POZIV ZA DECU

Osnivanje dečje grupe za zaštitu životne sredine i klimatske promene.

Omladinska ekološka i bezbednosna zona – EcoZ je organizacija zasnovana na zajednici koja ima za cilj zaštitu životne sredine i podizanje svesti građana o njihovim mogućnostima i obavezama prema životnoj sredini.

Save the Children Kosovo veruje da svako dete zaslužuje budućnost. Širom sveta i na Kosovu dajemo deci zdrav početak života, priliku da uče i da budu zaštićeni od zla.

EcoZ u partnerstvu sa organizacijom Save the Children na Kosovu sprovodi projekat „Održivost životne sredine sa decom“ koji ima za cilj da poveća kapacitete dece za zaštitu i njihova prava sa posebnim akcentom na zaštitu životne sredine i klimatske promene, kao osnovne pravo svakog pojedinca.

📍Koliko će dece učestvovati? 100 dece.
Ko se može prijaviti?
Sva deca uzrasta 13-15 godina koja su stalno nastanjena u opštinama Priština, Peć, Đakovica i Južna Mitrovica.

📍Kako se prijaviti?
Prijava se može izvršiti popunjavanjem formulara u saradnji sa roditeljem/starateljima
Obrazac za prijavu: https://docs.google.com/forms/d/1Dksr6B5167ljkCnCUmthedegRnnkk9voTkhBc5h_aIk/vievform?edit_rekuested=true

📍Kako ide selekcija dece?
Selekciju dece vršiće tim EcoZ organizacije po kriterijumu uzrasta i regiona učesnika, ranoj prijavi kao i znanju o zaštiti životne sredine i klimatskim promenama.

📍Kada počinje projekat i koliko traje?
Prva faza projekta počela je u septembru i nastaviće se do kraja decembra 2022. godine, ali će se nastaviti do 2026. godine uz prateće aktivnosti

📍Koje aktivnosti će se sprovoditi i koliko često?
U ovom periodu imaćemo 8 radionica, po dve za svaku opštinu i 4 plana zastupanja, kao i nacionalnu kampanju za zaštitu životne sredine.

📍Šta ćemo razviti kroz ovaj projekat?
Tokom ovog projekta, obuka o životnoj sredini i klimatskim promenama odvijaće se kroz radne grupe sačinjene od dece.
Zajedno ćemo razviti planove zagovaranja zaštite životne sredine i klimatskih promena za četiri izabrane opštine.
Organizovaćemo virtuelnu nacionalnu kampanju koju vode deca za podizanje svesti o zaštiti životne sredine i klimatskim promenama.

📍Trebalo bi da budete deo ove grupe jer niko drugi bolji od vas ne može da zagovara i štiti životnu sredinu i pravo na čistu životnu sredinu. Niko ne može biti moćniji u vašim zahtevima za pravima koja vam garantuju Konvencija i zakonodavstvo.

Veoma ste važni za ovu grupu. Pored posla i aktivnosti, imaćete priliku da naučite mnogo o životnoj sredini i klimatskim promenama, stvarate prijateljstva sa drugom decom i budete aktivni deo društva. Vaš glas je važan, pa vas pozivamo da budete deo ovih aktivnosti.

📍Rok za prijavu je do 22.09.2022.

Ukoliko su vam potrebna uputstva ili dodatne informacije, kontaktirajte nas direktno na broj telefona +383 49 905 462 ili na imejl adresu: iecozone@gmail.com.

Više:

https://docs.google.com/forms/d/1Dksr6B5167ljkCnCUmthedegRnnkk9voTkhBc5h_aIk/vievform?edit_rekuested=true@

Nagrade za kreativnu aktivnost za životnu sredinu i održivi razvoj

U okviru podizanja svesti civilnog društva kroz aktivaciju u ekološkim aktivnostima, PACT (Partneri u akciji) organizacija u okviru projekta SideStep koji se realizuje u okviru HumanRightivism, započela je sa dodelom nagrada za ekološke aktivnosti za nevladine organizacije i angažovane aktiviste u oblasti životne sredine. ili u održivom razvoju. Zainteresovani se mogu prijaviti do 26. aprila 2022. godine. Iznos kojim se uspešan aplikant podržava za ovu aktivnost je 300 evra (nagrada ne pokriva plate lica koja se bave ekološkom delatnošću). Kandidati moraju da dostave koncept beleške (ne više od 3 A4 stranice) sledećeg sadržaja.

– Naslov akcije

– Rezime

– Značaj (životna sredina / akcija održivog razvoja)

– Opis aktivnosti

– Održivost / uticaj na životnu sredinu

Dokumenti se šalju na mejl info@paktks.org, do 26. aprila 2022. godine.

Prijave za nacionalna BGI takmičenja su i dalje otvorene

Partneri Albanija za promene i razvoj (Albanija), Fondacija Mozaik (Bosna i Hercegovina), Green Ideas Greece (Grčka), Lens (Kosovo), Fond za aktivno građanstvo (Crna Gora), ARNO (Severna Makedonija) i Trag fondacija (Srbija) su vođenje kursa za #takmičenja koja se održavaju na nacionalnom nivou.

Informacije o otvorenim pozivima:

🇧🇦 Bosna i Hercegovina: https://bit.li/37Gtgsr – 𝐷𝑒𝑎𝑑𝑙𝑖𝑛𝑒 (23.05.2022.)
🇬🇷 Grčka: – https://bit.li/3MeHmAf 𝐷𝑒𝑎𝑑𝑙𝑖𝑛𝑒 (18. maj 2022.)
🇽🇰 Kosovo: https://bit.li/3FPJifk – 𝐷𝑒𝑎𝑑𝑙𝑖𝑛𝑒 (18.05.2022.)

Informacije o zatvorenim pozivima:

🇦🇱 Albanija: 𝐷𝑒𝑎𝑑𝑙𝑖𝑛𝑒 (4. april 2022.)
🇲🇪 Crna Gora: – 𝐷𝑒𝑎𝑑𝑙𝑖𝑛𝑒 (30. april 2022.)
🇲🇰 Severna Makedonija: – 𝐷𝑒𝑎𝑑𝑙𝑖𝑛𝑒 (11. maj 2022.)
🇷🇸 Srbija: 𝐷𝑒𝑎𝑑𝑙𝑖𝑛𝑒 (10. april 2022.)

Pobedničke ideje sa nacionalnih takmičenja učestvovaće na takmičenju Balkan Green Ideas nivoa, gde će pet ideja iz regiona dobiti novčane nagrade: tri mesta za 10.000 dolara i dva mesta za 5.000 dolara, u zavisnosti od kategorije u kojoj se takmiče.
Pratite druge predstojeće događaje u takmičenjima!

Program je omogućen zahvaljujući podršci Fonda braće Rokfeler i Pocantiko centra i Erazmus+.

https://www.facebook.com/618141808241027/posts/5088104691244694/

OTVARA SE KONKURS ZA NAJBOLJE SNIMKE O ŽIVOTNOJ SREDINI NA NACIONALNOM NIVOU

Budite kreativni! Napravite ekološki video i učestvujte u takmičenju!

Green Art Center – Priština u okviru programa edukacije o životnoj sredini, otvara konkurs za najbolji ekološki video na nacionalnom nivou.

Ovo takmičenje ima za cilj da istakne važnost zaštite životne sredine, negovanja kritičkog mišljenja i individualne odgovornosti koju svi nosimo prema životnoj sredini. Kako učestvovati na takmičenju:

Korak 1: Napravite video klip (1 minut). Video treba da se bavi pitanjima životne sredine, kao što su: Zaštita životne sredine (primena pravila 3-R-Smanjite, ponovo upotrebite, reciklirajte) i druge ekološki prihvatljive aktivnosti.

Korak 2: Pripremite kratak tekstualni opis sa ne više od 1000 karaktera, koji treba poslati (otpremiti) zajedno sa video snimkom.

Korak 3: Pošaljite svoje podatke e-poštom na info@greenartcenter.org • Video objavljivanje će biti obavljeno u isto vreme kada je vreme zatvaranja prijave za podnošenje materijala na zvaničnu e-poštu GAC-a.

• Najbolji video će biti ocenjen sa 50% lajkova na Fejsbuku samo preko zvanične GAC Facebook stranice tako što će unapred lajkovati GAC stranicu i 50% ocene žirija od strane GAC-a.

• Tri najbolja videa će biti nagrađena. Pravo takmičenja imaju svi učenici javnih i privatnih škola Republike Kosovo ROK ZA KONKURS 25.05.2022. Objavljivanje videa na Fejsbuku za lajkove (LIKE), biće do 30.05.2022.

https://www.facebook.com/404537832994839/posts/5036598069788769/

Pokažite svoju ljubav prema životnoj sredini! Budite deo trke!

Nagrade za kreativne ideje za životnu sredinu i održivi razvoj
U okviru podizanja svesti civilnog društva kroz aktivaciju u ekološkim aktivnostima, PACT (Partneri u akciji) organizacija u okviru projekta SideStep koji se realizuje u okviru HumanRightivism, započela je sa dodelom nagrada za ekološke aktivnosti za nevladine organizacije i angažovane aktiviste u oblasti životne sredine. ili u održivom razvoju. Zainteresovani se mogu prijaviti do 26. aprila 2022. godine. Iznos kojim se uspešan aplikant podržava za ovu aktivnost je 300 evra (nagrada ne pokriva plate lica koja se bave ekološkom delatnošću). Kandidati moraju da dostave koncept beleške (ne više od 3 A4 stranice) sledećeg sadržaja.

- Naslov akcije
- Rezime
- Značaj (životna sredina / akcija održivog razvoja)
- Opis aktivnosti
- Održivost / uticaj na životnu sredinu

Dokumenti se šalju na mejl info@paktks.org, do 26. aprila 2022. godine.

Vodeća nagrada za društvenu odgovornost zadruga 2021

Zaštita životne sredine i smanjenje emisija u vazduh su odgovornost svih nas, međutim odgovorni emiteri prevazilaze zakonsku obavezu da minimiziraju svoj „ugljenični otisak“.

Recite nam kako ste doprineli zaštiti životne sredine i koje ste aktivnosti preduzeli da smanjite svoj uticaj na životnu sredinu prijavljivanjem za glavnu nagradu CSR 2021.

Obrazac za prijavu možete zatražiti putem e-pošte:
info@csrkosovo.org

Otključavanje novih mogućnosti za buduće generacije

U skladu sa evropskim zelenim dogovorom, Zelena agenda za zapadni Balkan je tu da promoviše kulturu održivosti.

Život u zdravijem okruženju znači sigurnije uslove za sve i mnogo prosperitetniju ekonomiju.
Otkrijte šta EU radi za vas:

https://vebalkans.eu/en/together-it-s-possible/

Call for application for trainer

CALL FOR APPLICATION FOR TRAINER

INTRODUCTION

PACT is seeking to engage one trainer/facilitator to conduct 3 (three) training/workshops (two days each) on: Project Cycle Management PCM.

Training/workshops are planned to be conducted for civil society organizations and activists working on environmental and sustainable development issues in Kosovo.

Capacity building activities are designed to have a practical and hands on approach towards local organizations reaching for further and relevant information related to 1. project management, including writting project proposals, understanding Logical Framework Approach and producing Project Reports.

BACKGROUND

The human rights project HumanRightivism is supported by Swedish International Development Cooperation Agency (Sida). The overall goal is to create and sustain critical mass and educational approach proposed for each of the target audiences of core interest to HUMAN RIGHTIVISM program. The program seeks to bring together highly crucial CSO partners all over three components, to further evolve the Human Rights areas that have been lacking capacities or neglected by relevant stakeholders, and that are natural, genuine, and common group interest based.

Under the umbrellla of HumanRightivism project, through the project Sidestep 2020-2023, PACT aims at increasing CSO’s skills in addressing environmental issues through increasing capacities on project management, advocacy, lobbying, watchdogging, and participation in government decision making processes with the focus on sustainable impact in society at large.

ROLES AND RESPONSIBILITIES

 • Coordinate with Capacity Building and Networking Officer on planned training/workshop accordingly as planned;
 • Conducting interactive/engaging training approach for better knowledge transfer;
 • Based on the assessment, drafting the methodology and training/workshop schedule and submission to PACT for approval;
 • Finalizing the methodology and training/workshop schedule;
 • Based on the adopted methodology and training/workshop schedule, conducting the training/workshop;
 • Conduct the exercises and presentations following with the discussions with the participants;
 • Report on the conducted trainings/workshops.

TRAINER DELIVERABLES

 • Work plan for developing the training/workshops, including proposed methodologies;
 • Three (3) days after signing of the contract the trainer shall provide the plan for implementing trainings/workshops that will articulate the overall requirements of the ToR including proposed methodology, agenda with clear timelines, and training material.
 • Successful facilitation of the 2 (two days) trainings/workshops.
 • Technical advice and support to participants during the training/workshop
 • Final report on the implementation of the tasks after finishing the training/workshops based on evaluation forms received from participants;

COMPETENCIES AND SKILL REQUIREMENTS

 • Minimum university degree in Management, Environmental and Social Science or other relevant field;
 • Extensive experience (at least 5 years) experience in completing trainings/workshops for organizations;
 • Extensive knowledge of civil society sector in Kosovo;   
 • Extensive experience on Capacity Building;
 • Experience in delivering trainings/workshops on Project Cycle Management, Project Management and/or Project Development through latest methodologies and practices;
 • Demonstrated high level of professionalism and an ability to work independently and in high pressure situations under tight deadlines;
 • Excellent inter-personal communication skills including experience of facilitation of trainings/workshops and presentation;
 • Proven and demonstrated broad knowledge of and ability to utilize principles, methods, techniques and systems of project management;
 • Excellent communication and written skills in English, Albanian and Serbian would be an asset;

DURATION AND TIMEFRAME

Training/workshops are expected to be conducted during the implementation period of the SideStep project 2020-2023. The upcoming trainings will be conducted in coordination with the Capacity Building and Networking Officer based on PACT scheduled workplan. Capacity building activities are expected to be completed within 2 working days for each training/workshops, after which the training report is expected to be sent no later than a week after the training/workshop is completed.

 1. The first raining/workshop on PCM – Project Cycle Management is expected to be delivered on 16-17th of October 2020.

APPLICATION PROCEDURE

The interested candidates may submit all the below stated documentation via e-mail in this address:

E-mail: info@pactks.org

Applicant should submit following documents:

 • Updated Curriculum Vitae
 • Letter of Interest
 • Methodology of the Training

Deadline for application is: October 09, 2020

Одакле нам долази?

Насупрот веровању, Lorem Ipsum није насумично изабран и сложен текст. Његови корени потичу у делу класичне Латинске књижевности од 45. године пре нове ере, што га чини старим преко 2000 година. Richard McClintock, професор латинског на Hampden-Sydney колеџу у Вирџинији, је потражио дефиницију помало чудне речи “consectetur” из Lorem Ipsum пасуса и анализирајући делове речи у класичној књижевности отркио аутентичан извор. Lorem Ipsum долази из поглавља 1.10.32 и 1.10.33 књиге “de Finibus Bonorum et Malorum” (Екстреми Бога и Зла) коју је написао Cicerо 45. године пре нове ере. Књига говори о теорији етике, која је била врло популарна током Ренесансе. Прва реченица Lorem Ipsum модела “Lorem ipsum dolor sit amet..”, долази из реченице у поглављу 1.10.32.

Стандардни део Lorem Ipsum је од 1500. године је репродукован по жељи. Поглавља 1.10.32 и 1.10.33 књиге “de Finibus Bonorum et Malorum” коју је написао Cicerо су такође репродукована али у оригиналном формату заједно са енглеским преводом од H. Rackham из 1914. године.