Environment Hub

çështje tematike

çështje tematike

Materiali për çështje tematike vijone më poshtë:

Gjendja e lumit,ne Shtime pas reshjeve të shiut (video)

https://www.facebook.com/groups/775399109537577/permalink/1233800027030814/

Miratohet Raporti për Gjendjen e Mjedisit në Kosovë 2020

Qeveria e Republikës së Kosovës në mbledhjen e 39-të të saj, ka pasur si pikë të rendit të ditës edhe Shqyrtimin dhe Procedimin në Kuvendin e Kosovës të Raportit Vjetor

Burimet e energjisë në Kosovë

Struktura e energjisë primare e konsumuar në Kosovë për vitin 2020 përbëhet nga: thëngjilli, produktet e naftës (benzina, nafta, mazuti, kerozina dhe gazi i lëngëzuar i naftës-GLN), biomasa, hidroenergjia, energjia

Të kuptuarit e zhvillimit të qëndrueshëm në kontekst shoqëror

Përkufizimi i qëndrueshmërisë nga raporti Brundtland (Komisioni Botëror i OKB -së për Mjedis dhe Zhvillim, 1987) citohet gjerësisht si “zhvillim i qëndrueshëm që plotëson nevojat e së tashmës pa e

Rëndësia e gjelbërimit të hapësirave urbane

Në ditën e dytë të kampanjës KeepItCleanAndGreen, PEN Peer Educators Network ofron informata për rëndësinë e gjelbërimit të hapësirave urbane. A ke ti një hapësirë të tillë urbane në lagjen

GreenTalk – diskutim mbi zhvillimin e qëndrueshëm, sfidat dhe mundësitë në Kosovë

“Respekti dhe kujdesi ndaj planetit, duhet të mësohet që në fëmijëri, në familje e në shkollë, njëkohësisht me respektin dhe kujdesin ndaj qenieve njerëzore. Vetëm përmes edukimit të hershëm, mund

Çfarë është bujqësia rigjeneruese dhe pse ka rëndësi

Mirësevini në të ardhmen, pasi bujqësia rigjeneruese do të zgjidhë shumë probleme në të njëjtën kohë. Lëvizja vjen me bukurinë e lejimit të natyrës të bëjë punën e saj. Mëposhtë

Emetimet e gazrave po e ndryshojnë strukturën e atmosferës së Tokës

Stratosfera në tkurrje është një sinjal i zymtë i emergjencës klimatike dhe ndikimit në shkallë planetare që ushtron tani njerëzimi, sipas Juan Añel, në Universitetin e Vigo, Ourense në Spanjë

Pellgu i Drinit

Pellgu i Drinit ndodhet në jug-lindje të Gadishullit Ballkanik me trupa ujorë dhe ujëmbledhës të shpërndarë në të gjithë Shqipërinë, Greqinë, Kosovën, Malin e Zi dhe Maqedoninë e Veriut. Ai

Si funksionon cikli jetësor i një pylli të qëndrueshëm?

Faza 1. Fidanet rriten në serra derisa të jenë aq të forta sa të rriten në pyje. Faza 2. Në moshën pesë vjeç fidanët transportohen nga shtëpitë e gjelbërta ku

Burimet e ndotjes së ajrit në Kosovë

Cilat grupe njerëzish janë më të ndjeshëm ndaj ndotjes së ajrit?

Njerëzit me sëmundje të mushkërive (Sëmundja Pulmonare Obstruktive Kronike (COPD), astma, kanceri i mushkërive), sëmundjet e zemrës (të tilla si angina, dhe një histori e sulmeve në zemër) ose diabeti

Shfrytëzimi i resurseve ujore

Një prej formave të ndikimit të drejtpërdrejtë në mjedis është edhe shfrytëzimi i resurseve ujore. Të dhënat flasin se pjesa më e madhe e ujërave përdoren nga ujësjellësit publik për

Përdorimi i pesticideve dhe kimikateve tjera bujqësore

Një presion tjetër në mjedis nga sektori i bujqësisë është edhe përdorimi i pesticideve dhe kimikateve tjera bujqësore. Sipas të dhënave nga Anketa e Ekonomive Shtëpiake Bujqësore për vitet 2015-2019

17 Objektivat për Zhvillim të Qëndrueshëm

Objektivat për Zhvillim të Qëndrueshëm, të fokusuara në 17 grupe të fushave më të rëndësishme, synojnë dhënien fund të varfërisë në të gjithë planetin, por duke trajtuar njëkohësisht çështjet e

Hapat drejt avancimit të Agjendës 2030

Pasi komunat të kenë krijuar mekanizmat institucional përbrenda tyre, hapi i radhës drejt avancimit të Agjendës 2030 është zhvillimi i strategjive dhe kornizës rregullative të cilat mbështesin komunat në menaxhimin

A e kini ditur se…

Gjatë një viti, një pemë e rritur mund të prodhojë oksigjen sa 10 njerëz që absorbojnë përmes frymëmarrjes. Një pemë e rritur eliminon 70 herë më shumë ndotjen e mjedisit

Ndotja vdekjeprurëse e ajrit në Ballkanin Perëndimor

A e dini se 16 termocentrale me qymyr në vendet e Ballkan Perëndimor lëshojnë më shumë dioksid sulfuri se sa 250 impiantet e tilla në EU së bashku? Sipas të

Si të integrohen Objektivët e Zhvillimit të Qëndrueshëm (OZHQ-të) në procesin e zhvillimit të politikave lokale?

Në mënyrë që suksesshëm të arrihet implementimi i OZHQ-ve është jashtëzakonisht e rëndësishme integrimi i tyre në politikat lokale, krahas atyre qendrore. Integrimi i OZHQ-ve në procesin e zhvillimit të

Ngritja e temperaturës globale

Temperaturat mesatare globale në vitin 2020 ishin të lidhura me vitet më të nxehtë të regjistruar, duke mbuluar atë që ishte edhe dekada më e nxehtë e planetit e regjistruar

Përmbajtja totale e dioksidit të karbonit atmosferik

Na është thënë që përmbajtja Atmosferike e Dioksidit të Karbonit (CO2) është në një nivel katastrofikisht të rrezikshëm dhe ne duhet të bëjmë diçka për ta ulur atë. Kjo tabelë

Niveli i thatësisë/lagështisë në Kosovë për vitin hidrologjik tetor 2019 – shtator 2020

Me qёllim tё informimit tё publikut, kompanive regjionale te ujesjellësit dhe politikbёrёsve, pёr nivelin e thatёsisё/lagështisё nё Kosovё, nё mёnyrё qё tё arrihet menaxhim mё i mirё i resurseve ujore

Treguesit e zonave te mbrojtura

Gjatë periudhës 2000-2018 nën mbrojtje ligjore janë marrë mbi 100 zona të natyrës dhe janë propozuar për mbrojtje shumë të tjera. Në mesin e zonave të mbrojtura duhet veçuar: Parku

Graph about emissions of air pollutants throughout 1990-2017, PEN

These graphs are recorded in so-called emission inventories for air pollutants and form the official data for international policies on transboundary air pollution. This graph highlights the emission levels of

Grafikoni për emetimet e ndotësve të ajrit përgjatë viteve 1990-2017, PEN

Këta regjistrohen në të ashtuquajturat inventarë të emisioneve për ndotësit e ajrit dhe formojnë të dhënat zyrtare për politikat ndërkombëtare për ndotjen ndërkufitare të ajrit. Ky graf thekson nivelet e

Taksa ekologjike që kurrë nuk kontribuoi për mjedisin

Raporti i Komisionit Europian deklaron se edhe këtë vit autoritetet e Kosovës kanë dështuar të miratojnë dhe zbatojnë masa për të përmirësuar cilësinë e ajrit duke ardhur në përfundimin që

INDEP Mbajti Virtualisht Tryezën “Marrëveshja e Gjelbër për Ballkanin dhe Plani Kombëtar për Energji dhe Klimë”

Instituti për Politika Zhvillimore (INDEP), ka mbajtur sot, më datë 18 nëntor 2020, tryezën “Marrëveshja e Gjelbër për Ballkanin dhe Plani Kombëtar për Energji dhe Klimë”, nën moderimin e Dardan

Njerëzit që jetojnë në zona me nivele më të larta të ndotjes së ajrit kanë 11 për qind më shumë të ngjarë të vdesin nëse infektohen nga Covid-19, paralajmëron studimi

Njerëzit të cilët jetojnë në një zonë me ndotje të lartë të ajrit kanë më shumë të ngjarë të vdesin pasi të kontraktojnë koronavirusin, ka zbuluar një studim. Ky lajm

Biodiversiteti i kërcënuar në një të pestën e vendeve të botës

Burimet natyrore të tilla si ushqimi, uji i pijshëm dhe ajri dhe mbrojtja nga përmbytja tashmë janë dëmtuar ndjeshëm nga aktiviteti njerëzor Deri një e pesta e vendeve të botës