Përfaqësues nga Kosova zgjidhen në Bordin Drejtues të rrjetit të Parqeve Dinarike

Drejtori i Parkut Kombëtare “Sharri” Bajram Kafexholli dhe Drejtori i Parkut Kombëtare “Bjeshkët e Nemuna”, Fatmir Morina, po marrin pjesë në Konferencën Vjetore të Parqeve të Harkut Dinarik – (Rrjeti i Zonave të Mbrojtura të Dinarikeve), që këtë vit po mbahet në Bar të Malit të Zi.
Këtë vit konferenca e rrjetit është duke u zhvilluar me moton “Zonat e Mbrojtura për Dekadën e Re- Sfidat e Ardhshme”. Një nga synimet kryesore të konferencës është përmirësimi i komunikimit në mes të anëtarëve të rrjetit dhe forcimi i bashkëpunimit për zhvillimin e planeve dhe nismave të reja për të ardhmen.
Temat kryesore të konferencës këtë vit janë: ndikimin e pandemisë COVID në zonat e mbrojtura, zgjerimi i rajonit të Dinarideve me zona të reja të mbrojtura, perspektiva e zonave të mbrojtura në kontekstin e politikave të Bashkimit Evropian, menaxhimi i vizitorëve në zonat e mbrojtura, monitorimi i llojeve të gjitarëve në zonën e Dinarideve si dhe presionet mbi burimet natyrore në zonat e mbrojtura të këtij rajoni. Anëtarët e Rrjetit kishim mundësinë të njihen në detaje edhe me aktivitetet e kryera në dy vitet e mëparshme.
Në përputhje me Statutin e Parqeve Dinaride, në kuadër të konferencës është mbajtur edhe Asambleja e Përgjithshme e rrjetit ku është bërë zgjedhja e anëtarëve të Bordit të ri Drejtues. Në kuadër të zgjedhjes së anëtarëve të rinj për Bordin Drejtues Kosova përfaqësohet me pozicionin e nënkryetarit të këtij rrjeti dhe me një anëtar në Këshillin Teknik të Bordit.
Përveç përfaqësuesve të parkut Kombëtarë “Bjeshkët e Nemuna” dhe Parkut Kombëtarë “Sharri”, Kosova në këtë rrjet është e përfaqësuar edhe më Parkun e Natyrës “Gërmia”.
Parqet e Kosovës janë anëtare më të drejta të plota të rrjetit të Parqeve Dinaride që nga viti 2014. Rrjeti i Parqeve Dinaride, përbëhet nga 95 zona të mbrojtura nga Shqipëria, Kosova, Bosnja dhe Hercegovina, Mali i zi, Maqedonia, Sllovenia, Kroacia dhe Serbia.

Fushata T’i Japim Vendit Ngjyra

Fushata “T’i Japim Vendit Ngjyra” synon zgjerimin e hapësirave gjelbëruese në Kosovë përmes mbjelljes së 1.8 milionë drunjve, deri në vitin 2030. Kjo fushatë implementohet nga “Ta Pastrojmë Kosovën” dhe Komiteti Olimpik i Kosovës.

Si ta trajtojmë tokën

Deri më tani Toka është trajtuar sikur një thes grushtimi. Ajo është abuzuar dhe keqtrajtuar nga njerëzit vazhdimisht pa asnjë pikë ndërgjegjje. Si pasojë, Toka tani, përmes ndotjes së ajrit, ujit dhe tokës po na paralajmëron për pasoja edhe më të mëdha si përgjigje ndaj veprimeve tona që po i bëjmë në vazhdimësi. Por, ende nuk është vonë! Këto pasoja mund të parandalohen nëse fillojmë të marrim vendime të ndërgjegjshme.

Ky instalacion paraqet Tokën në dy mënyra: sikur thes grushtimi (që ju ta grushtoni dhe shkatërroni), dhe sikur një vazo me lule (që ju ta ushqeni dhe mbani gjallë).

Ndërsa qëndroni dhe e lexoni këtë mbishkrim për gjendjen e Tokës, ne ju ofrojmë dy mundësi të thjeshta veprimi:

  1. Ta grushtoni thesin.
  2. Ta ujisni lulën.