INDEP započinje sa Klubom ciljeva održivog razvoja (SDC) posvećenim 38 kosovskih opština

U okviru projekta „Integracija ciljeva održivog razvoja (SDC) u procese dijaloga na opštinskom nivou Kosova“, INDEP je počeo da održava prve sesije u okviru SDC kluba na Kosovu. Takvi klubovi se održavaju po celom svetu posvećeni različitim ciljnim grupama, dok je INDEP kreirao klub posebno za opštinske zvaničnike koji će dva dana za redom steći… Continue reading INDEP započinje sa Klubom ciljeva održivog razvoja (SDC) posvećenim 38 kosovskih opština

NVO PACT je završila obuku na temu: Upravljanje projektnim ciklusom

Danas, 2. novembra 2020. godine, NVO PACT je završila obuku na temu: Upravljanje projektnim ciklusom. Učesnici obuke bili su predstavnici nevladinih organizacija. Obuka je pokrivala specifične teme u okviru projektnog ciklusa, kao i relevantne alate u razvoju projekata, poput logičkog okvira akcije. Na osnovu identifikovanih kapaciteta i potreba civilnog društva, kontinuirana izgradnja kapaciteta će pratite… Continue reading NVO PACT je završila obuku na temu: Upravljanje projektnim ciklusom