Građanski aktivizam: Meštani protestuju zbog izgradnje fabrike cementa

Danas, u subotu u 12 časova, građani opštine Klina organizovali su opštenarodni protest protiv planirane izgradnje fabrike cementa. Tokom ovog protesta održane su i utakmice između kosovskih policajaca i demonstranata koji svojim učešćem nisu dozvolili privrednicima da počnu izgradnju fabrike.

Sledi pismo upućeno nemačkom ambasadoru u kome se lokalni građani obraćaju o pitanju:

Poštovani predstavnici nemačke države Poštovana Vaša Ekselencijo g. ambasadore

Poštujući doprinos koji je prijateljska nemačka država dala za izgradnju naše države ove 22 godine, mi stanovnici opštine Klina, okupili smo se kao i svuda u vašoj zemlji za uzroke očuvanja prirode i životne sredine u kojoj žive, mi izražavaju zabrinutost za “uključivanje” vaše države na temu koja je u poslednje vreme postala zabrinuta za stanovnike grada Kline i Dukađinskog polja. Inicijative za neodrživ razvoj preduzeća koja u profitne svrhe nanose štetu životnoj sredini u kojoj ljudi žive (ove štete zagađuju vodu, zemljište i vazduh) su akcije za uske poslovne interese, na Zapadnom Balkanu je postala pojava. Ovo zlo se desilo i u našoj opštini gde novoformirana kompanija „Vallingford International-Kosovo L.L.C.“ pokušava da izgradi fabriku cementa u našoj opštini. Aktivno građanstvo, ocenjujući sa najvećom ozbiljnošću razvoj ove industrije u zemlji koja se nalazi u izuzetnoj blizini grada i okolnih sela, oštro je reagovala pravnim i naučnim komponentama kako bi odbacila ovaj zlokobni projekat. Dokumenti koje danas drži ekonomski operater su sumnjivi kršenjem procedura prilikom dostavljanja dokumentacije za koje su predviđene važećim zakonima (javna rasprava, peticija 5000 stanovnika, procena životne sredine, nepoštovanje odluke skupštine opštine kojom je poništen bilo koji odluka za izgradnju cementara u našoj opštini). Zakrivljenost imena jedne prestižne nemačke kompanije kao što je „ThisenKrupp” u svrhu prikrivanja zala koja su se dogodila za ove 2 godine nas je neizmerno zabrinula. Naše interesovanje za dobijanje informacija od ove kompanije rezultiralo je da ova kompanija nije investitor već kao da svaki potrošač u svetu može da kupi opremu koja mu je potrebna za potrebe fabrika. Portal Indeksonline je sinoć 13.05.2022. godine, dan uoči narodnog protesta pozvanog da se suprotstavi izgradnji ove fabrike, oštro napao organizacionu grupu protesta i uputio nisku klevetu koristeći ime preduzeća koje je navodno nemačko investitor sa 200 miliona evra uložiće u ovu fabriku, ovo je čista laž za koju se mi kao grupa spremamo za tužbu pred kosovskim sudom. Poštovani ambasadore, tražeći zvanično objašnjenje nemačke države povodom ove neistine, omogućite nam da se javno izjasnimo o ovoj dezinformaciji. U pogledu grupe „O odbijanju fabrike cementa u Klini“ Klina, 14.05.2022

Prevremene smrti usled zagađenja: Balkan u najgoroj situaciji

Prevremene smrti usled zagađenja: Balkan u najgoroj situaciji Zagađenje vazduha na Zapadnom Balkanu uzrokuje veliki broj prevremenih smrti, a posledice uključuju kraći životni vek i pogoršanje javnog zdravlja – stoga poboljšanje zdravstvenih sistema zahteva hitno poboljšanje kvaliteta vazduha i javnog zdravlja.

Ovo je saopšteno iz Evropskog fonda za Balkan tokom sprovođenja ovog meseca treće faze kampanje „Ujedinjeni Balkan za čist vazduh“ sa partnerima iz regiona.

Svrha ove faze kampanje je da se građani informišu o posledicama zagađenja po smrtnost i zdravlje na Zapadnom Balkanu i da se pozovu da se pridruže borbi za poboljšanje kvaliteta vazduha i produženje života.

Prema poslednjim podacima Evropske agencije za životnu sredinu, loš kvalitet vazduha u regionu uzrokuje više od 30.000 prevremenih smrti, a Zajednički istraživački centar EU ističe činjenicu da zagađenje vazduha u proseku doprinosi smanjenju životnog veka za 0,4 i 1,3. godine u zemljama Zapadnog Balkana.

Studije takođe pokazuju da samo elektrane na ugalj na Zapadnom Balkanu predstavljaju ekonomsku štetu koja se kreće između 1,2 milijarde i 3,4 milijarde evra godišnje u troškovima zdravstvene zaštite.

Zahtevi kampanje „Ujedinjeni Balkan za čist vazduh“ su sledeći: Definisanje smanjenja zagađenja vazduha kao nacionalnog, regionalnog i međunarodnog prioriteta i njegovo integrisanje u sve procese planiranja.

Povećati budžetska sredstva za kontrolu zagađenja i uspostaviti sisteme za praćenje zagađenja i njegovog uticaja na zdravlje.

Potrebno je izgraditi multisektorska partnerstva na lokalnom, nacionalnom i regionalnom nivou kako bi se poboljšala kontrola zagađivača i poboljšao kvalitet vazduha.

Prevencija nezaraznih bolesti koje su rezultat lošeg kvaliteta vazduha mora biti integrisana između prioriteta ekološke i zdravstvene politike.

Da biste pomogli da se život produži, pridružite se borbi građana Zapadnog Balkana zasnovanoj na solidarnosti i postanite deo kampanje „Ujedinjeni Balkan za čist vazduh“, navodi se u saopštenju.

Kampanju „Ujedinjeni Balkan za čist vazduh“ pokrenuo je Evropski fond za Balkan u partnerstvu sa sledećim organizacijama: Eko Forum iz Zenice, Institut za upravljanje teritorijom životne sredine iz Tirane, Sbunker, truAktiv i Balkan Green Foundation iz Prištine, Air Care iz Skoplja, OZON iz Podgorice, Regulatorni institut za obnovljivu energiju i životnu sredinu i Beogradsku otvorenu školu iz Beograda.

Kampanja se sprovodi drugu godinu zaredom sa ciljem podizanja svesti građana regiona o uzrocima i posledicama zagađenja, mogućim načinima poboljšanja kvaliteta vazduha i borbi za zdraviju životnu sredinu.

„Ujedinjeni Balkan za čist vazduh“ naglašava potrebu za regionalnom saradnjom radi transformacije energetske industrije i sistema zaštite životne sredine, što bi unapredilo i ekonomiju i javno zdravlje.

Državni ured za reviziju započela je reviziju učinka u oblasti energetike i životne sredine


Kosovska Državna služba za reviziju započela je reviziju učinka u oblasti energetike i životne sredine sa temom „Sistem licenciranja hidroelektrana i njihov uticaj na životnu sredinu i vodu (2015 – 2021)“. Bavljenje ovom temom revizije je od posebnog značaja jer se upotreba vode za proizvodnju električne energije mora vršiti na pravi način bez uticaja na kvalitet i protok vod

Različiti medijski izveštaji i početna istraživanja u fazi planiranja u ovoj oblasti pokazuju da postoje indicije da proces izdavanja hidroenergetskih dozvola karakterišu nedostaci i nedostatak transparentnosti. Takođe postoje indicije za nedostatak koordinacije između odgovornih strana tokom procesa licenciranja, nedostatak odgovarajućeg nadzora od strane nadležnih institucija, što posljedično može biti ugroženo životnom sredinom ovom aktivnošću. Uticaj koji ova aktivnost ima na životnu sredinu i početni pokazatelji problema u ovoj oblasti poslužili su NAO-u da započne ovu reviziju.

Cilj ove revizije je ocjenjivanje izdavanja licenci za hidroelektrane i djelatnosti javnih ustanova za zaštitu životne sredine od djelatnosti hidroelektrana. Osnovna svrha ove revizije je da doprinese unapređenju procesa izdavanja dozvola i da se obezbedi da se korišćenje voda vrši efikasnije i efektivnije u postizanju predviđene namene i da se obezbedi zaštita voda i životne sredine.

Regulatorna kancelarija za energiju će biti predmet procesa revizije; Ministarstvo životne sredine, prostornog planiranja i infrastrukture; Ministarstvo privrede kao i opštine Dragaš, Mitrovica, Dečane i opština rtrpce. Takođe, Kosovska agencija za šume i Ministarstvo kulture, omladine i sporta mogu biti predmet revizije, u zavisnosti od toga da li se odnose na oblast revizije. U okviru ovih institucija, fokus revizije biće odjeljenja za izdavanje dozvola i odjeljenja inspektorata koji se odnose na uticaj na životnu sredinu i vode. Delokrug će se fokusirati na izdavanje dozvola za hidroelektrane tokom 2015-2020. godine i njihov uticaj na životnu sredinu i vodu.

Glavni cilj izgradnje hidroelektrana na Kosovu je dostizanje cilja od 25% u skladu sa dogovorom uspostavljene Direktive EU 2019/32/EC za proizvodnju obnovljive energije do 2020. godine, smanjujući uticaj na životnu sredinu i vodu. Na Kosovu je tokom 2015-2020. godine izgrađeno oko 20 malih hidroelektrana koje nude proizvodni kapacitet od oko 86 MV. Hidroelektrane treba da se grade u koncesiji sa javnim ustanovama, opremaju i primenjuju pravila i kriterijume ekoloških dozvola u cilju zaštite voda i životne sredine i obezbeđivanja kvaliteta vodosnabdevanja i njihovog protoka.

Aktivnosti svake institucije nadležne za izgradnju hidroelektrana i njihov rad u cilju proizvodnje električne energije moraju se odvijati u skladu sa principima usklađenosti, ekonomičnosti, efikasnosti i efektivnosti. Takođe obezbediti transparentnost i jednak tretman za ekonomske operatere koji imaju za cilj da koriste vodu za proizvodnju energije.

NAO je posvećen rešavanju relevantnih i važnih tema za Skupštinu Kosova i njene građane pružanjem korisnih preporuka za zaštitu životne sredine i jačanje vladavine prava na Kosovu.

Podneta je krivična prijava zbog degradacije vodopada i parka Miruša

NVO Aktivni građani podnela je krivičnu prijavu zbog degradacije Spomenika prirode „Vodopadi i park Miruša“ proglašenog za posebno područje, vezano za projekat: Čišćenje životne sredine i sanacija pešačke i biciklističke staze sa rasvetom i rekreacijom sa regionalnog puta. Klina -Jakova do vodopada Miruša, prenosi Ekonomia Online.

Flutura Zimi iz ove organizacije saopštila je da su službenici opštine Klina i Ministarstva životne sredine, prostornog planiranja, infrastrukture MSPP svojim radnjama i propustima počinili krivična dela degradacije ili uništavanja životne sredine prema članu 338. Krivičnog zakona. Zakonik Kosova.nezakonito dozvoljavanje instalacija koje zagađuju životnu sredinu član 340, zloupotreba poverenja član 330 kao i zloupotreba službenog položaja ili ovlašćenja sankcionisana članom 414 Krivičnog zakonika.

„Projekat koji je pokrenula Opština Klina 19.07.2019 nije predviđen prostornim planom Miruše, nije bilo javne rasprave ili odluke Skupštine Kosova ili Skupštine opštine, a zatim 31.07.2019 MSPP odobrava projekat sa početak i sprovođenje procedura nabavke, u iznosu od 384 00 evra bez ekološke dozvole, bez građevinske dozvole, bez procene uticaja na životnu sredinu bez izveštaja o životnoj sredini i bez preporuka Kosovskog zavoda za zaštitu prirode i istovremeno projekat nema procena podobnosti za ekološku mrežu koja je obavezna prema Zakonu o zaštiti prirode”.

Prema njenim rečima, u pitanju su degradirane zone 1 i 2 što je stroga zona, intervenisali su postojeću stazu u širini od 2 metra tako što su je degradirali na 10 do 15 metara u dužini od 2,3 km, intervencijom koja je zahvatila karakteristike i vrednosti zbog kojih je Miruša proglašena spomenikom prirode u skladu sa članom 14. Zakona o zaštiti prirode, prenosi EO.

Ambasadorka Švedske na Kosovu Karin Hernmark: Zagađen vazduh ima ozbiljne zdravstvene posledice

Kvalitet vazduha je od vitalnog značaja za zdravlje građana Kosova Švedska ambasada na Kosovu pokrenula je treću uzastopnu kampanju „Pričamo o vazduhu“ u saradnji sa zelenom novinarskom platformom „BB Green Kosova“.

„Hajde da pričamo o vazduhu“ je kampanja koju organizuje Ambasada Švedske na Kosovu, a kreatorka i kreatorka digitalne kampanje pokrenute 2019. godine, ambasadorka Karin Hernmark. Kampanja će biti proširena u medijskom i digitalnom aspektu, putem društvenih mreža, pri čemu je ove godine cilj kampanje bio da se kroz priče novinara, intervjua približi građanima, ali i samim političarima. i dnevnih izveštaja.značaj kvaliteta vazduha, ali i posledice njegovog zagađenja.

Moramo da govorimo o vazduhu, njegovom zagađenju, koje svakodnevno izazivaju elektrane, posebno tokom zime, ovde na Kosovu, i uopšte, od goriva ili drugih zagađivača. Akcija je počela 1. decembra i trajaće do 28. februara 2022. godine, a tokom ovih dana svake nedelje će se objavljivati intervjui različitih profila koji pokazuju kakvu štetu stalno nanosi zagađen vazduh u zdravstvenom i ekološkom smislu.

Posebnost trećeg izdanja je što će, pored uključivanja zelenih novinara sa Kosova u ovu kampanju, izvesti i novinar Lenart Bergren iz Švedske, koji će se fokusirati na švedske tehnike grejanja i izolacije. Dakle, pored razgovora o situaciji, tokom kampanje će doći i neka švedska rešenja, u tom pogledu.

Rušenje zgrade obložene azbestnim pločicama od strane NBP-a

Ministarstvo životne sredine objavilo je rezultate analiza sprovedenih u Nemačkoj.kancerogenog otpada sa veoma visokim rizikom od kontaminacije.

Ministarstvo životne sredine, prostornog planiranja i infrastrukture objavilo je rezultat napravljen u laboratoriji u Nemačkoj.

„U cilju razmatranja rezultata analize za uništeni azbest u Lakrište od strane Javnog stambenog preduzeća, 15.10.2021. godine, poslali smo azbestni materijal u Nemačku laboratoriju, u kom slučaju je izvršeno mikroskopsko ispitivanje skeniranja uzorka azbesta. izvršena.prema uputstvu „VDI 3866 i CRB REM PA“, kaže se u saopštenju.

Možete upoznati dinosaurusa Dina u Vladi Kosova


Danas u 17 časova u zgradi Vlade Kosova urađena je projekcija siluete dinosaurusa u nastavku kampanje „Ne birajte istrebljenje”.

Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) na Kosovu zajedno sa Kancelarijom premijera će dizajnirati siluetu dinosaurusa u zgradi Vlade kako bi obeležili zatvaranje globalnog samita o klimi COP26 i promovisali globalnu kampanju o klimatskim promenama pod nazivom Ne istrebi.

Stalna predstavnica UNDP-a Maria Suokko zajedno sa Ulrikom Ričardson koordinatorkom UN za razvoj, predstavnicima diplomatske zajednice i predstavnicima kabineta premijera, Predsedništva, poslanika, ministarstva prisustvovaće projekciji Dina na zidovima zgrade.

Cilj jednogodišnje globalne kampanje je podizanje svesti o hitnosti odlaska sa upotrebe fosilnih goriva i prelaska na čistiju energiju, a jedna od njenih ključnih odlika je lik Dino Frenkija (Dinosaurus Frenkie), koji , u ime svoje vrste, šalje poruku da moramo delovati sada – pre nego što pretnja izumiranja čovečanstva postane stvarnost.

Događaju će prisustvovati i Dino, koji je radio na Kosovu na razgovoru i fotografisanju sa učesnicima./BB Green Kosova

Izvjestaj EU za Kosovo 2021, nalazi i zivotnoj sredini i klimatske promene

Kosovo je u ranoj fazi priprema za životnu sredinu i klimatske promene. Progress Limited je postignut tokom perioda izveštavanja, posebno u oblasti izveštavanja o životnoj sredini i praćenja kvaliteta vazduha. Da bi se uskladilo sa Zelenom agendom za ciljeve Zapadnog Balkana, Kosovo treba da poveća svoju političku posvećenost rešavanju problema degradacije životne sredine i klimatskih promena. Sve preporuke iz prethodnog izveštaja su još u toku. U narednoj godini Kosovo bi trebalo posebno:

- uspostaviti efikasan sistem monitoringa voda, objaviti podatke i preduzeti hitne i trajne mere za smanjenje zagađenja vazduha i vode;

- nastaviti sa povećanjem obuhvata prikupljanja otpada, posebno uvođenjem odvajanja otpada i reciklaže, uvesti mere cirkularne ekonomije za smanjenje otpada i efikasno rešavanje pitanja divljih deponija;

- sprovesti zakonske odredbe o odgovornosti prema životnoj sredini, šteti i kriminalu; 
primeniti princip zagađivač plaća i kreirati i započeti stalnu kampanju za podizanje svesti javnosti o zaštiti životne sredine;

- implementirati strategiju klimatskih promena i akcioni plan o klimatskim promenama, pripremiti mapu puta za usklađivanje sa Zelenom agendom za Zapadni Balkan i klimatskim pravnim tekovinama, usvojiti Nacionalni energetski i klimatski plan, u skladu sa zahtevima Energetske zajednice i pristupiti izradi nacrta dugoročna strategija dekarbonizacije.

Veliko zagađenje iz termoelektrana na ugalj na Kosovu

Zagađenje iz termoelektrana na ugalj na Kosovu povećalo se umesto da se smanji tokom 2020. godine, prema izveštaju koji su danas objavili CEE Bankvatch Netvork i Centar za istraživanje energije i čistog vazduha (CREA), u saradnji sa Balkanskom zelenom fondacijom.

Za razliku od drugih zemalja u regionu, gde je sumpor -dioksid najveći problem, na Kosovu najveći prekršaji potiču od emisije prašine. U 2020. oni su dostigli 4,25 puta iznad zakonske granice, na 5.867 tona, što je značajno povećanje sa 5.042 tone emitovanih tokom 2018. – 2019. godine.

Podaci još nisu objavljeni. Kosovska jedinica B2 emitovala je 6,64 puta iznad dozvoljene granice, što je čini najvećim zagađivačem.

Emisije sumpora su takođe bile 1,8 puta iznad dozvoljene granice 2020. godine, sa ukupno 19.987 tona. Ovo je bio značajan porast u odnosu na 2018. godinu (14.232 tone), uprkos uporedivom broju radnih sati.

Kosovo je imalo najveće kršenje granica azotnog oksida 2020. godine, 1,65 puta više od dozvoljenog. Emisije su takođe značajno porasle tokom 2018. i 2020. godine – dostigle su 22.846 tona, skoro 3.700 tona više nego u 2018. godini.

Direktiva o velikim elektranama na sagorijevanje – direktiva EU za smanjenje emisije opasnih supstanci, prilagođena zemljama potpisnicama Ugovora o energetskoj zajednici – zakonski zahtijeva od ovih zemalja da od 2018. smanje zagađenje zraka iz svojih elektrana.

Međutim, prema izvještaju, 2020. godine 18 termoelektrana na zapadni Balkan ispuštalo je dva i po puta više sumpor-dioksida od svih 221 elektrana na ugalj u EU zajedno.

Kompletno saopštenje za javnost možete pronaći ovde.