Rruga drejt një Ballkani Perëndimor më të Gjelbër: Drejt një Politike Rajonale të Energjisë

Duke u zhytur në një të ardhme më të gjelbër! Paneli i parë në #KSDW2023 iu kushtua “Rruga drejt një Ballkani Perëndimor më të Gjelbër: Drejt një Politike Rajonale të Energjisë”. Diskutimet dinamike u shpalosën ndërsa panelistët e nderuar ndanë njohuritë dhe vizionet e tyre për një tranzicion të qëndrueshëm të energjisë në rajon. Moderuar… Continue reading Rruga drejt një Ballkani Perëndimor më të Gjelbër: Drejt një Politike Rajonale të Energjisë

FTESË:

Drejtoria e Hapësirave Publike dhe Parqeve dhe Drejtoria e Administratës fton qytetarët e Komunës së Prishtinës të na bashkohen në një diskutim të hapur në lidhje me zgjerimin dhe shenjëzimin e shtigjeve të Gërmisë. Ky është një projekt i rëndësishëm për qytetarët tanë, sepse do t’u mundësoj qytetarëve nga zonat periferike të qasen më lehtë… Continue reading FTESË:

Mbeturinat: Halë në sy, a janë edhe për ty?

Qëllimi i këtij pyetësori është grumbullimi i të dhënave sasiore mbi perceptimet dhe përvojat e qytetarëve/eve të Kosovës me menaxhimin e mbeturinave, zbatimin e ligjit dhe mbeturinat plastike në komunat e tyre. Gjetjet e këtij pyetësori do të mbështesin hulumtimin e përgjithshëm të Dyvolab, hulumtim i cili ka për qëllim ofrimin e rekomandimeve dhe praktikave… Continue reading Mbeturinat: Halë në sy, a janë edhe për ty?

Bashkëpunimi ndërkufitarë për menaxhimin dhe mbrojtjen e resurseve të Malit Sharr

Nën organizimin e Agjencisë Suedeze për Mbrojtjen e Mjedisit (SEPA) dhe në mbështetje të Agjencisë Suedeze për Zhvillim Ndërkombëtarë (SIDA), në Tetovë të Maqedonisë së Veriut është mbajtur takim ndërmjet dy drejtorive të Parqeve Kombëtare “Sharri” nga Kosova dhe “Mali Sharr” nga Maqedonia e Veriut. Tema e diskutimit ishte “Mundësitë e bashkëpunim ndërkufitar dhe krijimi… Continue reading Bashkëpunimi ndërkufitarë për menaxhimin dhe mbrojtjen e resurseve të Malit Sharr

Pyetësor për cilësinë e ajrit

Ky pyetësor ka për qëllim të mbledhë informacione rreth përceptimit të qytetarëve në lidhje me nivelin e cilësisë së ajrit në komunat e targetuara. Përgjigjet janë anonime, do të mbahen konfidenciale dhe do të përdoren vetëm për qëllime kërkimore. Të dhënat e nxjerrura do të përpunohen dhe analizohen nga ekspertët e fushes së ajrit dhe… Continue reading Pyetësor për cilësinë e ajrit

Pionier edhe për rajonin – AWESK organizon konferencën e parë ndonjëherë ‘Gratë&Energjia’

Shoqata e Grave në Sektorin e Energjisë në Kosovë (AWESK) ka njoftuar se mbështetur nga zyra e Presidentes së Kosovës organizon për herë të parë jo vetëm në Kosovë por edhe në rajon Konferencën “Gratë&Energjia” me temë “Së bashku ne GE (Gratë në Energji) mund ta thejmë tavanin e qelqtë”. Në njoftim është ndarë edhe… Continue reading Pionier edhe për rajonin – AWESK organizon konferencën e parë ndonjëherë ‘Gratë&Energjia’

Bashkohuni me miliona njerëz që ndihmojnë në reduktimin e mbetjeve plastike

Korriku pa plastikë është një lëvizje globale që ndihmon miliona njerëz të jenë pjesë e zgjidhjes së ndotjes plastike – në mënyrë që të kemi rrugë, oqeane dhe komunitete më të bukura. A do të jeni pjesë e Korrikut Pa pagesë Plastic duke zgjedhur të refuzoni plastikën njëpërdorimshe? Bashkohuni në sfidën. Gati për të marrë… Continue reading Bashkohuni me miliona njerëz që ndihmojnë në reduktimin e mbetjeve plastike

Fillon fushata ‘ReusetoReduce’!

Gjatë kësaj jave fillon fushata tek sheshi “Zahir Pajaziti’ në Prishtinë ku do të mblidhen rroba për nënat dhe fëmijët në nevojë. J’u presim ҫdo ditë nga ora 10:00 deri në orën 16:00 që të kontribuoni në këtë kauzë. Community Development Fund – CDF Embassy of Sweden in Pristina HumanRightivism

Komunat t’i publikojnë raportet vjetore të mbikëqyrjeve inspektuese për mbrojtjen e mjedisit

Ligji për inspektoratin e mjedisit, ujërave, natyrës, planifikimit hapësinor dhe ndërtimit ka për qëllim në mes tjerash organizimin dhe mbikëqyrjen inspektuese, sikurse edhe koordinimin e mbikëqyrjes inspektuese, dhe çështje tjera me rëndësi në këtë aspekt. Mirëpo ky bashkërendim ende nuk është në nivelin e duhur, ndërmjet inspektoratit të nivelit lokal dhe atij qendror, pasi që… Continue reading Komunat t’i publikojnë raportet vjetore të mbikëqyrjeve inspektuese për mbrojtjen e mjedisit

Komunat t’i publikojnë raportet vjetore të mbikëqyrjeve inspektuese për mbrojtjen e mjedisit

Ligji për inspektoratin e mjedisit, ujërave, natyrës, planifikimit hapësinor dhe ndërtimit ka për qëllim në mes tjerash organizimin dhe mbikëqyrjen inspektuese, sikurse edhe koordinimin e mbikëqyrjes inspektuese, dhe çështje tjera me rëndësi në këtë aspekt. Mirëpo ky bashkërendim ende nuk është në nivelin e duhur, ndërmjet inspektoratit të nivelit lokal dhe atij qendror, pasi që… Continue reading Komunat t’i publikojnë raportet vjetore të mbikëqyrjeve inspektuese për mbrojtjen e mjedisit