Pse 24 Tetori është Dita Globale e Veprimit ndaj ndryshimeve klimatike?

Me 24 tetor bota përkujtoi Ditën Globale të Veprimit. Kjo është një ftesë për të ndihmuar në krijimin e një lëvizjeje – për ta përkujtuar një ditë dhe për ta përdorur atë për të ndaluar krizën klimatike. Më 24 tetor, ne duhet të qëndrojmë së bashku si një planet i vetëm dhe do të bëjmë thirrje për një traktat të drejtë global kundrejtë ndryshimeve klimatike. Të bashkuar nga një thirrje e përbashkët për veprim, nduhet ta kemi të qartë: bota ka nevojë për një plan ndërkombëtar të veprimit që bazohet në shkencë.

Dhe tani kemi një numër për të shprehur rrezikun tonë: 350. James Hansen i NASA-s dhe një ekip shkencëtarësh të tjerë kohët e fundit botuan një seri artikujsh shkencorë që tregojnë se ne duhet të zvogëlojmë sasinë e karbonit në atmosferë nga 387 pjesë të tij për milion në 350 ose edhe më pak nëse dëshirojmë “ta ruajmë një planet të ngjashëm me atë në të cilin u zhvillua qytetërimi njerëzor”. Askush nuk e dinte këtë numër një vit më parë – por tani është e qartë se 350 mund të jetë numri më i rëndësishëm për të ardhmen e planetit, një shifër për ti udhëhequr përpjekjet tona. Nëse ne mund ta drejtojmë me shpejtësi planetin në rrugën e duhur për të arritur në 350, ende mund të shmangim efektet më negative të ndryshimit të klimës.

Nëse ne të gjithë e bëjmë punën tonë, çdo komb do ta dijë pyetjen që do t’i bëhet kur të parashtrojnë një plan: a do ta kthejë kjo planetin në rrugën drejt 350? Kjo do të funksionojë vetëm me ndihmën e një lëvizjeje globale – dhe ajo ka filluar të shfaqet kudo. Fermerët në Kamerun, studentët në Kinë, madje edhe skiatorët e Kupës së Botërore kanë ndihmuar tashmë në përhapjen e numrit 350. Kishat i kanë rënë kambanave të tyre 350 herë; Murgjit budistë kanë formuar një rreth të madh me 350 trupat e tyre në sfondin e Himalajeve. 350 përkthehet përtej çdo kufiri të gjuhësor apo kulturor. Më 24 tetor, ne të gjithë do të qëndrojmë pas një simboli universal për sigurinë klimatike.

Dita Ndërkombëtare për Ruajtjen e Shtresës së Ozonit dhe Protokolli i Montrealit

Në 1994, Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara shpalli 16 Shtatorin Ditën Ndërkombëtare për Ruajtjen e Shtresës së Ozonit, duke përkujtuar datën e nënshkrimit, në 1987, të Protokollit të Montrealit mbi Substancat që Shkatërrojnë Shtresën e Ozonit (rezoluta 49/114).

Protokolli i Montrealit filloi jetësimin e vet si një marrëveshje globale për të mbrojtur shtresën e ozonit, duke e bërë atë një nga marrëveshjet mjedisore më të suksesshme deri më sot.

Qëllimi kryesor i Protokollit të Montrealit është të mbrojë shtresën e ozonit, duke marrë masa për të kontrolluar prodhimin dhe konsumin e përgjithshëm global të substancave që e pakësojnë shtresën e ozonit, me objektivin përfundimtar të eliminimit të tyre, në bazë të zhvillimeve në njohuritë shkencore dhe informacionin teknologjik. Grupet e kimikateve klasifikohen sipas familjes kimike dhe renditen në anekset e tekstit të Protokollit të Montrealit. Protokolli kërkon kontrollin e gati 100 kimikateve, që janë në disa kategori. Për secilin grup ose shtojcë të kimikateve, Traktati përcakton një afat kohor për ndërprerjen e prodhimit dhe konsumimit të këtyre substancave, me qëllim përfundimisht eliminimin e tyre.

Orari i përcaktuar nga Protokolli zbatohet për konsumin e substancave që shkatërrojnë ozonin. Konsumi përcaktohet duke u bazuar në sasitë e prodhuara plus ato të importuara, minus ato sasi të eksportuara në çdo vit të caktuar. Ekziston edhe një zbritje për shkatërrimin e verifikuar. Reduktimet e përqindjes lidhen me vitin bazë të caktuar për secilën substancë. Protokolli nuk ndalon përdorimin e substancave ekzistuese ose të ricikluara të kontrolluara përtej datave të përcaktuara

Ekzistojnë disa përjashtime për përdorimet thelbësore ku nuk janë gjetur zëvendësues të pranueshëm, për shembull, në inhalatorët me dozë të matur (MDI) që zakonisht përdoren për trajtimin e astmës dhe problemeve të tjera të frymëmarrjes ose sistemeve të shuarjes së zjarrit si dhe pajisje të përdorura në nëndetëse dhe aeroplanë.

Zbatimi i Protokollit të Montrealit
Zbatimi i Protokollit të Montrealit përparoi mirë në vendet e zhvilluara dhe në zhvillim. Të gjitha oraret e daljes nga faza u respektuan në shumicën e rasteve, disa madje edhe para afatit. Vëmendja u përqëndrua fillimisht në kimikatet me potencial më të lartë të shkatërrimit të ozonit.

Ratifikimi universal
Më 16 shtator 2009, Konventa e Vjenës dhe Protokolli i Montrealit u bënë traktatet e para në historinë e Kombeve të Bashkuara që arritën ratifikimin universal.

Amendamenti Kigali
Palët në Protokollin e Montrealit mbi Substancat që Shkatërrojnë Shtresën e Ozonit arritën marrëveshje në Takimin e 28-të të Palëve më 15 Tetor 2016 në Kigali, Ruanda për të hequr gradualisht hidrofluorokarbonet (HFC).

Organizim për mbrojtjen dhe regjenerimin e pyjeve të Kosovës

Kino ARMATA, e enjte, ora 18:00.

A e dini se sa sipërfaqe pyjore jemi duke i humbur çdo ditë në Kosovë?

A jeni në dijeni se çfarë ka ndodhur me pyjet tona këto 20 vitet e fundit?

Këto janë disa nga pyetjet të cilat ishin shtyrje për ne të hulumtojmë dhe bëjmë një analizë më të thellë rreth gjendjes së pyjeve në Kosovë. Me përdorimin e teknologjisë së Sistemit Informativ Gjeografik (GIS) dhe duke përdorur imazhe satelitore nga Agjencia Hapësinore e Evropes, ne kemi mësuar se gjendja e pyjeve në Kosovë në 20 vitet e fundit është alarmante.

Kjo na kushton të ardhmen tonë, shëndetin dhe humbjen e ajrit të pastër. Pse po ndodhë kjo në malet tona?

Ky rrezik i padukshëm është heshtazi duke na e vjedhur të ardhmen tonë.

Ka ardh koha të veprojmë sikur se jemi duke marrë frymen e fundit!

Mirëpo nuk është vonë!

Të bashkohemi si individ, biznese dhe qeveri! Të bashkohemi dhe ti mbrojmë pyjet që kanë mbetur, dhe të rigjenerojmë ato që kemi humbur. Ne mund të sigurojmë të ardhmen e shëndetshme dhe ajrin e pastër për të gjithë. Ne mund të zhvillojmë ekonominë krahas natyrës së pasur!

Ju ftojmë të na bashkoheni në #MoseMerrMalin – ngjarje publike e cila shënon fillimin e lëvizjes tonë për mbrojtjen dhe regjenerimin e pyjeve të Kosovës. Me ju do të ndajmë hulumtimin e bërë dhe hartën interaktive e cila shpjegon në mënyrë vizuale humbjen e pyjeve tona në 20 vitet e fundit.

Ngjarja do të fillon me prezentimin e #MoseMerrMalin dhe do të vazhdon me një diskutim interaktiv me te ftuarit:

Indira Kartallozi – Themeluese dhe Drejtuese e SLK

Fitore Pacolli – Kryetare e Komisionit Parlamentar të Bujqësisë, Pylltarisë, Zhvillimit Rural, Mjedisit & Infrastrukturës

Granit Gashi – Heinrich Böll Foundation, Aktivist

Nermin Mahmuti – Drejtoreshë Ekzekutive në Community Development Fund, CDF

Faruk Foniqi – Gjeograf/specialist i GIS & Remote Sensing, IGGTK

E moderuar nga Mentor Dida – Ndërmarrës Social

Bashkohuni edhe ju në këtë diskutim!

MoseMerrMalin

Ky hulumtim i shpyllëzimit është udhëhequr nga SustainabilityLeadershipKosova (SLK) në bashkëpunim me Insitute for GIS and Geospatial Technology of Kosovo IGGTK në Kosovë, CorrelAid dhe MasterStory në Holandë. Emri i lëvizjes dhe materiali i #MoseMerrMalin është inspiruar nga aktivistët, pjesëmarrës të projektit CreAct e përkrahur nga Community Development Fund si pjesë e Human Rightivism Project.

Shënohet dita e Drinit 2021

“Let’s Do It Peja” nga Kosovë dhe “Alpin” nga Shqipëria me mbështetje nga “Drin Corda”, organizuan aktivitete për të shënuar Ditën e Drinit 2021.

Momentet më të bukura që adoleshentët kanë përjetuar gjatë festimit të Ditës së Drinit 2021. Ata patën mundësinë të mësojnë se si të pikturojnë dhe si të peshkojnë. Gjithashtu ata përjetuan lundrim me varkë dhe ngasjen e biçikletave përgjatë Drinit ndërsa ata u siguruan që të mbanin lumin të pastër duke organizuar aksion pastrimi.

MBAHET PUNËTORIA E KATËRT ME TEMËN LOKALIZIMI I AGJENDËS 2030

Me organizimin e Asociacionit të Komunave të Kosovës, u mbajt edhe punëtoria e katërt ‘Lokalizimi i Agjendës 2030 & Objektivat e Zhvillimit të Qëndrueshëm’ me zyrtarët komunalë të komunës së Istogut.

Punëtoria me moton ‘Mos Lini Askënd Mbrapa’ në institucionet e nivelit lokal dhe komunitetet e Kosovës, është bashkë-organizim i Asociacionit të Komunave të Kosovës dhe Institutin për Politika Zhvillimore (INDEP).

Kjo punëtori njëditore, e cila iu dedikua zyrtarëve lokal të komunave, ofroi një shpjegim të detajuar dhe kuptim më të mirë mbi lokalizimin e OZHQ-ve, me qëllim të forcojë kapacitetet drejt ndërmarrjes së veprimeve konkrete për zbatimin e Agjendës 2030, si dhe për rolin e AKK-së në iniciativa të tilla që kanë për qëllim përkrahjen e komunave në këtë drejtim.

Me këtë rast zyrtarët komunalë patën rastin të trajnohen për të adresuar qëndrueshmërinë e veprimeve në nivelin lokal, jo vetëm për të rritur kapacitetet e tyre institucionale, por edhe për t’u aftësuar që të integrojnë sistematikisht OZHQ-të dhe parimin ‘Mos Lini Askënd Mbrapa’ në programet e tyre dhe buxhetet dhe për të siguruar angazhim afatgjatë në adresimin e këtyre temave.

Për më tepër, përmbajtja e punëtorisë përfshiu identifikimin e OZHQ-ve dhe synimet përkatëse për komunat e tyre dhe zhvillimin e rekomandimeve për planet e tyre të veprimit.

Duke qenë se OZHQ-të përfshijnë të gjitha sektoret, në këtë punëtori pjesëmarrës ishin zyrtarë nga drejtori të ndryshme të kësaj komune ku patën rastin të riforcojnë njohuritë e tyre rreth kësaj teme si dhe diskutime të përbashkëta ndërsektoriale q֝ë prekin Objektivat e Zhvillimit t֝ë Q֝ëndruesh֝ëm.

Ky projekt implementohet nga AKK në bashkëpunim me INDEP, përkrahur nga GIZ dhe NALAS.

Shënohet Dita Botërore e Mjedisit

Me rastin e “Ditës Botërore të Mjedisit” – 5 Qershorit, Ministria e Mjedisit Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës në bashkëorganizim me  Ministrinë e Arsimit Shkencës dhe Teknologjisë,  Komunën  e Prishtinës,  OJQ-të  mjedisore si: “Let’s Do it Kosova”, “Green Art Center”, “ATRC” , “Pamkos”, “Let’s Center” dhe shoqërinë civile, do të shënojnë këtë ditë, si një ndër festat më të rëndësishme të kalendarit Mjedisor.

Shënimi i kësaj feste mjedisore do të bëhet më datë 5 Qershor (ditë e Shtune) në hapësirën  afër Stacionit të Trenit Rr. “ Tirana” –  Komuna e Prishtinës,  duke filluar nga ora  10:00.

Agjenda

 09:45 – 10:00 /  Arritja e pjesëmarrësve dhe mediave

10:00 – 10:10 / Hapja dhe Moderimi nga z. Besmir Kokollari, zyrtarë i ENM

10:10 – 10:20 / Fjalë rasti – z. Liburn Aliu, Ministër i MMPHI

10:20 – 10:30 / Fjalë rasti – znj. Arbërie Nagavci, Ministre e MASHT

10:30 – 10:40 / Fjalë rasti – z. Shpënd Ahmeti, Kryetar i Komunës së Prishtinës

10:40 – 10:50/ Fjalë rasti i një përfaqësuesi të OJQ-ve mjedisore

Aktivitetet e planifikuara

Shpërndarja e materialeve promovuese si – Fletëpalosje, poster, Roll up, T-shirt, çanta të biodegradueshme, pin buton, mesazhe senzibilizuese si dhe shpërndarja e materialeve për realizimin e aktiviteteve të pastrimit për të gjithë pjesëmarrësit.

OJQ-ja “Let’s  do it – Ta pastrojmë Kosovën“:

Aktivitet pastrimi në parkun afër hekurudhave, Komuna e Prishtinës (Stacioni i Trenit, R. “Tirana”) deri në Fushë Kosovë, aktivitet i  OJQ “Let’s  do it – Ta pastrojmë Kosovën“ me pjesëmarrës Ansambli “Shota” dhe vullnetarë.

• Mbjellje të drunjëve në parkun e Stacionit të Hekurudhës në Fushë Kosovë;

• Pastrimi i shtratit të lumit në Janjevë – gjatësia 3.5 km;

• Mbjellja e 30 fidanëve në oborrin e shkollës ”Braca Aksic” , Janjevë – Lipjan;

• Pjesëmarrja në pastrimin e rrjedhës së lumit ”Lumbardhi i Prizrenit”, i cili organizohet nga Sharri Wildlife ;

• Aksion pastrimi, mbjellje dhe aktivitete tradicionale sportive së bashku me Komitetin Olimpik të Kosovës.

OJQ-ja “GAC“:

Aktivitete promovuese të organizuara nga GAC me Klubin e Gjelbër SH.M.F.U “Nazmi Gafurri”  si:  promovimi i konceptit 3’R, ndarja e mbeturinave të riciklueshme në burim,  kompostimi, arti i ripërdorimit, mesazhe mjedisore.

Aktivitete promovuese të organizuara nga GAC, KSDV, me Klubin e Gjelb;r SH.M.F.U “Shkolla e Gjelbër” si: Promovimi i  energjisë solare – Rimorkio; Promovimi i konceptit 3’R, Ndarja e mbeturinave të riciklueshme në burim; Kompostimi; Arti i ripërdorimit; Pikturimi; Mesazhe mjedisore; në Sheshin “Zahir Pajaziti” në Prishtinë.

Ekspozitë promovuese e organizuar nga GAC me klubin e gjelbër të SH.F.M.U “Pjetër Bogdani” në Prishtinë si video promovuese e aktiviteteve, promovimi i konceptit 3’R, Ndarja e mbeturinave të riciklueshme në burim; Kompostimi; Arti i ripërdorimit; Pikturimi; Mesazhe mjedisore;

OJQ-ja “ATRC“:

Organizon Forum virtual të diskutimit me ekspertë të fushës së mjedisit në lidhje me efektet e hidrocentraleve në mjedis.

Shoqata  “PAMKOS“:

Në koordinim me të gjitha kompanitë regjionale të mbeturinave do të angazhohen në eliminimin e deponive ilegale. Aksion ky i cili do të ndikoi në përmirësimin e gjendjes së mjedisit dhe ngritjen e vetëdijesimit të qytetarëve për mjedis më të pastër. Largimi i deponive ilegale do të bëhet në koordinim me komunat ku operojnë, andaj lokacionet mbeten sipas kërkesës së komunave.

Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës me OJQ mjedisore Let’s do it dhe GAC do të realizojnë ligjërata edukuese mjedisore nga dt. 04 – 20 Qershor 2021 në institucionet e arsimit fillor duke përfshirë nga 2 SH.F.M.U në komunat Prishtinë, Mitrovicës, Pejë, Prizren, Ferizaj, Gjilan dhe Gjakovë.

17:00 – Përfundimi i aktiviteteve.

​Cilësia e ajrit, Prishtina më e ndotura – ndotësitë më të mëdhenj përdorimi i drunjve dhe thëngjillit për ngrohje

Dita e Informimit për Cilësinë e Ajrit në Kosovë u shënua me një sërë aktivitetesh për informimin e publikut mbi rreziqet shëndetësore nga ndotja e ajrit.

Këto aktivitete janë organizuar nga Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik të Kosovës (IKShPK) dhe Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës (IHMK) në bashkëpunim me Komunën e Prishtinës dhe me përkrahjen nga Millenium Foundation Kosovo.

Agron Kelmendi nga Milenium Fondation Kosovo tha se tashmë Kosova ka arritur që ta zgjedhë problemin e mungesës së të dhënave për cilësinë e ajrit.

Ai tha se përmes një projekti të financuar të MSS është krijuar një sistem informativ për cilësinë e ajrit në Kosovë, derisa është hartuar edhe Portali Shtetëror për cilësinë e ajrit.

Kelmendi tha se përmes këtij projekti janë identifikuar edhe ndotësit më të mëdhenj të ajrit e që janë përdorimi për ngrohje e drunjve dhe thëngjillit kryesisht në zonat rezidenciale.

Kelmendi: Zonat rezidenciale ku përdoret për ngrohje thëngjill dhe dru janë ndotësit më të mëdhenj

“MSS financoi projektin për cilësinë e ajrit që sot po e shihni këtu, ky rrugëtim filloi diku në vitin 2018 dhe tani jemi në përfundim të tij dhe si rezultat i këtij ne kemi krijuar një sistem informativ të dobishëm për qytetarët e Kosovës, të cilëve iu mundësua që të njoftohen në kohë reale për të dhënat e cilësisë së ajrit. Kemi krijuar rrjetin informativ shtetëror ku të dhënat për cilësinë e ajrit mund të qasen në çdo kohë dhe në çdo vend në kohë reale. Pastaj kemi krijuar sistemin e rekomandimeve shëndetësore së bashku me IKSHPK, ku iu ofrojmë qytetarëve të dhëna përkatëse në lidhje me efekte shëndetësor që i sjell mungesa e cilësisë së ajrit… Ky projekt ka investuar edhe në identifikimin e burimeve të ndotje të ajrit ku për herë të parë është mundësuar që qytetarët të informohen në lidhjen me ndotësit dhe burimet e Kosovës një nga rezultatet e këtij raporti del ndotësit kryesor janë zonat rezidenciale të cilat përdorin si burim ngrohje lëndët si dru dhe thëngjill”, tha ai.

Nga Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës, Shkumbin Shala tha se ky Institut po punon me një sistem të avancuar me 13 stacione që monitoron në mënyrë të pandërprerë cilësinë e ajrit në Kosovës.

Shala: Sistemi i monitorimit është i avancuar

“Ky sistem është në avancimin më të madh të mundshëm ku të dhënat tona janë të qasshme për të gjitha kategoritë. Ky sistem përbënë 13 stacione 12 fikse dhe 1 mobil, dy stacione i kemi në Prishtinë për shkak të rëndësisë, këto të dhëna janë të qasshme dhe monitorimi bëhet në mënyrë të pandërprerë… Ideja dhe qëllimi jonë është që të dhënat të shpërndahen te të gjithë dhe t’i përdorin të gjitha kategoritë e shoqërisë, ne po mundohemi që ta kryejmë punën tonë si institucion përgjegjës deri tani mendoj se puna ka shkuar mirë duke falënderuar donatorët në veçanti donacionin e fundit nga MSS. Të dhënat përveç në ueb sajt të IHK, tani janë edhe ueb sajtin e IKSHPK-së, ku në këtë portal janë të gjitha informata për të gjitha kategoritë dhe detajet e veçanta se si është gjendja e cilësisë së ajrit dhe konform këtyre parametrave të sillemi në ambient”, tha ai.

24 Maji Dita Evropiane e Parqeve

Me moton ” Parqet Gjenerata e Re “, sot shënohet 24 Maji, Dita Evropiane e Parqeve.

Dita Evropiane e Parqeve u promovua për herë të parë në vitin 1999, me nismën e Federatës EUROPARC, me qëllim të rritjes së profilit të zonave të mbrojtura evropiane dhe gjenerimin e mbështetjes shtetërore për mbrojtjen e tyre.

24 Maji përkujton krijimin e nëntë parqeve të para kombëtare në Suedi në vitin 1909.

Kjo ditë festohet sidomos në disa qytete të mëdha të Evropës, ku parqet shërbejnë si “mushkëritë e qytetit” si pasojë e përqendrimit të lartë të trafikut, të industrisë dhe zhurmës.

Parqet dhe zonat e mbrojtura kanë një mision të rëndësishëm për të lidhur njerëzit me natyrën!
Parqet jo vetëm që mbrojnë burimet tona të vlefshme natyrore, por ato japin edhe rezultate pozitive shëndetësore.
Kontakti me natyrën është thelbësor për shëndetin e njeriut, dhe në një Evropë gjithnjë e më të urbanizuar, ne duhet të krijojmë më shumë mundësi që qytetarët të lidhen dhe të eksplorojnë ambientet natyrore.
Kontakti pozitiv me natyrën është vërtetuar se krijon mirëqenie dhe promovon stilin e jetës aktive!
Në vitin 2021, Dita Evropiane e Parqeve nxjerrë në pah lidhjen e natyrës me shëndetin e njeriut…

Kosova ka tri parqe të shpallura , dy Parqe Kombëtare, Parku Kombëtar “Sharri” dhe Parku Kombëtar “Bjeshkët e Nemuna”, dhe Parku i Natyrës “Mali Pashtrik dhe Liqeni Vërmicës” Gjithashtu janë të shpallura edhe pesë peisazhe të mbrojtura si “Gërmia”, “Shkugëza” etj. Roli dhe rëndësia e tyre për shëndetin e popullatës tashmë është dëshmuar, për faktin se ato prezantojnë zonat më të frekuentuara dhe më joshëse për t’u vizituar nga qytetarët dhe për të përfituar nga vlerat natyrore, shëndetësore dhe rekreative që bartin ato.

Kamp/trajnim 3 ditor për mbrojtjen e mjedisit

Projekti “Youth Care for Kosovo” ka hapur aplikimin për t’u angazhuar në 𝐤𝐚𝐦𝐩𝐢𝐧/𝐭𝐫𝐚𝐣𝐧𝐢𝐦𝐢𝐧 𝟑 𝐝𝐢𝐭𝐨𝐫 mbi mbrotjen e mjedisit si dhe në projektin “YCFK” për aktivist/vullnetarë mjedisorë nga 5 komuna: 𝐏𝐫𝐢𝐬𝐡𝐭𝐢𝐧ë, 𝐎𝐛𝐢𝐥𝐢𝐪, 𝐇𝐚𝐧𝐢 𝐢 𝐄𝐥𝐞𝐳𝐢𝐭, 𝐅𝐮𝐬𝐡ē 𝐊𝐨𝐬𝐨𝐯ë 𝐝𝐡𝐞 𝐃𝐫𝐞𝐧𝐚𝐬.

A𝐟𝐚𝐭𝐢 𝐩𝐞𝐫 𝐚𝐩𝐥𝐢𝐤𝐢𝐦: 𝟑𝟏 𝐦𝐚𝐣, 𝟐𝟎𝟐𝟏
𝐏𝐞𝐫𝐢𝐮𝐝𝐡𝐚 𝐞 𝐚𝐧𝐠𝐚𝐳𝐡𝐢𝐦𝐢𝐭: 𝐪𝐞𝐫𝐬𝐡𝐨𝐫 𝟐𝟎𝟐𝟏 – 𝐝𝐡𝐣𝐞𝐭𝐨𝐫 𝟐𝟎𝟐𝟑.

Për më shumë informata dhe për të aplikuar, klikoni më poshtë: