Reciklimi na ndihmon ta ruajmë mjedisin

Riciklimi i 1 ton të pajisjeve elektronike (e-waste) mund të krijoj deri në 15 vende të punës. Projekti “Ekonomi e gjelbër për zhvillim të qëndrueshëm” është mbështetur nga “NAGE – Networking and Advocacy for Green Economy” përmes “RROZHRK – Rrjetit të Organizatave për Zhvillim Rural të Kosovës” i financuar nga Bashkimi Europian dhe i implementuar… Continue reading Reciklimi na ndihmon ta ruajmë mjedisin

Lumi i Shalës, vendi më i vizituar i kësaj vere e turpshme në çfarë gjendje u shndërrua nga mbeturinat!

Ku përfundojnë mbeturinat e pajisjeve mbrojtëse dhe mbetjet medicinale për

COVID-19? Stafi mjekësor dhe organizatat e ndryshme joqeveritare për mbrojtjen e mjedisit kanëshprehur shqetësimin e tyre për rrezikshmërinë e qytetarëve nga prania e pajisjeve dheprodukteve mjekësore, që përdoren për mbrojtjen dhe trajtimin e pacientëve të sëmurë meCOVID-19, në ambiente të ndryshme në Kosovë. Pas vendimit të Qeverisë së Kosovës për përdorimin e maskave dhe dorezave… Continue reading Ku përfundojnë mbeturinat e pajisjeve mbrojtëse dhe mbetjet medicinale për

Bëhet shenjëzimi i rezervateve strikte të natyrës!

14.08.2020- Duke marrë për bazë rëndësinë që kanë Rezervatet Strikte të Natyrës për mbrojtën e vleravenatyrore, ekosistemeve të rralla dhe llojeve të veçanta të florës dhe faunës, Agjencia për Mbrojtjen eMjedisit të Kosovës, konkretisht Instituti i Kosovës për Mbrojtjen e Natyrës, gjatë vitin 2020, në kuadër tëprojektit për shenjëzimin e zonave të mbrojtura ka bërë… Continue reading Bëhet shenjëzimi i rezervateve strikte të natyrës!