Untitled

Nevladina organizacija PEN (Peer Educators Netvork) sprovodi kampanju CleanVaterCrisis Ova kampanja ima za cilj da građane upozna sa posledicama zagađene vode u ekosistemu. Prošle nedelje smo uzeli dva uzorka vode iz četiri reke Kosova: Sitnice, Lapa, Lepenca i reke Drenice. Detaljnije, uzeto je sedam uzoraka vode u četiri reke Kosova: ● Sitnica – 1 uzorak;… Continue reading Untitled

Panel za unapređenje životne sredine i uređenje javnih prostora

NVO EC MA NDRISHE organizovala je 15. februara u okviru HumanRightivism panel diskusiju na temu „Unapređenje životne sredine kroz inspekciju i uređenje javnih prostora“. Na ovom sastanku EK je predstavila nalaze istraživanja u vezi sa inspekcijom životne sredine na opštinskom nivou, kao i prakse intervencija u javnim prostorima u cilju povećanja brige o životnoj sredini… Continue reading Panel za unapređenje životne sredine i uređenje javnih prostora

Mentorske sesije sa NVO

U opštini Dragash / Dragaash PACT je održao mentorsku sesiju (coaching) sa organizacijom SHEA Ambienti. Dragash / Dragaash Razmenjene su informacije o ekološkim pitanjima i efektima u oblasti eko-turizma Korišćenje elektronske platforme Environment Hub (vvv.environment-hub.org) je takođe razgovarano i objašnjeni su detalji i mogućnosti koje nudi ova platforma za izgradnju kapaciteta, kao i za zagovaranje… Continue reading Mentorske sesije sa NVO

Mentorska sesija sa lokalnim NVO

Danas je u opštini Kačanik PACT održao mentorsku sesiju (koučing) u Regionalnom centru za zaštitu i promociju životne sredine – Vazduh. Razmenjene su informacije o pitanjima životne sredine u opštini Kačan i šire, o projektima, sa posebnim naglaskom na umrežavanje, prikupljanje sredstava, pisanje projekata i upravljanje projektima i sa čime se ova igra suočava. .… Continue reading Mentorska sesija sa lokalnim NVO

Mentorske sesije za NVO

Danas je PACT održao mentorsku sesiju (coaching) sa organizacijom Ambienti iz Dragaša. Tokom sesija razgovaralo se o korišćenju elektronske platforme Environment Hub (vvv.environment-hub.org) i detaljima i mogućnostima koje ova platforma nudi za izgradnju organizacionih kapaciteta, kao i za zagovaranje i lobiranje u oblasti životne sredine i održivog razvoja. razvoj su objašnjeni. Takođe su deljene informacije… Continue reading Mentorske sesije za NVO

Početak radova na primeni projekta „Vertikalna bašta“ u Prištini

30. marta organizovana je inauguracija radova u projektu „Vertikalna bašta“ u saradnji sa Fondom za razvoj zajednice (CDF) i opštinom Priština. Cilj projekta je revitalizacija napuštenih područja, smanjenje urbane toplote i povećanje biodiverziteta u kvartu Dardanije na kružnom toku u Prištini. Projekat finansiraju opština Priština i Fond za razvoj zajednice (CDF) kroz program „HumanRightivism“ koji… Continue reading Početak radova na primeni projekta „Vertikalna bašta“ u Prištini

Zeleni razgovor u gradu Đakovici

18. marta, na Svetski dan reciklaže, EC Ma Ndryshe organizovala je ekološku debatu u gradu Đakovici. U raspravi su učestvovali gradonačelnik, gospodin Ardian Gjini, službenik za zaštitu životne sredine, gospodin Fatos Deda, i učenici i nastavnici iz osnovnih škola „Emin Duraku“, „Fehmi Agani“, „Ill Morina“ i „Mazllum Kepuska“. Na početku debate, Meral Bakić iz EK… Continue reading Zeleni razgovor u gradu Đakovici

NVO ‘EC Ma Ndryshe’ nastavlja seriju debata “Zeleni razgovori – zeleni razgovori”

EC Ma Ndryshe je nastavila seriju debata „Zeleni razgovori – zeleni razgovori“, čija je svrha promovisanje debate o životnoj sredini između učenika škola i predstavnika institucija i obaveštavanje obe strane o međusobnim obavezama, sa fokusom. ekološki problemi. Ovog puta debata je održana u gradu Lipljan, gde su učestvovali zamenik gradonačelnika Lipjana, gospodin Fauz Kshemajli, kao… Continue reading NVO ‘EC Ma Ndryshe’ nastavlja seriju debata “Zeleni razgovori – zeleni razgovori”

Merenja kvaliteta vazduha tokom ove nedelje

U okviru projekta „Briga o mladima za Kosovo“, naši aktivisti su ove nedelje izvršili merenja kvaliteta vazduha u opštini Drenas, Fushe Kosove, Obilik, Priština i Hani i Elezit. Kako čitati podatke?AirBeam:0-12 = Dobro13-35 = Pošteno36-55 = Loše56-150 = Veoma siromašno Dilos: 0,5> mikrona0-75 = Odlično75-150 = Vrlo dobro150-300 = Dobro300-1050 = Pošteno1050-3000 = Loše3000+ =… Continue reading Merenja kvaliteta vazduha tokom ove nedelje

Koje su osnovne karakteristike razvoja projekta?

Razvoj projekta treba da se zasniva na nekim ključnim karakteristikama koje određeni projekat čine uspešnim. Ovde su takođe važni sadržaj projekta, njegova organizacija i metodologija njegovog razvoja i upravljanja. Ali koje su ključne karakteristike ili principi koje treba da slede programer i menadžer projekta? Su: Učešće. Svaki građanin i svaka organizacija imaju pravo da budu… Continue reading Koje su osnovne karakteristike razvoja projekta?