjeshket e Nemuna” has been finalized.

Within the activities of the “Kosovo Environmental Program” (KEP) project supported by SIDA, the process of drafting the Management Plan of the “Bjeshket e Nemuna” National Park has been finalized.

Obećavajuća praksa: informativni paneli i korpe za otpatke postavljeni su u ŠFMU „Azem Bejta“ iu rezervoaru za vodu u selu Štutica, opština Glogovac

Ova aktivnost je realizovana danas u okviru realizacije aktivnosti za životnu sredinu i održivi razvoj, kroz podršku u okviru drugog kruga nagrada za kreativne aktivnosti, od inicijativa u zajednici. Fitore

Obećavajuća praksa: Drveće je zasađeno u krugu škole

U okviru sprovođenja aktivnosti za životnu sredinu i održivi razvoj, Fondacija Belanica sa sedištem u selu Belanica je volonterskim angažovanjem zasadila 12 stabala. Ova aktivnost, koja je podržana kreativnim nagradama

Nevladina organizacija PEN (Peer Educators Network) sprovodi kampanju CleanWaterCrisis

Ova kampanja ima za cilj da građane upozna sa posledicama zagađene vode u ekosistemu. Prošle nedelje smo uzeli dva uzorka vode iz četiri reke Kosova: Sitnice, Lapa, Lepenca i reke

Nevladina organizacija PEN (Peer Educators Netvork) sprovodi kampanju CleanVaterCrisis Ova kampanja ima za cilj da građane upozna sa posledicama zagađene vode u ekosistemu. Prošle nedelje smo uzeli dva uzorka vode

Panel za unapređenje životne sredine i uređenje javnih prostora

NVO EC MA NDRISHE organizovala je 15. februara u okviru HumanRightivism panel diskusiju na temu „Unapređenje životne sredine kroz inspekciju i uređenje javnih prostora“. Na ovom sastanku EK je predstavila

Mentorske sesije sa NVO

U opštini Dragash / Dragaash PACT je održao mentorsku sesiju (coaching) sa organizacijom SHEA Ambienti. Dragash / Dragaash Razmenjene su informacije o ekološkim pitanjima i efektima u oblasti eko-turizma Korišćenje

Mentorska sesija sa lokalnim NVO

Danas je u opštini Kačanik PACT održao mentorsku sesiju (koučing) u Regionalnom centru za zaštitu i promociju životne sredine – Vazduh. Razmenjene su informacije o pitanjima životne sredine u opštini

Mentorske sesije za NVO

Danas je PACT održao mentorsku sesiju (coaching) sa organizacijom Ambienti iz Dragaša. Tokom sesija razgovaralo se o korišćenju elektronske platforme Environment Hub (vvv.environment-hub.org) i detaljima i mogućnostima koje ova platforma

Početak radova na primeni projekta „Vertikalna bašta“ u Prištini

30. marta organizovana je inauguracija radova u projektu „Vertikalna bašta“ u saradnji sa Fondom za razvoj zajednice (CDF) i opštinom Priština. Cilj projekta je revitalizacija napuštenih područja, smanjenje urbane toplote

Zeleni razgovor u gradu Đakovici

18. marta, na Svetski dan reciklaže, EC Ma Ndryshe organizovala je ekološku debatu u gradu Đakovici. U raspravi su učestvovali gradonačelnik, gospodin Ardian Gjini, službenik za zaštitu životne sredine, gospodin

NVO ‘EC Ma Ndryshe’ nastavlja seriju debata “Zeleni razgovori – zeleni razgovori”

EC Ma Ndryshe je nastavila seriju debata „Zeleni razgovori – zeleni razgovori“, čija je svrha promovisanje debate o životnoj sredini između učenika škola i predstavnika institucija i obaveštavanje obe strane

Merenja kvaliteta vazduha tokom ove nedelje

U okviru projekta „Briga o mladima za Kosovo“, naši aktivisti su ove nedelje izvršili merenja kvaliteta vazduha u opštini Drenas, Fushe Kosove, Obilik, Priština i Hani i Elezit. Kako čitati

Koje su osnovne karakteristike razvoja projekta?

Razvoj projekta treba da se zasniva na nekim ključnim karakteristikama koje određeni projekat čine uspešnim. Ovde su takođe važni sadržaj projekta, njegova organizacija i metodologija njegovog razvoja i upravljanja. Ali

INDEP započinje sa Klubom ciljeva održivog razvoja (SDC) posvećenim 38 kosovskih opština

U okviru projekta „Integracija ciljeva održivog razvoja (SDC) u procese dijaloga na opštinskom nivou Kosova“, INDEP je počeo da održava prve sesije u okviru SDC kluba na Kosovu. Takvi klubovi
Menaxhimi i Cikit të Projektit

NVO PACT je završila obuku na temu: Upravljanje projektnim ciklusom

Danas, 2. novembra 2020. godine, NVO PACT je završila obuku na temu: Upravljanje projektnim ciklusom. Učesnici obuke bili su predstavnici nevladinih organizacija. Obuka je pokrivala specifične teme u okviru projektnog