Razvoj kapaciteta sa aktivistima koji rade u zaštitu životne sredine

Radionice o obuci „Upravljanje projektnim ciklusom“ i „Tehnička pitanja i pitanja životne sredine“ u Kosovu Polju sa predstavnicima civilnog društva i mladim aktivistima za zaštitu životne sredine koje je organizovao PACT u okviru HumanRightivizma, završene su danas.

U okviru obuke razrađene su faze projektnog ciklusa, uzimajući za osnovu ekološki kontekst, kao i teme koje razlažu faktore i njihov međusobni odnos od lokalnog nivoa do klimatskih promena na regionalnom nivou i šire i obrnuto.

Obuka je organizovana u okviru podizanja kapaciteta civilnog društva u pogledu razumevanja pitanja životne sredine i održivog razvoja. Razgovori imaju za cilj građansko aktiviranje, imajući u vidu aktuelne ekološke izazove sa kojima se suočavaju građani Kosova.

The process of drafting the Management Plan of the National Park “Bjeshket e Nemuna” has been finalized.

Within the activities of the “Kosovo Environmental Program” (KEP) project supported by SIDA, the process of drafting the Management Plan of the “Bjeshket e Nemuna” National Park has been finalized.

This activity was part of the third component of the project “Strengthening the management of transboundary natural areas”, which aimed to strengthen the capacities of the Directorates of National Parks for the management of natural resources, to increase the knowledge and protection of biodiversity and to develop the capacities for improving the management of transboundary protected areas.

This Plan does not include detailed technical information related to the Park as there are a large number of other specific studies and sources of relevant scientific data.

The purpose of this plan is to present a realistic and feasible management modality according to the specific legal, environmental and socio-economic context related to the Bješkët e Nemuna National Park.

During the drafting of the PM of the Bješkët e Nemuna National Park, international and local experts were engaged, while in the drafting process the officials within the MMPHI, AMMK, National Parks, Municipalities, NGOs, etc. are also involved.

Obećavajuća praksa: informativni paneli i korpe za otpatke postavljeni su u ŠFMU „Azem Bejta“ iu rezervoaru za vodu u selu Štutica, opština Glogovac

Ova aktivnost je realizovana danas u okviru realizacije aktivnosti za životnu sredinu i održivi razvoj, kroz podršku u okviru drugog kruga nagrada za kreativne aktivnosti, od inicijativa u zajednici.

Fitore Šabani, inicijator ove aktivnosti, koji je i nastavnik hemije u ovoj školi, podržan je od strane Platforme za životnu sredinu i održivi razvoj (environment-hub) koju sprovodi organizacija PACT kroz projekat HumanRightivism.

U ovoj značajnoj aktivnosti za očuvanje životne sredine na ovoj lokaciji, koju posećuju i meštani drugih opština iz regiona, dobrovoljnim radom doprineli su zaposleni u ovoj školi.

Obećavajuća praksa: Drveće je zasađeno u krugu škole

U okviru sprovođenja aktivnosti za životnu sredinu i održivi razvoj, Fondacija Belanica sa sedištem u selu Belanica je volonterskim angažovanjem zasadila 12 stabala.

Ova aktivnost, koja je podržana kreativnim nagradama kroz projekat HumanRightivism od strane PACT-a (Partneri u akciji), sprovedena je u dvorištu škole „Ismail Kemali“ u Belanici.

Nagrade za kreativne ekološke ideje sa dugoročnim uticajem služe kao prilika za inicijative koje preduzimaju organizacije i aktivisti lokalne zajednice.

Nevladina organizacija PEN (Peer Educators Network) sprovodi kampanju CleanWaterCrisis

Ova kampanja ima za cilj da građane upozna sa posledicama zagađene vode u ekosistemu. Prošle nedelje smo uzeli dva uzorka vode iz četiri reke Kosova: Sitnice, Lapa, Lepenca i reke Drenice.

Detaljnije, uzeto je sedam uzoraka vode u četiri reke Kosova:

● Sitnica – 1 uzorak;

● Mast – 2 uzorka;

● Lepenc – 2 uzorka;

● Drenica – 2 uzorka.

Ovi uzorci su uzeti u ovom obliku da bi se uporedili rezultati stepena zagađenja duž toka reke. Uzorci uzeti na terenu su urađeni u saradnji sa Hidrometeorološkim zavodom Kosova. Zatim su stručnjaci iz oblasti dublje analizirali fizičko-hemijski sastav vode. Podaci dobijeni analizom uzoraka biće objavljeni tokom ove nedelje na društvenim mrežama PEN-a.

Ova kampanja se odvija u okviru projekta HumanRightivism, gde je donator Vlada Švedske, a projektom upravlja CDF. Za više detalja, pozivamo vas da pratite kampanju na zvaničnim stranicama PEN-a na društvenim mrežama.
Nevladina organizacija PEN (Peer Educators Netvork) sprovodi kampanju CleanVaterCrisis
Ova kampanja ima za cilj da građane upozna sa posledicama zagađene vode u ekosistemu. Prošle nedelje smo uzeli dva uzorka vode iz četiri reke Kosova: Sitnice, Lapa, Lepenca i reke Drenice.

Detaljnije, uzeto je sedam uzoraka vode u četiri reke Kosova:

● Sitnica – 1 uzorak;

● Mast – 2 uzorka;

● Lepenc – 2 uzorka;

● Drenica – 2 uzorka.

Ovi uzorci su uzeti u ovom obliku da bi se uporedili rezultati stepena zagađenja duž toka reke. Uzorci uzeti na terenu su urađeni u saradnji sa Hidrometeorološkim zavodom Kosova. Zatim su stručnjaci iz oblasti dublje analizirali fizičko-hemijski sastav vode. Podaci dobijeni analizom uzoraka biće objavljeni tokom ove nedelje na društvenim mrežama PEN-a.

Ova kampanja se odvija u okviru projekta HumanRightivism, gde je donator Vlada Švedske, a projektom upravlja CDF. Za više detalja, pozivamo vas da pratite kampanju na zvaničnim stranicama PEN-a na društvenim mrežama.

Panel za unapređenje životne sredine i uređenje javnih prostora


NVO EC MA NDRISHE organizovala je 15. februara u okviru HumanRightivism panel diskusiju na temu „Unapređenje životne sredine kroz inspekciju i uređenje javnih prostora“.

Na ovom sastanku EK je predstavila nalaze istraživanja u vezi sa inspekcijom životne sredine na opštinskom nivou, kao i prakse intervencija u javnim prostorima u cilju povećanja brige o životnoj sredini Učesnici panela iz Ministarstva životne sredine, prostornog planiranja i infrastrukture, predstavnici Opštine Prizrena i predstavnici Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Prištini, imali su priliku da diskutuju o pitanjima, razmene iskustva i predstave napredak u planiranju i narativima uspeha životne sredine.

Slučaj gde su institucionalni akteri sa lokalnog i centralnog nivoa, kao i akteri civilnog društva razgovarali o javnim politikama, aktivnostima i merama koje treba preduzeti za poboljšanje životne sredine uopšte. Takođe, brojne organizacije civilnog društva za zaštitu životne sredine i građani su bili uključeni u diskusije koje su donele neke od izazova i poteškoća sa kojima se suočavaju i nastoje da razvijaju i rešavaju ekološka pitanja i brige.

Community Development Fund – CDF

Embassy of Sweden in Pristina

EC Ma Ndryshe

Mentorske sesije sa NVO

U opštini Dragash / Dragaash PACT je održao mentorsku sesiju (coaching) sa organizacijom SHEA Ambienti.

Dragash / Dragaash Razmenjene su informacije o ekološkim pitanjima i efektima u oblasti eko-turizma Korišćenje elektronske platforme Environment Hub (vvv.environment-hub.org) je takođe razgovarano i objašnjeni su detalji i mogućnosti koje nudi ova platforma za izgradnju kapaciteta, kao i za zagovaranje i lobiranje u oblasti životne sredine i održivog razvoja.

Ova aktivnost se organizuje u okviru SideStep-a. projekat koji se sprovodi u okviru HumanRightivism, kojim upravlja CDF i podržava Švedska ambasada u Prištini.

Mentorska sesija sa lokalnim NVO

Danas je u opštini Kačanik PACT održao mentorsku sesiju (koučing) u Regionalnom centru za zaštitu i promociju životne sredine – Vazduh.

Razmenjene su informacije o pitanjima životne sredine u opštini Kačan i šire, o projektima, sa posebnim naglaskom na umrežavanje, prikupljanje sredstava, pisanje projekata i upravljanje projektima i sa čime se ova igra suočava. .

Razgovarano je i na elektronskim platformama Environment Hub (www.environment-hub.org) i objašnjeni detalji i mogućnosti koje ova platforma nudi za izgradnju organizacionih kapaciteta, kao i za zagovaranje i lobiranje u oblasti životne sredine i održive životne sredine.

@humanrightivism
@communitydevelopmentfund
@swedeninkosovo
@environmenthub

Mentorske sesije za NVO

Danas je PACT održao mentorsku sesiju (coaching) sa organizacijom Ambienti iz Dragaša.

Tokom sesija razgovaralo se o korišćenju elektronske platforme Environment Hub (vvv.environment-hub.org) i detaljima i mogućnostima koje ova platforma nudi za izgradnju organizacionih kapaciteta, kao i za zagovaranje i lobiranje u oblasti životne sredine i održivog razvoja. razvoj su objašnjeni.

Takođe su deljene informacije o razvoju projekata, sa posebnim naglaskom na prikupljanje sredstava, pisanje predloga projekata i upravljanje projektima, kao i izazove sa kojima se ova organizacija suočava.

lektronsku platformu www.environment-hub.org podržava HumanRightivism, kojom upravlja CDF Fond za razvoj zajednice, koju podržava SIDA preko Švedske ambasade u Prištini.