Radionica o cirkularnu ekonomiju i otpad

Danas je osoblje Caritasa Švajcarske (CACH) na Kosovu održalo interaktivnu radionicu „Eco-Shift Kosova“ koju je organizovala NVO Udruženje za podizanje svesti o klimi – CAA, koja je bila fokusirana na cirkularnu ekonomiju i otpad. Radionicu je pratila aktivnost čišćenja oko prostorija CACH-a u Prištini.

KFOS danas u Prištini pokreće „Solarni paneli u školama“

U petak, 7. aprila, pokrenut je projekat „Solarni paneli u školama na Zapadnom Balkanu“ u dve niže srednje škole „Ćamil Batali“ i „Ilirija“ u Prištini. Podržan od strane Kosovske fondacije za otvoreno društvo, a sproveden u saradnji sa opštinom Priština i Jahom Solarom, ovaj projekat ima za cilj da promoviše energetsku tranziciju povećanjem kapaciteta za… Continue reading KFOS danas u Prištini pokreće „Solarni paneli u školama“

Zašto je važno naučiti decu o ekološkom životu?

Podučavanje dece o ekološkom životu je ključno za stvaranje održive budućnosti. Obrazujući ih o važnosti smanjenja otpada, očuvanja energije i očuvanja životne sredine, možemo ih osnažiti da pozitivno utiču na našu planetu. 🌎 Projekat „Održivost životne sredine sa decom“ sprovodi EcoZ u partnerstvu sa Save the Children Kosova/o i finansira ga Švedska agencija za međunarodni… Continue reading Zašto je važno naučiti decu o ekološkom životu?

Obećavajuća praksa: “Dvorac znanja”

Grupa “Dielli” iz Hanija i Elez, koja je zauzela četvrto mesto na takmičenju Mladi za promene, realizovala je svoj projekat u nižoj srednjoj školi “Dvorac znanja”, ovaj projekat podržala je Opštinska direkcija za obrazovanje Eleza. Luri Isa. Osnovni cilj ovog projekta bio je stvaranje mogućnosti za korišćenje rezervoara za akumulaciju vode u školi, akumulirana voda… Continue reading Obećavajuća praksa: “Dvorac znanja”

Razvoj kapaciteta sa aktivistima koji rade u zaštitu životne sredine

Radionice o obuci „Upravljanje projektnim ciklusom“ i „Tehnička pitanja i pitanja životne sredine“ u Kosovu Polju sa predstavnicima civilnog društva i mladim aktivistima za zaštitu životne sredine koje je organizovao PACT u okviru HumanRightivizma, završene su danas. U okviru obuke razrađene su faze projektnog ciklusa, uzimajući za osnovu ekološki kontekst, kao i teme koje razlažu… Continue reading Razvoj kapaciteta sa aktivistima koji rade u zaštitu životne sredine

Završen je proces izrade Plana upravljanja Nacionalnim parkom „Bjeshket e Nemuna“

U okviru aktivnosti projekta „Program za životnu sredinu Kosova“ (KEP) koji podržava SIDA, završen je proces izrade Plana upravljanja Nacionalnim parkom „Bjeshket e Nemuna“. Ova aktivnost je bila deo treće komponente projekta „Jačanje upravljanja prekograničnim prirodnim područjima“, koji je imao za cilj jačanje kapaciteta Direkcija nacionalnih parkova za upravljanje prirodnim resursima, povećanje znanja i zaštitu… Continue reading Završen je proces izrade Plana upravljanja Nacionalnim parkom „Bjeshket e Nemuna“

The process of drafting the Management Plan of the National Park “Bjeshket e Nemuna” has been finalized.

Within the activities of the “Kosovo Environmental Program” (KEP) project supported by SIDA, the process of drafting the Management Plan of the “Bjeshket e Nemuna” National Park has been finalized. This activity was part of the third component of the project “Strengthening the management of transboundary natural areas”, which aimed to strengthen the capacities of… Continue reading The process of drafting the Management Plan of the National Park “Bjeshket e Nemuna” has been finalized.

Obećavajuća praksa: informativni paneli i korpe za otpatke postavljeni su u ŠFMU „Azem Bejta“ iu rezervoaru za vodu u selu Štutica, opština Glogovac

Ova aktivnost je realizovana danas u okviru realizacije aktivnosti za životnu sredinu i održivi razvoj, kroz podršku u okviru drugog kruga nagrada za kreativne aktivnosti, od inicijativa u zajednici. Fitore Šabani, inicijator ove aktivnosti, koji je i nastavnik hemije u ovoj školi, podržan je od strane Platforme za životnu sredinu i održivi razvoj (environment-hub) koju… Continue reading Obećavajuća praksa: informativni paneli i korpe za otpatke postavljeni su u ŠFMU „Azem Bejta“ iu rezervoaru za vodu u selu Štutica, opština Glogovac

Obećavajuća praksa: Drveće je zasađeno u krugu škole

U okviru sprovođenja aktivnosti za životnu sredinu i održivi razvoj, Fondacija Belanica sa sedištem u selu Belanica je volonterskim angažovanjem zasadila 12 stabala. Ova aktivnost, koja je podržana kreativnim nagradama kroz projekat HumanRightivism od strane PACT-a (Partneri u akciji), sprovedena je u dvorištu škole „Ismail Kemali“ u Belanici. Nagrade za kreativne ekološke ideje sa dugoročnim… Continue reading Obećavajuća praksa: Drveće je zasađeno u krugu škole

Nevladina organizacija PEN (Peer Educators Network) sprovodi kampanju CleanWaterCrisis

Ova kampanja ima za cilj da građane upozna sa posledicama zagađene vode u ekosistemu. Prošle nedelje smo uzeli dva uzorka vode iz četiri reke Kosova: Sitnice, Lapa, Lepenca i reke Drenice. Detaljnije, uzeto je sedam uzoraka vode u četiri reke Kosova: ● Sitnica – 1 uzorak; ● Mast – 2 uzorka; ● Lepenc – 2… Continue reading Nevladina organizacija PEN (Peer Educators Network) sprovodi kampanju CleanWaterCrisis