Environment Hub

inovacion

inovacion

Materiali për Inovacion vijone më poshtë:

Përmirësimi i cilësisësë ajrit përmes energjisë efiqiente

Aji i pastër dhe qëndrueshmëria mjedisore janë parakusht për një jetë më të mirë për të gjithë njerëzit. Ky video material tregon për përkrahjen e BE-së në Kosovë, përmes zbatimit

Në sheshin e Pejës vendoset monitori elektronik për matjen e cilësisë së ajrit

Cilësia e ajrit në Pejë të hënën ishte i dobët. Kështu tregonte monitori elektronik për matjen e cilësisë së ajrit në kohë reale, i vendosur në sheshin e qytetit nga

Kapaciteti i instaluar i energjisë solare në Kosovë në fund të vitit 2020 ishte 20.9 megavat

Sipas raportit të fundit ‘Sigura e Furnizimit me Energji Elektrike në Kosovë: Vlerësimi i gjeneruesve fotovoltaik në Kosovë’ të përgatitur nga DT Global për USAID në Kosovë, kapaciteti total i

Aplikacioni i parë zyrtar për matje dhe parashikim të cilësisë së ajrit

Shkarko ‘Air Quality in Kosovo’, aplikacioni i parë zyrtar për matje dhe parashikim të cilësisë së ajrit.Zgjedh në hartë lokacionin tënd dhe merr informata në kohë reale për cilësinë e

Kosova në Rrjetin Evropian të Indeksit të Cilësisë së Ajrit

Pas një angazhimi të vazhdueshëm të Agjencisë për Mbrojtjen e Mjedisit të Kosovës, në kuadër të programit të bashkëpunimit me Agjencinë e Mjedisit të Evropës, dhe me mbështetje të projekteve

Tabela e rezultateve të eko-inovacionit dhe indeksi i eko-inovacionit

Tabela e rezultateve të Eko-Inovacionit (Eco-IS) dhe Indeksi i Eko-Inovacionit ilustrojnëperformancën e eko-inovacionit në të gjithë Shtetet Anëtare të BE-së. Ata synojnë tëkapin aspekte të ndryshme të eko-inovacionit duke aplikuar