POZIV ZA KONKURS: „Mogu da zaštitim životnu sredinu i sprečim klimatske promene“

EC Ma Ndrishe organizuje takmičenje „Mogu da zaštitim životnu sredinu i sprečim klimatske promene“, čiji je cilj da odrazi doprinos mladih u zaštiti i prevenciji degradacije životne sredine. Poziv je otvoren za sve učenike ili grupe srednjoškolaca opštine Prizren. Ovaj konkurs će se razvijati slanjem predloga sa idejama za različite intervencije (direktne ili umetničke), koje… Continue reading POZIV ZA KONKURS: „Mogu da zaštitim životnu sredinu i sprečim klimatske promene“

Otvoreni poziv za akcije od ljudi do ljudi

Stalna radna grupa za regionalni ruralni razvoj (SVG) pozdravlja prijave kvalifikovanih kandidata iz zemalja/teritorija Zapadnog Balkana, Albanije, Bosne i Hercegovine, Kosova*, Severne Makedonije, Crne Gore i Srbije  da se prijave za finansiranje za ljude (P2P) akcije/događaji poput malih sajmova, prodajnih manifestacija, promotivnih akcija poljoprivrede i turizma za korisnike iz ruralnih opština širom Zapadnog Balkana i… Continue reading Otvoreni poziv za akcije od ljudi do ljudi

Nagrade za kreativnu aktivnost za životnu sredinu i održivi razvoj

U okviru podizanja svesti civilnog društva kroz aktivaciju u ekološkim aktivnostima, PACT (Partneri u akciji) organizacija u okviru projekta SideStep koji se realizuje u okviru HumanRightivism, započela je sa dodelom nagrada za ekološke aktivnosti za nevladine organizacije i angažovane aktiviste u oblasti životne sredine. ili u održivom razvoju. Zainteresovani se mogu prijaviti do 7 novembra… Continue reading Nagrade za kreativnu aktivnost za životnu sredinu i održivi razvoj

Zeleni izazov Kosova

Za zeleniju budućnost. Posle COVID-19, Kosovo doživljava jednu od najizazovnijih društvenih i ekonomskih kriza u poslednje dve decenije. Zeleni i pravedan put oporavka može vratiti privatni sektor Kosova na pravi put – stvaranje novih radnih mesta, smanjenje emisija staklene bašte i jačanje konkurentnosti, dok je na putu ka budućnosti otpornoj na klimu. UNDP Kosovo, u… Continue reading Zeleni izazov Kosova

POZIV ZA DECU

Osnivanje dečje grupe za zaštitu životne sredine i klimatske promene. Omladinska ekološka i bezbednosna zona – EcoZ je organizacija zasnovana na zajednici koja ima za cilj zaštitu životne sredine i podizanje svesti građana o njihovim mogućnostima i obavezama prema životnoj sredini. Save the Children Kosovo veruje da svako dete zaslužuje budućnost. Širom sveta i na… Continue reading POZIV ZA DECU

Nagrade za kreativnu aktivnost za životnu sredinu i održivi razvoj

U okviru podizanja svesti civilnog društva kroz aktivaciju u ekološkim aktivnostima, PACT (Partneri u akciji) organizacija u okviru projekta SideStep koji se realizuje u okviru HumanRightivism, započela je sa dodelom nagrada za ekološke aktivnosti za nevladine organizacije i angažovane aktiviste u oblasti životne sredine. ili u održivom razvoju. Zainteresovani se mogu prijaviti do 26. aprila… Continue reading Nagrade za kreativnu aktivnost za životnu sredinu i održivi razvoj

Prijave za nacionalna BGI takmičenja su i dalje otvorene

Partneri Albanija za promene i razvoj (Albanija), Fondacija Mozaik (Bosna i Hercegovina), Green Ideas Greece (Grčka), Lens (Kosovo), Fond za aktivno građanstvo (Crna Gora), ARNO (Severna Makedonija) i Trag fondacija (Srbija) su vođenje kursa za #takmičenja koja se održavaju na nacionalnom nivou. Informacije o otvorenim pozivima: 🇧🇦 Bosna i Hercegovina: https://bit.li/37Gtgsr – 𝐷𝑒𝑎𝑑𝑙𝑖𝑛𝑒 (23.05.2022.)🇬🇷 Grčka:… Continue reading Prijave za nacionalna BGI takmičenja su i dalje otvorene

OTVARA SE KONKURS ZA NAJBOLJE SNIMKE O ŽIVOTNOJ SREDINI NA NACIONALNOM NIVOU

Budite kreativni! Napravite ekološki video i učestvujte u takmičenju! Green Art Center – Priština u okviru programa edukacije o životnoj sredini, otvara konkurs za najbolji ekološki video na nacionalnom nivou. Ovo takmičenje ima za cilj da istakne važnost zaštite životne sredine, negovanja kritičkog mišljenja i individualne odgovornosti koju svi nosimo prema životnoj sredini. Kako učestvovati… Continue reading OTVARA SE KONKURS ZA NAJBOLJE SNIMKE O ŽIVOTNOJ SREDINI NA NACIONALNOM NIVOU

Untitled

Nagrade za kreativne ideje za životnu sredinu i održivi razvoj U okviru podizanja svesti civilnog društva kroz aktivaciju u ekološkim aktivnostima, PACT (Partneri u akciji) organizacija u okviru projekta SideStep koji se realizuje u okviru HumanRightivism, započela je sa dodelom nagrada za ekološke aktivnosti za nevladine organizacije i angažovane aktiviste u oblasti životne sredine. ili… Continue reading Untitled

Vodeća nagrada za društvenu odgovornost zadruga 2021

Zaštita životne sredine i smanjenje emisija u vazduh su odgovornost svih nas, međutim odgovorni emiteri prevazilaze zakonsku obavezu da minimiziraju svoj „ugljenični otisak“. Recite nam kako ste doprineli zaštiti životne sredine i koje ste aktivnosti preduzeli da smanjite svoj uticaj na životnu sredinu prijavljivanjem za glavnu nagradu CSR 2021. Obrazac za prijavu možete zatražiti putem… Continue reading Vodeća nagrada za društvenu odgovornost zadruga 2021