Matjet e cilësisë së ajrit

Në kuadër të projektit “Youth Care for Kosovo” aktivistët/et tanë/tona bënë matje të cilësisë së ajrit edhe këtë javë në komunën e Prishtinës, Fushë Kosovës, Obiliqit, Hanit të Elezit dhe Drenasit.Këto matje do vazhdojnë të bëhen cdo javë ! Si t’i lexoni të dhënat?AirBeam:0-12 = I mirë13-35 = I favorshëm36-55 = I dobët56-150 = Shumë… Continue reading Matjet e cilësisë së ajrit

Aktivitet: Trajnim me OJQ-të për Menaxhimin e Ciklit të Projektit

Sot me 2 nëntor, 2020, Ojq PACT përfundoi trajnimin me temën: Menaxhimi i Ciklit të Projektit. Pjesëmarrës në trajnim ishin përfaqësues të organizatave jo qeveritare. Në kuadër të trajnimit u shtjelluan tematika specifike në kuadër të ciklit të projektit si dhe mjete relevante në zhvillimin e projekteve sic është Korniza Logjike e Veprimit. Siç është… Continue reading Aktivitet: Trajnim me OJQ-të për Menaxhimin e Ciklit të Projektit

EC Ma Ndryshe ka filluar sesionet informuese për aktivizmin mjedisor

EC ka takuar sot nxënësit e shkollës së mesme e lartë teknike “11 Marsi” në Prizren me qëllim të informimit të tyre mbi rëndësinë dhe mënyrat e aktivizmit për mbrojtjen e mjedisit. Gjithashtu gjatë këtij takimi është prezentuar puna dhe projektet e EC, në veçanti projekti “Human Rightivism”. Ky aktivitet mbështetet nga Agjencia Suedeze për… Continue reading EC Ma Ndryshe ka filluar sesionet informuese për aktivizmin mjedisor

A i dini përfitimet e mbjelljes së pemëve?