Punëtori për ekonominë qarkore dhe mbeturinat

Stafi i Caritas-it Zviceran (CACH) në Kosovë sot mbajti punëtorinë interaktive “Eco-Shift Kosova” të ofruar nga OJQ Climate Awareness Association – CAA, e cila kishte në fokus ekonominë qarkore dhe mbeturinat. Punëtoria u pasua me një aktivitet pastrimi rreth ambienteve të CACH në Prishtinë.

Pse duhet t’i mësoni fëmijët për jetesën e qëndrueshme

Edukimi i fëmijëve për një jetë miqësore ndaj mjedisit është i rëndësishëm për të krijuar një të ardhme të qëndrueshme. Duke i edukuar ata mbi rëndësinë e zvogëlimit të mbeturinave, ruajtjes së energjisë dhe mbrojtjes së mjedisit, ne mund t’i fuqizojmë ata/ato të kenë një ndikim pozitiv në planetin tonë. 🌎 Projekti “Qëndrueshmëria Mjedisore me… Continue reading Pse duhet t’i mësoni fëmijët për jetesën e qëndrueshme

Praktika premtuese: “Kështjella e Diturisë”

Grupi “Dielli” nga Hani i Elezit të cilët zunë vendin e katër në Garën e Rinisë për Ndryshim, zbatuan projektin e tyre në shkollën e mesme të ulët “Kështjella e Diturisë”, projekt ky i cili u përkrah nga Drejtoria Komunale e Arsimit të Hanit të Elezit Luri Isa. Qëllimi kryesor i këtij projekti ishte krijimi… Continue reading Praktika premtuese: “Kështjella e Diturisë”

Ngritja e kapaciteteve të aktivistëve mjedisorë

Sot përfunduan punëtoritë e radhës në ‘Menaxhimin e Ciklit të Projektit’ dhe trajnimi ‘Çështje Teknike dhe Mjedisore’ në Fushë Kosovë me përfaqësues të shoqërisë civile dhe aktivistë të rinj mjedisorë të organizuara nga PACT në kuadër të HumanRightivism. Në kuadër të trajnimit janë shtjelluar fazat e ciklit të projektit duke u marrë për bazë konteksti… Continue reading Ngritja e kapaciteteve të aktivistëve mjedisorë

Është finalizuar procesi i hartimit të Plani Menaxhues të Parkut Kombëtarë “Bjeshkët e Nemuna”

Në kuadër të aktiviteteve të projektit “Programi Mjedisor i Kosovës” (KEP) i mbështetur nga SIDA, është finalizuar procesi i hartimit të Plani Menaxhues të Parkut Kombëtare “Bjeshkët e Nemuna”. Ky aktivitet ishte pjesë e komponentës së tretë të projektit “Forcimi i menaxhimit të zonave natyrore ndërkufitare”, që kishte si synim forcimin e kapaciteteve të Drejtorive… Continue reading Është finalizuar procesi i hartimit të Plani Menaxhues të Parkut Kombëtarë “Bjeshkët e Nemuna”

Praktika premtuese: vendosen panele informuese dhe shporta për mbeturina në ShFMU” Azem Bejta” dhe në kroin e ujit në fshatin Shtuticë, komuna e Drenasit

Ky aktivitet është realizuar sot në kuadër të zbatimit të aktiviteteve për mjedis dhe zhvillim të qëndrueshëm, përmes përkrahjes në kuadër të raundit të dytë të shpërblimeve për aktivitete kreative, nga iniciativat me bazë në komunitet. Fitore Shabani, iniciatore e këtij aktiviteti e cila njëherësh është edhe mësimdhënëse e lëndës së kimisë në këtë shkollë,… Continue reading Praktika premtuese: vendosen panele informuese dhe shporta për mbeturina në ShFMU” Azem Bejta” dhe në kroin e ujit në fshatin Shtuticë, komuna e Drenasit

Edhe këtë vit shënohet dita ndërkombëtare e pastrimit

Edhe kētë vit në Kosovë janë marrë disa hapa konkretë nga akterë të ndryshëm si shoqëria civile, autoritetet lokale dhe vullnetarë, për fushatën e pastrimit, në funksion të ruajtjes së mjedisit dhe vetëdijësimit të qytetarëve. Me 18 shtator organizata PACT vazhdoi me vendosjen e panelave për vetëdijësimin e publikut, për mos hedhjen e mbeturinave në… Continue reading Edhe këtë vit shënohet dita ndërkombëtare e pastrimit

Organizata jo-qeveritare PEN (Peer Educators Network) është duke e realizuar fushatën CleanWaterCrisis (KrizaPërUjëTëPastër)

Kjo fushatë ka për qëllim vetëdijesimin e qytetarëve për pasojat e ujit të ndotur në ekosistem. Javën që shkoi kemi marrë nga dy mostra të ujit në katër lumenjtë e Kosovës: Sitnicë, Llap, Lepenc, dhe në lumin Drenica. Më detajisht, janë marrë shtatë mostra të ujit në katër lumenj të Kosovës: ● Sitnicë – 1… Continue reading Organizata jo-qeveritare PEN (Peer Educators Network) është duke e realizuar fushatën CleanWaterCrisis (KrizaPërUjëTëPastër)

Trajnim i radhës me përfaqësues të shoqërisë civile

Sot dhe nesër me 27-28 qershor, PACT (Partners in Action) mban trajnimin e radhës ‘Çështje Teknike dhe Mjedisore’ në Prizren, me përfaqësues të Rrjetit për Zhvillim Rural të Kosovës, si dhe me vullnetarë nga Komuna e Prizrenit me rrethinë. Në kuadër të trajnimit janë shtjelluar tema relevante të cilat i zbërthejnë faktorët dhe ndërlidhshmërinë e… Continue reading Trajnim i radhës me përfaqësues të shoqërisë civile

Strategjia e re e BERZH-it për Kosovën i jep prioritet tranzicionit të gjelbër

Banka do të vazhdojë të ndjekë arritjen e agjendës së lidhjes së vendit me fokus më të madh në zbatimin e projektit, dhe do të rrisë mbështetjen e saj për komunat dhe duke i angazhuar ato për të kryer investime në infrastrukturë rezistente ndaj klimës dhe ekonomisë së gjelbër. Banka do t’i kushtojë vëmendje të… Continue reading Strategjia e re e BERZH-it për Kosovën i jep prioritet tranzicionit të gjelbër