Vullnetarët në aksion për pastrimin e lagjes “Bajram Curri”

EC Ma Ndryshe ka realizuar aksionin e radhës të pastrimit duke iu bashkuar iniciativës së banorëve të lagjes “Bajram Curri” në Prizren. Pos banorëve, është bërë mobilizimi i grupeve të ndryshme të komunitetit, banorëve dhe shkollës së futbollit “Lidhja e Prizrenit”.

Gjithashtu, kompania rajonale e mbeturinave “EKO Regjioni” ka asistuar në grumbullimin final të mbeturinave të mbledhura. Ky aksion, si shembull i aktivizmit bazë, synon ndërgjegjësimin për mirëmbajtjen e hapësirave publike të lëna pas dore, të braktisura, të vandalizuara ose të keqpërdorura dhe forcimin e lidhjeve të grupeve të komunitetit për një mjedis më të pastër dhe të qëndrueshëm.

EC shpreh gatishmërinë për mbështetje dhe ngelet me shpresë në vazhdimësinë e aksioneve të tilla në mbarë vendin.

Ky aktivitet përkrahet nga programi i Fondacionit Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF) ‘EJA Kosovë’, bashkëfinancuar nga Agjencia Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC) dhe Agjencia Suedeze për Zhvillim dhe Bashkëpunim Ndërkombëtar (Sida).

Green talk – zhvillimi i qëndrueshëm në nivel komunal

Këtë të premte do të bëhet lansimi i fjalimit të dytë në kuadër të platformës #GreenTalk, ku si folës do të kemi Kryetarin e Komuna e Kamenicës – Faqja Zyrtare, Z. Qëndron Kastrati, i cili do të shpalos punën si dhe vizionin e tij mbi avancimin e praktikave dhe politikave drejt zhvillimit të qëndrueshëm në nivel komunal.

Ndiqni fjalimin nesër nga ora 18:30 në kanalin televiziv KTV, i disponueshëm edhe LIVE në faqet zyrtare të Facebook-ut të Balkan Green Foundation, KTV – Kohavision dhe Kosovo Sustainable Development Week.

Ky edicion i dytë i #GreenTalk mbështetet nga Heinrich-Boll-Stiftung.

The Court again decides in favor of the environment and the citizens in the case of the “Adventure Park” in Germia park

The Court again decides in favor of the Environment and Citizens in the case of the “Adventure Park” in Gërmi, the place where it was planned to build the “Adventure Park” is the richest and most important biodiversity area in the protected landscape Gërmia, an area where are also found the oldest and most preserved beech forests in the region. By issuing the environmental permit, the Municipality of Prishtina had avoided legal requirements and public involvement in decision-making for such an important project for citizens and nature.
GLPS and Active Citizens had filed lawsuits against the Municipal Adventure Park permit and requested that the execution of this permit be postponed until the court had ruled on the case. The Basic Court had approved this request as grounded, but the Court of Appeals had returned it for reinstatement. Even after the decision of the Court of Appeals, the Basic Court again approved as grounded the request of GLPS and Active Citizens to postpone the execution of the permit for the Adventure Park, finding that the plaintiffs have provided credible evidence which proves the execution of the decision would bring harm that is difficult to repair and that postponement is not contrary to the public interest.
For more information visit our website www.cslkosovo.org, and write to us for other cases and issues at [email protected]

Gjykata Themelore përsëri vendos në favor të Mjedisit dhe Qytetarëve në rastin e “Parkut të Aventurave” në Gërmi

Gjykata Themelore përsëri vendos në favor të Mjedisit dhe Qytetarëve në rastin e “Parkut të Aventurave” në Gërmi, vendi ku planifikohej të ndërtohej “Parku i Aventurave” është zona më e pasur dhe më e rëndësishme e biodiversitetit në peisazhin e mbrojtur Gërmia, një zonë ku gjenden edhe pyjet e ahut më të vjetra dhe më të ruajtura në rajon. Me lëshimin e lejes mjedisore, Komuna e Prishtinës kishte shmangur kërkesat ligjore dhe përfshirjen e publikut në vendimmarrje për një projekt kaq të rëndësishëm për qytetarët dhe natyrën.
GLPS dhe Qytetarët Aktivë kishin dërguar padi kundër lejes komunale për Parkun e Aventurave dhe kishin kërkuar që të shtyhej ekzekutimi i kësaj leje deri sa gjykata të vendoste meritorisht për rastin. Gjykata Themelore kishte aprovuar këtë kërkesë si të bazuar, por Gjykata e Apelit e kishte kthyer në rivendosje. Edhe pas vendimit të Gjykatës së Apelit, Gjykata Themelore përsëri ka aprovuar si të bazuar kërkesën e GLPS dhe Qytetarë Aktivë për shtyrjen e ekzekutimit të lejes për Parkun e Aventurave, duke konstatuar se paditëset kanë ofruar prova të besueshme të cilat vërtetojnë faktin se ekzekutimi i vendimit do të sillte dëm vështirë të riparueshëm dhe se shtyrja nuk është në kundërshtim me interesin publik.
Për më shumë informata vizitone web-faqen tonë www.cslkosovo.org, dhe na shkruani per raste dhe çështje tjera në [email protected]

Zhvillimi i çiklizmit në Kosovë

Në kuadër të fushatës “Rrugë për biçikleta” mbi zhvillimin dhe promovimin e çiklizmit dje u mbajt seminari online “Zhvillimi i çiklizmit në Kosovë”.

Në seminar morrën pjesë ekspert të komunikacionit dhe planifikimit urban nga shtatë komunat më të mëdha të Kosovës, përfaqësues të nivelit qendror dhe avokatët Merakli t’Biciklave. Seminari u drejtua nga eksperti për siguri Z. Ceri Woolsgrove nga Federata Evropiane e Çiklizmit dhe organizata KADC.

Qëllimi i seminarit është siguria në rrugë, ngritja e investimeve për zhvillimin e infrastrukturës së çiklizmit në komuna dhe promovimi i transportit të qëndrueshëm alternativ.

Federata Evropiane e Çiklizmit prezentoi një pjesë të Programit për Ciklizëm më të Sigurt i cili paraqet praktikat më të mira nga zhvillimi i çiklizmit të sigurt në Holandë dhe Danimarkë.

Në seminar u diskutua edhe mbi sfidat dhe zhvillimin e infrastrukturës në secilën komunë, legjislacionin aktual, planet e mobilitetit të qëndrueshëm dhe nevojën për ngritjen e vetëdijes në nivel qendror.
Rekomandimet nga takimi do të shërbejnë për adresim të nevojave për zhvillimin dhe promovimin e çiklizmit në vend.

Përmes zhvillimit të çiklizmit do të ulet ndotja e ajrit dhe do të krijohen kushtet për një jetë urbane të shëndetshme.

.

Gjenerimi i energjisë së ripërtërishme në Kosovë

Punimet janë duke vazhduar me një intensitet të shtuar në fshatin Bajgorë të Mitrovicës. Gjatë ditës së djeshme, në Bajgorë është bërë vendosja e turbinës së parë në projektin 105-megavatësh të parkut të energjisë me erë.

Tashmë veçse është pozicioniar turbina e parë që do përdoret për projektin e ndërmarrjes Kosovare – Gjermane – Izraelite ‘SOWI Kosovo’ për ndërtimin e parkut të energjisë me erë 105 megavatësh në Bajgorë të Mitrovicës, të financuar nga BERZH-i.

Turbina e vendosur është e para nga gjithsej 27 turbinat e prodhuesit General Electric që do të vendosen në kuadër të projektit.

Ky projekt do të kontribuojë në zbutjen e ndikimeve klimatike, duke rritur pjesën e gjenerimit të energjisë së ripërtërishme në Kosovë dhe duke shtuar 105 MW të kapacitetit të gjenerimit të energjisë me erë në sistemin kombëtar të energjisë.

Projekti poashtu do ta rrisë ndjeshëm pjesën e energjisë elektrike të gjeneruar nga energjia e erës në Kosovë, që përndryshe është kryesisht e varur nga gjenerimi i energjisë me thëngjill.

Prodhimi i energjisë elektrike pritet të fillojë në fund të muajit gusht 2021.

Përkrahet Shoqata Agricultural Recovery REB në fushën e mbrotjës së mjedisit

Community Development Fund – përmes projektit HumanRightivism ka vazhduar duke përkrahur Shoqatën Agricultural Recovery-REB në fushën e mbrotjës së ambientit. Përveç trajnimit dhe ndërgjegjësimit të rinjve për të vepruar në mbrojtjen e mjedisit, është bere dhe formimin i grupit aktiv i të rinjeve në komunën e Suharekës për mbrojtjen e mjedisit.

Community Development Fund – CDF

Embassy of Sweden in Pristina

HumanRightivism

Prizreni, komuna e parë me ‘Pikë Vrojtuese’

Prizreni, tanimë do ketë edhe një ofertë të re turistike, “Pikën Vrojtuese” (View Point), nga ku qytetarët dhe turistët mund t’i shikojnë e t’i shijojnë bukuritë natyrore e më të bukurit vend.

Kryetari i Komunës së Prizrenit, Mytaher Haskuka së bashku me drejtoreshën e Drejtorisë së Turizmit dhe Zhvillimit Ekonomik, Sevil Kazaz sot kanë bërë përurimin e ofertës turistike “Pikën Vrojtuese”, të instaluar në afërsi të fshatit Jabllanicë dhe Pouskë.

Në kuadër të këtij projekti është bërë rregullimi i ambientit si dhe vendosja e dylbive, të platformës metalike dhe të xhamit mbrojtës, vendosja e ulëseve dhe tabelës informues si dhe është bërë rregullimi i vendit për parkim të veturave, duke krijuar një ambient mjaft atraktiv për vizitorë.

Me këtë rast, kryetari Haskuka deklaroi që Komuna e Prizrenit do të jetë gjithmonë prijëse në krijimin e destinacioneve të reja turistike.

Ndërtimi i kulmit të gjelbërt në Prizren

Kulmet e gjelbërta janë një mënyrë për të kursyer energji dhe për të lehtësuar presionin në planet. Izolimi i shtuar do t’i mbajë ndërtesat më të ngrohta, ndërsa në verë, gjelbërimi mund të freskojë shtëpinë duke thithur dhe avulluar ujë.

UNDP, në bashkëpunim me Komunën e Prizrenit dhe AustrianDev, do të fillojmë punimet për ndërtimin e kulmeve të gjelbërta dhe izolimin në Ndërtesën e Administratës Komunale në Prizren.

Së bashku ne mund të arrijmë një të ardhme më të gjelbër, dhe një Prizren më të gjelbër!

Si të jemi ekologjik në punë?

Ka shumë mënyra se si mund të jemi më të vetëdijëshëm për mjedisin që na rrethon si në punë, në shtëpi, dhe ndërmjet këtyre dy rrugëve.

Ne sugjerojmë këto 3 opsione të cilat nuk janë të vështira për një vend pune më ekologjik.