Nagrade za aktivnosti u oblasti životne sredine i održivog razvoja

U okviru podizanja svesti o civilnom društvu i aktivacije kroz ekološke aktivnosti, PACT organizacija (Partneri u akciji) u okviru projekta SideStep koji se sprovodi u okviru HumanRightivism, počela je sa nagradama za ekološke aktivnosti za NVO i angažovane aktiviste u oblasti životne sredine ili održivog razvoja. Zainteresovani se mogu prijaviti do 18. septembra 2023. godine.… Continue reading Nagrade za aktivnosti u oblasti životne sredine i održivog razvoja

Zahtev za ponudu za konsultantske usluge „Procena uticaja i mogućnosti za TOKA strategiju 2024-2029”​

Zahtev za ponudu za konsultantske usluge „Procena uticaja i mogućnosti za TOKA strategiju 2024-2029” DATUM ZATVORENJA: 14. jul 2023. u 14 časova. NAČIN ISPORUKE: Elektronsko podnošenje ponuda ADRESA ZA PODNOŠENJE PONUDA: procurement@toka-ks.org Sve informacije o ovom pozivu možete pronaći na ovom linku.

POZIV ZA KONKURS: „Mogu da zaštitim životnu sredinu i sprečim klimatske promene“

EC Ma Ndrishe organizuje takmičenje „Mogu da zaštitim životnu sredinu i sprečim klimatske promene“, čiji je cilj da odrazi doprinos mladih u zaštiti i prevenciji degradacije životne sredine. Poziv je otvoren za sve učenike ili grupe srednjoškolaca opštine Prizren. Ovaj konkurs će se razvijati slanjem predloga sa idejama za različite intervencije (direktne ili umetničke), koje… Continue reading POZIV ZA KONKURS: „Mogu da zaštitim životnu sredinu i sprečim klimatske promene“

Otvoreni poziv za akcije od ljudi do ljudi

Stalna radna grupa za regionalni ruralni razvoj (SVG) pozdravlja prijave kvalifikovanih kandidata iz zemalja/teritorija Zapadnog Balkana, Albanije, Bosne i Hercegovine, Kosova*, Severne Makedonije, Crne Gore i Srbije  da se prijave za finansiranje za ljude (P2P) akcije/događaji poput malih sajmova, prodajnih manifestacija, promotivnih akcija poljoprivrede i turizma za korisnike iz ruralnih opština širom Zapadnog Balkana i… Continue reading Otvoreni poziv za akcije od ljudi do ljudi

Nagrade za kreativnu aktivnost za životnu sredinu i održivi razvoj

U okviru podizanja svesti civilnog društva kroz aktivaciju u ekološkim aktivnostima, PACT (Partneri u akciji) organizacija u okviru projekta SideStep koji se realizuje u okviru HumanRightivism, započela je sa dodelom nagrada za ekološke aktivnosti za nevladine organizacije i angažovane aktiviste u oblasti životne sredine. ili u održivom razvoju. Zainteresovani se mogu prijaviti do 7 novembra… Continue reading Nagrade za kreativnu aktivnost za životnu sredinu i održivi razvoj

Zeleni izazov Kosova

Za zeleniju budućnost. Posle COVID-19, Kosovo doživljava jednu od najizazovnijih društvenih i ekonomskih kriza u poslednje dve decenije. Zeleni i pravedan put oporavka može vratiti privatni sektor Kosova na pravi put – stvaranje novih radnih mesta, smanjenje emisija staklene bašte i jačanje konkurentnosti, dok je na putu ka budućnosti otpornoj na klimu. UNDP Kosovo, u… Continue reading Zeleni izazov Kosova

POZIV ZA DECU

Osnivanje dečje grupe za zaštitu životne sredine i klimatske promene. Omladinska ekološka i bezbednosna zona – EcoZ je organizacija zasnovana na zajednici koja ima za cilj zaštitu životne sredine i podizanje svesti građana o njihovim mogućnostima i obavezama prema životnoj sredini. Save the Children Kosovo veruje da svako dete zaslužuje budućnost. Širom sveta i na… Continue reading POZIV ZA DECU

Nagrade za kreativnu aktivnost za životnu sredinu i održivi razvoj

U okviru podizanja svesti civilnog društva kroz aktivaciju u ekološkim aktivnostima, PACT (Partneri u akciji) organizacija u okviru projekta SideStep koji se realizuje u okviru HumanRightivism, započela je sa dodelom nagrada za ekološke aktivnosti za nevladine organizacije i angažovane aktiviste u oblasti životne sredine. ili u održivom razvoju. Zainteresovani se mogu prijaviti do 26. aprila… Continue reading Nagrade za kreativnu aktivnost za životnu sredinu i održivi razvoj

Prijave za nacionalna BGI takmičenja su i dalje otvorene

Partneri Albanija za promene i razvoj (Albanija), Fondacija Mozaik (Bosna i Hercegovina), Green Ideas Greece (Grčka), Lens (Kosovo), Fond za aktivno građanstvo (Crna Gora), ARNO (Severna Makedonija) i Trag fondacija (Srbija) su vođenje kursa za #takmičenja koja se održavaju na nacionalnom nivou. Informacije o otvorenim pozivima: 🇧🇦 Bosna i Hercegovina: https://bit.li/37Gtgsr – 𝐷𝑒𝑎𝑑𝑙𝑖𝑛𝑒 (23.05.2022.)🇬🇷 Grčka:… Continue reading Prijave za nacionalna BGI takmičenja su i dalje otvorene

OTVARA SE KONKURS ZA NAJBOLJE SNIMKE O ŽIVOTNOJ SREDINI NA NACIONALNOM NIVOU

Budite kreativni! Napravite ekološki video i učestvujte u takmičenju! Green Art Center – Priština u okviru programa edukacije o životnoj sredini, otvara konkurs za najbolji ekološki video na nacionalnom nivou. Ovo takmičenje ima za cilj da istakne važnost zaštite životne sredine, negovanja kritičkog mišljenja i individualne odgovornosti koju svi nosimo prema životnoj sredini. Kako učestvovati… Continue reading OTVARA SE KONKURS ZA NAJBOLJE SNIMKE O ŽIVOTNOJ SREDINI NA NACIONALNOM NIVOU