Dërgoni foto të deponive ilegale të mbeturinave

Deponitë ilegale të mbeturinave janë një nga shumë problemet aktuale mjedisore me të cilat vazhdojmë të ballafaqohemi. Let’s Do It – Ta Pastrojmë Kosovën ju fton të dërgoni fotografi të deponive të mbeturinave në rrjetin social në Facebook përmes Messenger-it ose email adresës info@tapastrojmekosoven.org Nëse keni foto të zonave të ndotura, ndani ato së bashku… Continue reading Dërgoni foto të deponive ilegale të mbeturinave

Përmirësimi i cilësisësë ajrit përmes energjisë efiqiente

Aji i pastër dhe qëndrueshmëria mjedisore janë parakusht për një jetë më të mirë për të gjithë njerëzit. Ky video material tregon për përkrahjen e BE-së në Kosovë, përmes zbatimit të energjisë efiçiente në shkolla dhe në spitale në Kosovë siç janë shfrytëzimi i avullit në vend të naftës, fasadimeve dhe izolimeve përcjellëse të këtyre… Continue reading Përmirësimi i cilësisësë ajrit përmes energjisë efiqiente

Në sheshin e Pejës vendoset monitori elektronik për matjen e cilësisë së ajrit

Cilësia e ajrit në Pejë të hënën ishte i dobët. Kështu tregonte monitori elektronik për matjen e cilësisë së ajrit në kohë reale, i vendosur në sheshin e qytetit nga organizata mjedisore e Pejës “Let’s Do It Peja”. Ky matës tregon parametrat e në kohë reale të nivelit të monoksidit të karbonit, dyoksidit të sulfurit,… Continue reading Në sheshin e Pejës vendoset monitori elektronik për matjen e cilësisë së ajrit

Kapaciteti i instaluar i energjisë solare në Kosovë në fund të vitit 2020 ishte 20.9 megavat

Sipas raportit të fundit ‘Sigura e Furnizimit me Energji Elektrike në Kosovë: Vlerësimi i gjeneruesve fotovoltaik në Kosovë’ të përgatitur nga DT Global për USAID në Kosovë, kapaciteti total i instaluar i energjisë solare fotovoltaike në fund të vitit 2020 është 20.9 megavat. Kur konvertohet në energji, ky kapacitet përfaqëson një pjesë modeste prej 0.04%… Continue reading Kapaciteti i instaluar i energjisë solare në Kosovë në fund të vitit 2020 ishte 20.9 megavat

Aplikacioni i parë zyrtar për matje dhe parashikim të cilësisë së ajrit

Shkarko ‘Air Quality in Kosovo’, aplikacioni i parë zyrtar për matje dhe parashikim të cilësisë së ajrit.Zgjedh në hartë lokacionin tënd dhe merr informata në kohë reale për cilësinë e ajrit në vendin ku jeton.

Kosova në Rrjetin Evropian të Indeksit të Cilësisë së Ajrit

Pas një angazhimi të vazhdueshëm të Agjencisë për Mbrojtjen e Mjedisit të Kosovës, në kuadër të programit të bashkëpunimit me Agjencinë e Mjedisit të Evropës, dhe me mbështetje të projekteve nga donatorët, Kosova ka arritur të bëhet pjesë e Rrjetit Evropian të Indeksit të Cilësisë së Ajrit. Në kuadër të këtij rrjeti, krahas të dhënave… Continue reading Kosova në Rrjetin Evropian të Indeksit të Cilësisë së Ajrit

Tabela e rezultateve të eko-inovacionit dhe indeksi i eko-inovacionit

Tabela e rezultateve të Eko-Inovacionit (Eco-IS) dhe Indeksi i Eko-Inovacionit ilustrojnëperformancën e eko-inovacionit në të gjithë Shtetet Anëtare të BE-së. Ata synojnë tëkapin aspekte të ndryshme të eko-inovacionit duke aplikuar 16 tregues të grupuar në pesëdimensione: inputet eko-inovative, aktivitetet eko-inovacione, rezultatet e eko-inovacionit, efikasitetin e burimeve dhe rezultatet socio-ekonomike. Indeksi i Eko-Inovacionit tregon se sa… Continue reading Tabela e rezultateve të eko-inovacionit dhe indeksi i eko-inovacionit