Na Pećkom trgu postavljen je elektronski monitor za merenje kvaliteta vazduha


Kvalitet vazduha u Peći u ponedeljak je bio loš.

Ovo je pokazao elektronski monitor za merenje kvaliteta vazduha u realnom vremenu, koji se nalazi na gradskom trgu Pećke ekološke organizacije „Let Do Do Peja“.

Ovaj merač pokazuje parametre u realnom vremenu nivoa ugljen-monoksida, sumpor-dioksida, azot-dioksida, ozona i čestica prašine u vazduhu koje oslobađaju različiti gasovi.

Na ovom elektronskom ekranu osetljivom na dodir (Touchscreen) građanin može da pročita mnoštvo informacija ne samo o kvalitetu vazduha, već i o zagađivačima vazduha, posledicama po zdravlje od zagađenja vazduha i raznim preporukama za zaštitu vazduha od zagađenja.

Inauguraciju ovog digitalnog monitora za praćenje kvaliteta vazduha pratila je grupa učenika osnovnih škola, koji su u rukama držali razne transparente sa natpisima između ostalog: „Stop zagađivanju vazduha jer zagađujemo svoje živote“, „Stop zagađivanju vazduha“ „Zaustavite zagađenje životne sredine“, „CO2 stvara ozon“, „Korišćenje bicikla zdravije od automobila“.

„Postavili smo ga ovde na gradskom trgu koji je veoma posećen, što je građanima Peći u realnom vremenu pokazalo kolika je zagađenost vazduha i šta mogu da urade da spreče zagađenje vazduha. Dakle, to nije samo informativni ekran za kvalitet vazduha u realnom vremenu, već i za svest građana za zaštitu vazduha od zagađenja“, rekao je Gent Agoli iz ekološke organizacije „Let’s Do It Peja“, pre otvaranja ovog monitor sa cenom preko 6 hiljada evra.

Ovaj monitor je instaliran u okviru projekta za podizanje institucionalne i građanske svesti o zagađivanju vazduha „Ujedinjeni za čist vazduh – Ujedinjeni za vazduh“, koji finansira Kancelarija Evropske unije na Kosovu i uz podršku opštine Peć.

„Neka svako od nas doprinese da koristimo što više alternativnih sredstava kretanja, poput bicikla i da više šetamo gradom i što manje koristimo vozila za kretanje po gradu. A za grejanje koristiti grejalice koje ne zagađuju vazduh“, rekao je Rajan Arapi, opštinski direktor za urbanizam i zaštitu životne sredine.

Postavljanju ovog monitora u okviru projekta „Ujedinjeni za vazduh“, u cilju poboljšanja kvaliteta vazduha u Peći, prethodila je sadnja sadnica prošle nedelje u dve srednje škole u ​​Peći, u javnim vrtićima i u prostorijama Opšte bolnice u Peći, kao kao i nacrt izveštaja objavljen prošlog meseca o kvalitetu vazduha u Peći i situaciji koju stvaraju različiti zagađivači vazduha.

Prema tom izveštaju, povećan je broj zagađivača vazduha u Peći i glavnih izvora zagađivanja vazduha, prema ovom izveštaju na prvom mestu je saobraćaj, kao najveći izvor zagađivanja vazduha. Zatim tu su pekare, ćevabdžinice, picerije, restorani, hoteli, kao i privatni i javni objekti, koji za grejanje koriste drva, ugalj, pelet i mazut, fabrike koje koriste korišćena ulja za grejanje, stare gume i tekstilna preduzeća. koji često spaljuju tekstil za grejanje, supstance koje su zabranjene.

U ovom nacrtu izveštaja, kao i u monitoru kvaliteta vazduha, nalaze se i preporuke za poboljšanje kvaliteta vazduha, među kojima je ugradnja filtera u dimnjake od potencijalnih zagađivača, maksimalno smanjenje upotrebe fosilnih goriva, preduzeće PPCG. inicijativa za izgradnju gradske toplane, izgradnju biciklističkih staza, zabranu registracije starih i nefiltriranih vozila, da se učini više na unapređenju kvaliteta vazduha i uticaja zagađenog vazduha na zdravlje ljudi. Zbog toga, kako su rekli predstavnici ekološke organizacije „Let’s do it Peć“, ovaj monitor i merenja kvaliteta vazduha imaju za cilj podizanje svesti građana o poboljšanju kvaliteta vazduha i svesti o zagađujućim preduzećima da ugrade filtere za prečišćavanje gasova koji se emituju u vazduh.

Jezero Batlava je očišćeno, apeluje se da se voda ne zagađuje
Vladavina demokratije na Kosovu SDK je organizovao akciju čišćenja oko jezera postavljanjem znakova koji nose poruke za podizanje svesti građana o očuvanju vode za piće u jezeru Batlava.

SDK, kao stalno aktivan, se zalaže da kroz različite aktivnosti utiče na podizanje građanske svesti i istovremeno se zalaže za institucije za brigu o vodama u jezeru „Batllava“.

Jedan od stalnih zahteva je i postavljanje korpi na prostorima oko jezera, a ove korpe je već postavila Opština Podujevo. U vezi sa ovim, SDK je preduzeo akciju čišćenja oko jezera „Batllava“ u Orlanu i postavljeno je nekoliko znakova (ploča).

Sadržaj ploča ima za cilj da utiče na građansku masu o značaju vode za piće i brizi o očuvanju i održavanju vode.

Ova aktivnost je deo projekta „Građanski i institucionalni aktivizam u unapređenju stanja za zdravu životnu sredinu“ koji finansijski podržava Ministarstvo kulture, omladine i sporta.

Zelene javne povrsine

EC Ma Ndryshe je sprovela aktivnost za sadnju sadnica na trgu "Vrapuesja e Prizrenit".

Svrha ove aktivnosti je povećanje nivoa urbanog zelenila i stvaranje ekološki najprikladnijeg okruženja.

Prema istraživanju koje je sprovela EC Ma Ndryshe, u septembru 2020. godine, 40% stanovnika Prizrena je izjavilo da im trebaju javne zelene površine. Na osnovu nalaza istraživanja i na osnovu procene da sadnja sadnice pozitivno utiče na životnu sredinu i živa bića, EK je ocenila da je ovakva aktivnost neophodna.

EK podstiče građane na održavanje i kontinuiranu brigu o životnoj sredini.

Nastavak aktivnosti ovakvog karaktera očekuje se i narednih dana i na drugim javnim prostorima.

Obećavajuća praksa i značaj čišćenja i reciklaže

Za Svetski dan čišćenja, nevladina organizacija PACT organizuje aktivnost čišćenja i recikliranja odbačenih guma u ​​parku Germia u Prištini.

Članovi nevladine organizacije PACT, uključujući volontere, prikupljali su gume bačene na ilegalnu deponiju u parku Germia. Dan ranije aktivisti su bili angažovani na raščišćavanju deponije, a sakupljačke gume su reciklirane na inovativan način ponovnim odlaganjem starih guma u ​​saksije za cveće.

Ova aktivnost takođe može poslužiti podizanju svesti građana o čišćenju životne sredine i recikliranju otpada, redefinišući ih na kreativan i vidljiv način.

Značaj čišćenja, a takođe i recikliranja, prikazan je kroz model „mini cvetnih vrtova“. Korišćenje mini-vrtova zahteva manje vode, đubriva i bolju kontrolu korova. Gume takođe apsorbuju sunčevu toplotu i zemlja se brže zagreva.

Ovu aktivnost organizuje SideStep projekat koji se sprovodi u okviru HumanRightivism -a, uz podršku Ambasade Švedske u Prištini. organizacije za čišćenje i recikliranje guma koje treba baciti u Germia Park u Prištini.

Danas se obeležava Svetski dan čišćenja

Danas, 18. septembra, Svetski dan čišćenja, NVO PACT u okviru SideStep projekta koji se sprovodi u okviru HumanRightivism -a, uz podršku Ambasade Švedske u Prištini, organizacije aktivnosti za čišćenje i oporavak livenih guma u ​​Germia Parku u Prištini.

Svetski dan čišćenja je godišnji globalni program i društvena akcija čiji je cilj suzbijanje globalnog problema čvrstog otpada.

Akcija za čišćenje puteva

Zagađenje javnih prostora i dalje je jedan od glavnih problema. Ovoga puta EC je sprovela akciju čišćenja ulica “Reshat Karjagdiu” i “Nazim Pulaj”.

EK je pozvala nadležne institucije i građane da pokažu veću brigu i održavanje javnih prostora.

HumanRightivism
Ambasada Švedske u Prištini
Fond za razvoj zajednice – CDF
EC Ma Ndryshe

Pozitivan primer iz Lidla u vezi smanjenja plastike u supermarketima

Pozitivan simbol međunarodnog brenda, za supermarkete koji posluju na Kosovu, da preduzmu slične akcije u cilju zaštite životne sredine. Ovo takođe može poslužiti kao model za kampanju zagovaranja civilnog društva.

Nemački supermarket Lidl obavezao se da će ukloniti pola milijarde plastičnih fragmenata do kraja 2021. godine, donoseći kumulativno smanjenje od 1,5 milijardi, a zatim uklanjajući još pola milijarde fragmenata do kraja 2022. godine, što je rezultiralo kumulativnim smanjenjem od dve milijarde.

Pakovanja koja su do sada uklonjena uključuju 24 miliona omota i plastičnih komada od svežeg voća i povrća; 25 miliona plastičnih čepova od jogurta i drugih mlečnih proizvoda; 3,5 miliona komada plastične folije od svežeg cveća i 19 miliona plastičnih etiketa i kesa od voća i povrća. Lidl je posebno počeo da nudi alternative za kese sa voćem i povrćem za višekratnu upotrebu već 2019.

“Problematična” plastika, uključujući crnu plastiku, ekspandirani poliester i PVC, koja je takođe potpuno uklonjena iz uobičajenog pakovanja hrane.

Lidl je ukupno smanjio proizvodnju plastične ambalaže za 18,5%. Pokušava postići smanjenje od 20% do početka 2022. godine i tvrdi da je na putu da postigne ovaj cilj. Kako bi se osiguralo da papirne alternative ne izazivaju neželjene negativne uticaje, supermarket se obavezao da će koristiti samo vlakna sa prirodnim sadržajem, iz međunarodno sertifikovanih odgovornih izvora.

Osim što je postigao smanjenje plastike, Lidl je takođe napredovao u uključivanju sadržaja reciklirane plastike u ambalažu. Ova kompanija je pokazala da je postigla obavezu da osigura da 50% ambalaže njenog brenda bude napravljeno od recikliranog sadržaja, u početku sa rokom do 2025.

Onlajn platformu vvv.environment-hub.org podržava HumanRightivism, kojim upravlja Community development Fund CDF, preko Ambasade Švedske u Prištini (SIDA).

Dvogodišnji moratorijum izriče se na odobrenje zaštite životne sredine za kamenolome

Ministar životne sredine, prostornog planiranja i infrastrukture Liburn Aliu rekao je da je doneo odluku o uvođenju moratorijuma na nove kamenolome i one u postupku za ekološku saglasnost na period od dve godine.

Prema njegovim rečima, reč je o periodu jun 2021. do jun 2023. godine.

„Deo ove odluke je uspostavljanje ministarske radne grupe, koja će razmotriti zakonitost aktivnosti vađenja, njihov uticaj na životnu sredinu, kao i mere koje treba preduzeti za njihovu rehabilitaciju“, napisao je on.

Ovom odlukom novi kamenolomi i oni u postupku dve godine neće moći da se prijave za obavljanje svojih delatnosti.

Reciklaža stakla na Kosovu

Kružna ekonomija u prvim koracima razvoja.

Kosovsko recikliranje stakla i EcoZ transformišu stakleni otpad u nove proizvode za višekratnu upotrebu, uklanjajući stotine tona otpada sa deponija.