Gjetjet kryesore të Raportit të vitit 2022 për Kosovën

Në Agjendën e Gjelbër për Ballkanin Perëndimor dhe lidhjen e qëndrueshme, Kosova ka bërë disa përparime në fushën e transportit dhe progres të kufizuar në fushat e energjisë, mjedisit dhe ndryshimeve klimatike. Në fushën e burimeve dhe bujqësisë, Kosova ka bërë disa përparime në sigurinë ushqimore, politikën veterinare dhe politikën fitosanitare, por vetëm progres të… Continue reading Gjetjet kryesore të Raportit të vitit 2022 për Kosovën

Ndryshimet klimatike: Shkrirja e akullnajave

Sot, rreth 10% e sipërfaqes së tokës në Tokë është e mbuluar me akull. Pothuajse 90% është në Antarktidë, ndërsa 10% e mbetur është në kapakun e akullit të Grenlandës në Arktikë. Në mënyrë të veçantë, shtresat e akullit të Grenlandës dhe Antarktidës janë kontribuuesit më të mëdhenj të rritjes së nivelit global të detit.… Continue reading Ndryshimet klimatike: Shkrirja e akullnajave

Ndryshimet klimatike: Valët e të nxehtit

Si ndërlidhet me ndryshimin e klimës?Edhe një rritje e vogël e temperaturës mesatare e shkaktuar nga ndryshimet klimatike mund ti rrisë gjasat e të nxehtit ekstrem dhe valët e të nxehtit. Valët e të nxehtit mund të kenë pasoja të rënda shëndetësore, veçanërisht për të moshuarit, fëmijët e vegjël, të varfërit dhe njerëzit me probleme… Continue reading Ndryshimet klimatike: Valët e të nxehtit

Ndryshimet klimatike: Paqëndrueshmëria e jetesës në tokë në të ardhmen

Tashmë është e vërtetuar se sistemi aktual ekonomik në nivel global po na drejton drejt një të ardhmeje të paqëndrueshme, ku brezat e rinj do ta kenë gjithnjë e më të vështirë të mbijetojnë. Historia ka treguar se qytetërimet janë ngritur, kanë qëndruar te vlerat e tyre thelbësore dhe më pas janë shembur sepse nuk… Continue reading Ndryshimet klimatike: Paqëndrueshmëria e jetesës në tokë në të ardhmen

Ndryshimet klimatike: Integriteti i biosferes

“Humbja e biodiversitetit” quhet tani “integriteti i biosferës”, duke e njohur ndërvarësinë e specieve dhe duke u fokusuar në ndikimin e njerëzve në funksionimin e ekosistemit. Nivelet e dioksidit të karbonit, në 395.5 pjesë për milion në nivel global, janë në nivelet më të larta historike, ndërsa humbja e integritetit të biosferës po rezulton në zhdukjen e… Continue reading Ndryshimet klimatike: Integriteti i biosferes

Ndryshimet klimatike: Shpyllëzimi i shkaktuar nga aktivitetet e njeriut

Pyjet mbulojnë 30.7 për qind të sipërfaqes së Tokës. Përveç sigurimit të sigurisë ushqimore dhe strehimit, ato janë thelbësore për të luftuar ndryshimet klimatike, mbrojtjen e biodiversitetit dhe shtëpitë e banorëve të cilët jetojnë në zonat e cenuara. Duke i mbrojtur pyjet, ne gjithashtu do të jemi në gjendje të forcojmë menaxhimin e burimeve natyrore dhe të… Continue reading Ndryshimet klimatike: Shpyllëzimi i shkaktuar nga aktivitetet e njeriut

Energjia e ripërtëritshme, bateritë dhe Kosova

Shkruar nga Adhurim Haxhimusa (FHGR, Zvicër), Kristian Sevdari (DTU, Danimarkë)  Në natyrën njerëzore është që të korrurat (p.sh. drithërat) të vendosen nëpër depo (hambar) të mëdha dhe të ruhen për konsum të më vonshëm. Në të njëjtën kohë, pothuajse çdo plan shtëpie/banesë e ka një depo të vogël për të mbajtur/ruajtur miellin, vajin, orizin, pijet,… Continue reading Energjia e ripërtëritshme, bateritë dhe Kosova

Kosova do të reduktojë emetimet e gazrave serrë për 32% në vitin 2031

Në kuadër të draft Strategjisë së re kombëtare për energji elektrike, Kosova ka përcaktuar edhe objektivat strategjike. Ndër tjerash, një nga objektivat ka për qëllim të zvogëlojë emetimet si dhe të promovojë dekarbonizimin dhe investimet në burime të ripërtëritshme të energjisë. “Emetimet e larta të karbonit në Kosovë do të reduktohen ndjeshëm nëpërmjet dekarbonizimit gradual të… Continue reading Kosova do të reduktojë emetimet e gazrave serrë për 32% në vitin 2031

Prezantohet hulumtimi “Politikat e taksimit të karbonit”: Qeveria të caktojë një çmim që duhet të paguajnë ndotësit

Instituti për Politika Zhvillimore (INDEP) ka prezantuar hulumtimin “Politikat e taksimit të karbonit – Rëndësia, sfidat dhe mundësitë për Kosovën”, raporton Ekonomia Online. Aty u kërkua që si në çdo vend të botës edhe në Kosovë të fillojë taksimi i karbonit, në mënyrë të mbrohet mjedisi. Përmes një takse karboni, u kërkua që Qeveria të… Continue reading Prezantohet hulumtimi “Politikat e taksimit të karbonit”: Qeveria të caktojë një çmim që duhet të paguajnë ndotësit

A duhet të mësohen ndryshimet klimatike si lëndë mësimore në shkollat tona?

Nga: Afrim Berisha, PhD i Shkencave të Mjedisit Edhe pse edukimi nuk është një zgjidhje direkte për parandalimin e ndryshimeve klimatike, megjithëkëtë ai është një nga instrumentet më efikase për të ndryshuar qëndrimin dhe për të kuptuar më mirë problemin, dhe së këndejmi është një veprim shumë i rëndësishëm në kuadër të përpjekjeve kundër ngrohjes globale. … Continue reading A duhet të mësohen ndryshimet klimatike si lëndë mësimore në shkollat tona?