Volonteri u akciji čišćenja naselja “Bajram Curri”


EC Ma Ndrishe sprovela je sledeću akciju čišćenja pridruživši se inicijativi stanovnika naselja „Bajram Curri“ u Prizrenu. Pored stanovnika, mobilisane su i razne društvene grupe, stanovnici i škola fudbala „Lidhja e Prizrenit“.

Takođe, regionalna kompanija za otpad „EKO Region“ pomogla je u konačnom prikupljanju prikupljenog otpada. Ova akcija, kao primer osnovnog aktivizma, ima za cilj podizanje svesti o održavanju zapuštenih, napuštenih, vandalizovanih ili zloupotrebljenih javnih prostora i jačanje veza grupa zajednica za čistije i održivije okruženje.

EK izražava spremnost da pruži podršku i nada se nastavku takvih akcija širom zemlje.

Ova aktivnost je podržana programom Fondacije civilnog društva Kosova (KCSF) „EJA Kosovo“, koji sufinansiraju Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC) i Švedska agencija za međunarodnu razvojnu saradnju (Sida).

Green talk – održivi razvoj na opštinskom nivou

Ovog petka biće obeleženo pokretanje drugog govora u okviru platforme # GreenTalk, gde ćemo kao govornika imati gradonačelnika opštine Kamenica, gospodina Kendrona Kastratija, koji će predstaviti svoj rad i svoju viziju o unapređenju prakse i politike prema održivi razvoj na opštinskom nivou.

Pripremite se za gledanje govora sutra od 18:30 na televizijskom kanalu KTV, dostupan i UŽIVO na zvaničnim Facebook stranicama Balkanske zelene fondacije, KTV i Kosovske nedelje održivog razvoja.

Ovo drugo izdanje # GreenTalk podržava Heinrich-Boll-Stiftung.

Sud je ponovo presudio u korist životne sredine i građana u slučaju „Avanturistički park“ u park Germia

Sud je ponovo doneo odluku u korist životne sredine i građana u slučaju „Avanturistički park“ u Germiju, mesto gde je planirano da se izgradi „Avanturistički park“ najbogatije je i najvažnije područje biodiverziteta u zaštićenom pejzažu Germia, područje u kome se nalaze i najstarije i najočuvanije bukove šume u regionu. Izdavanjem ekološke dozvole, opština Priština je izbegla zakonske zahteve i učešće javnosti u donošenju odluka za tako važan projekat za građane i prirodu.
GLPS i Active Citizens podneli su tužbe protiv dozvole opštinskog parka avantura i zatražili da se izvršenje ove dozvole odloži dok sud ne donese odluku o slučaju. Osnovni sud je odobrio ovaj zahtev kao osnovan, ali ga je Apelacioni sud vratio na ponovno uspostavljanje. Čak i nakon odluke Apelacionog suda, Osnovni sud je ponovo odobrio kao osnovani zahtev GLPS-a i Aktivnih građana za odlaganje izvršenja dozvole za Avanturistički park, utvrdivši da su tužioci pružili verodostojne dokaze koji dokazuju izvršenje odluka bi donela štetu koju je teško popraviti i koje odlaganje nije u suprotnosti sa javnim interesom.
Za više informacija posetite našu veb stranicu www.cslkosovo.org i pišite nam za ostale slučajeve i probleme na [email protected]

Proizvodnja obnovljive energije na Kosovu

Radovi se nastavljaju pojačanim intenzitetom u selu Bajgora u Mitrovici. Juče je u Bajgori postavljena prva turbina u projekat snage 105 megavata energetskog parka vetra.
Prva turbina koja će se koristiti za projekat kosovsko-nemačko-izraelske kompanije „SOVI Kosovo“ za izgradnju parka energije od 105 megavata vetra u Bajgori u Mitrovici, koji finansira EBRD, već je na poziciji.

Instalirana turbina je prva od ukupno 27 turbina General Electric-a koje su instalirane u okviru projekta.

Ovaj projekat će doprineti ublažavanju klimatskih uticaja, povećanju udela proizvodnje obnovljive energije na Kosovu i dodavanju 105 MV kapaciteta za proizvodnju energije vetra u nacionalni energetski sistem.

Projekat će takođe značajno povećati udeo električne energije proizvedene energijom vetra na Kosovu, koje je inače u velikoj meri zavisno od proizvodnje električne energije na ugalj.

Očekuje se da proizvodnja električne energije započne krajem avgusta 2021. godine.

Oporavak poljoprivrede REB podržan je u oblasti zaštite životne sredine

Preko projekta Human Rightivism, Fond za Razvoj Zjednice (CDF Community Development Fund) nastavio je da podržava Udruženje za oporavak poljoprivrede-REB u sprovođenju aktivnosti na zaštiti životne sredine. Pored obuke i svesti mladih za delovanje u zaštiti životne sredine, osnovana je i aktivna grupa mladih u opštini Suva Reka za zaštitu životne sredine.

Community Development Fund – CDF

Ambasada Švedske u Prištini

HumanRightivism

Prizren, prva opština sa „osmatračkim mestima“

Prizren će sada imati novu turističku ponudu, „Pogled na tačku“, odakle će građani i turisti moći da vide i uživaju u prirodnim lepotama i najlepšem mestu.

Gradonačelnik Prizrena, Mitaher Haskuka, zajedno sa direktorom Direkcije za turizam i ekonomski razvoj, Sevil Kazaz, danas je svečano otvorio turističku ponudu „Osmatračnica“, postavljenu u blizini sela Jablanica i Pouska.

U okviru ovog projekta prilagođeno je okruženje, kao i postavljanje dvogled, metalne platforme i zaštitnog stakla, postavljanje sedišta i informativne table i uređenje mesta za parkiranje automobila, stvarajući veoma atraktivno okruženje za posetioce.

Ovom prilikom gradonačelnik Haskuka izjavio je da će opština Prizren uvek biti lider u stvaranju novih turističkih destinacija.

Kampanja „Dajte boji zemlju“ se nastavlja

Danas je obeležena sledeća aktivnost sadnje drveća u okviru kampanje „Dajte boji državi“, u saradnji sa Heimerer koledžom i Ministarstvom za infrastrukturu.

Ovom prilikom, koledž “Heimerer” postaje jedan od prvih privatnih koledža koji se pridružio najvećoj kampanji u zemlji za sadnju 1,8 miliona stabala širom zemlje.

Kampanja „Dajmo boju zemlji“ ima za cilj da mobiliše sve aktere da prošire zelene površine u zemlji sadnjom 1,8 miliona stabala do 2030. Kampanju sprovode „Očistimo Kosovo“ i Kosovski olimpijski komitet.

BGF i Germanwatch obljavljuju preporuke za za energetsku tranziciju na Kosovu

Balkanska zelena fondacija i Germanvatch, u okviru projekta „Višestruko partnerstvo za energetsku tranziciju na Kosovu“, izradili su preporuke sa ciljem da podrže vladu Kosova u sprovođenju vladinih planova za uvođenje OIE – posebno za izrada revizije Energetske strategije, Nacionalnog energetskog i klimatskog plana (NECP) i koncepta za razvoj obnovljivih izvora energije.

Preporuke uključuju konkretne političke korake i praktične i tehničke mere koje Kosovo mora da preduzme za bržu, pravednu, ostvarivu i sveobuhvatnu energetsku tranziciju na Kosovu.

Po završetku NECP-a, #BGF kao organizacija izvršiće procenu da li su preporuke projekta MAP ugrađene u završni dokument NECP-a radi povećanja transparentnosti i osiguranja uključivanja i informisanja građana o preduzetim koracima u procesu energetske tranzicije na Kosovu.

Za više informacija i pregled dokumenta sa preporukama kliknite na vezu:

NVO AMBIENTI OBJAVLJUJE PREPORUKE O ŽIVOTNOJ SREDINI


NVO Ambienti, na dan razmišljanja o projektu
EKOLOŠKI DANI U DRAGASH-u u saradnji sa lokalnim ekološkim akterima identifikovali su ekološke probleme u opštini Dragaš koji se preporučuju za rešavanje nadležnim lokalnim i centralnim institucijama.

OTPAD – ekološki tretman i određivanje lokacija za čvrsti otpad,
BIODIVERZITET – održiva upotreba,
ZAGAĐENJE REKA,
VODA ZA PIĆE – fizičko-hemijska i bakteriološka kontrola u svim naseljima opštine Dragaš.

EC započinje seriju akcija čišćenja u Prizrenu

Osoblje EC Ma Ndrishe danas je sprovelo akciju čišćenja u gradu Prizrenu, odnosno na „Trgu lige“ i duž puta „Marash“.

Svrha ove inicijative bila je očistiti ove javne prostore od ruševina, kao i preneti poruku o potrebi zaštite životne sredine od strane svakog pojedinca.

EK u ovom delu grada sakupila je količinu otpada, dok je regionalna kompanija za otpad „Ekoregjioni“ pomogla u konačnom prikupljanju i slanju ovog otpada na deponiju.

Takve akcije biće organizovane kontinuirano, poštujući mere i uputstva za COVID-19. Ovom prilikom EK poziva sve građane dobre volje da se pridruže takvim inicijativama, kako bi doprineli čišćem okruženju. EK takođe poziva odgovorne institucije da pokažu više brige za održavanje javnih prostora u gradu.