Dita Botërore e Shpendëve Shtegtarë shënohet me vendosjen e shtëpizave të drurit për zogj

Më 10 maj dita Botërore e Shpendëve Shtegtarë, është shënuar nga EC Ma Ndryshe me vendosjen e disa shtëpizave të drurit për zogj në parkun e qytetit të Gjakovës. Këto shtëpiza janë ndërtuar dhe vendosur së bashku me vullnetarët e KVRL (Këshilli i Veprimit Rinor Lokal).

Qëllimi i këtij aktiviteti është që të kontribuohet në krijimin e kushteve të përshtatshme dhe mbrojtjes së habitatit të këtyre specieve. Shtëpitë për Zogj kanë një rëndësi të veçantë sepse sigurojnë një vend të sigurt për zogjtë, që të ndërtojnë foletë e tyre, duke i mbrojtur nga kushtet atmosferike dhe grabitqarët.

Zogjtë luajnë një rol dinamik në funksionimin dhe mirëmbajtjen e ekosistemeve. Rëndësia ekologjike e zogjve është e theksuar në fusha të shumta. Ata shërbejnë si kontrollues të dëmtuesve. Meqenëse zogjtë ushqehen me insekte, ata ndihmojnë në eliminimin e dëmtuesve të padëshiruar dhe e reduktojnë nevojën për të përdorur pesticide të dëmshme.
Në anën tjetër një kontribut të madh që e japin zogjtë është edhe konservimi i bimëve. Ata pasi i hanë bimët, mbajnë farat në zorrët e tyre dhe i depozitojnë në vende të reja duke kontribuar në përhapjen e florës.

Meqenëse ne gjithmonë e më shumë po përballemi me humbjen e habitateve dhe pakësimin e vendeve të folenizimit të shpendëve, është parë e nevojshme që të realizohet një iniciativë e tillë, duke shpresuar që kjo të përcjellë mesazhin tek qytetarët dhe institucionet për shtim të kujdesit ndaj kësaj kategorie të rëndësishme të ekosistemit.

HumanRightivism
Embassy of Sweden in Pristina
Community Development Fund – CDF
EC Ma Ndryshe

Community Development Fund – përmes projektit HumanRightivism sot shënoi Ditën e Tokës

Në shënimin e Ditës së Tokës, CDF ka mbështetur organizatat mjedisore ‘Ec Ma Ndryshe’ në Prizren dhe ‘Agricultural Recovery-REB’ nga Suhareka në zbatimin e aktiviteteve ambinetore.

Qëllimi i këtyre aktiviteteve ishte ngritja e vetëdijes për mbrojtjen dhe përmirësimin e mjedisit.

Community Development Fund- through the HumanRightivism project today marked Earth Day.

In marking Earth Day, CDF has supported environmental organizations ‘Ec Ma Ndryshe’ in Prizren and ‘Agricultural Recovery-REB’ from Suhareka in implementing environmental activities.

The aim of these activities was to raise awareness on the protection and improvement of the environment.

Community Development Fund – CDF

Embassy of Sweden in Pristina

HumanRightivism

Dita Botërore e Meteorologjisë, 23 marsi shënohet ndërkombëtarisht

Dita Botërore e Meteorologjisë festohet çdo vit në 23 Mars për të përkujtuar datën e themelimit të Organizatës Botërore Meteorologjike në 23 Mars 1950. Dita gjithashtu thekson kontributin që Shërbimet Kombëtare Meteorologjike dhe Hidrologjike japin në sigurinë dhe mirëqenien e shoqërisë.

Tema e Ditës Botërore të Meteorologjisë është “Oqeani, klima dhe moti ynë” feston fokusin e WMO në lidhjen e oqeanit, klimës dhe motit brenda Sistemit Tokësor. Ai gjithashtu shënon vitin e fillimit të Dekadës së Kombeve të Bashkuara për Shkencën e Oqeanit për Zhvillim të Qëndrueshëm (2021-2030).

Informata të rëndësishme për këtë ditë:

Drejtori i Organizatës Botërore Meteorologjike: Petter Talas.
Organizata Botërore Meteorologjike (WMO) është një organizatë ndërqeveritare me selinë e saj në Gjenevë, Zvicër.
Organizata Botërore Meteorologjike ka anëtarësim nga 191 shtete anëtare dhe territore.

21 marsi Dita Ndërkombëtare e Pyjeve

Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara shpalli 21 Marsin Ditën Ndërkombëtare të Pyjeve në 2012 për të festuar dhe rritur ndërgjegjësimin për rëndësinë e të gjitha llojeve të pyjeve. Vendet inkurajohen të ndërmarrin përpjekje lokale, kombëtare dhe ndërkombëtare për të organizuar aktivitete që përfshijnë pyje dhe pemë, siç janë fushatat e mbjelljes së pemëve.

Organizatorët janë Forumi i Kombeve të Bashkuara për Pyjet dhe Organizata e Ushqimit dhe Bujqësisë e Kombeve të Bashkuara (FAO), në bashkëpunim me Qeveritë, Partneritetin Bashkëpunues për Pyjet dhe organizata të tjera përkatëse në këtë fushë.

Sesion informues – raporti vjetor për OJQ-të në Administratën Tatimore të Kosovës

Platforma CiviKos në bashkëpunim me Administratën Tatimore të Kosovës (ATK) kanë kënaqësinë të ju ftojnë të merrni pjesë në sesionin informues rreth obligimeve raportuese të OJQ-ve në Administratën Tatimore të Kosovës.

Ky sesion informues është organizuar me kërkesë të organizatave anëtare të Platforma CiviKos. Pyetjeve të mëposhtëme por edhe çështjeve që do të ngriten gjatë seisonit informues do të ju përgjigjet Z. Sami Salihu, Drejtor Departamenti për Regjistrim dhe Shërbim të Tatimpaguesve. Kurse sesioni do të facilitohet nga Z. Dardan Kryeziu, Drejtor i Programit – Platforma CiviKos.

Përveç obligimeve raportuese periodike dhe vjetore do të trajtohen edhe disa nga çështjet që organizatat tona anëtare i kanë ngritur tek Platforma CiviKos si nevojë për sqarime siç janë:

Nëse keni pyetje apo kërkesë tjetër për sqarim përveç pikave të lartëshënuara, ju lutem dërgoni ato përmes emailit në info@civikos.net. Të gjitha pyetjet do të grumullohen nga ekipi i CiviKos dhe shqyrtohen gjatë sesionit informues.


Fondacioni Jeshil organizes the Environmental Festival for Common Prosperity

ENTROPY – Environmental Festival for Common Prosperity is a multi-day event that takes place in Pristina, from 4 to 10 February, 2021. ENTROPY Fest aims to raise awareness in Kosovo about Food Waste and Climate Action.
The inaugural edition of the festival takes place under the theme “Right to Food”.
The program of this festival consists of showing a list of curated documentaries. The screening of the films takes place at Kino Armata in Prishtina and on an online platform for a wide audience.
The festival will also be enriched by panel discussions and other interactive activities.
Follow us!
Music by Ilir Bajri

Fondacioni Jeshil organizon Festivalin Mjedisor për Prosperitet të Përbashkët

ENTROPY – Festivali Mjedisor për Prosperitet të Përbashkët është organizim disa-ditor që zhvillohet në Prishtinë, nga 4 deri 10 Shkurt, 2021. ENTROPY Fest ka për qëllim rritjen e ndërgjegjësimit në Kosovë për Mbeturinat Ushqimore dhe Veprimin Klimatik.
Edicioni inaugurues i festivalit zhvillohet nën temën “E Drejta në Ushqim”.
Programi i këtij festivali përbëhet nga shfaqje e një liste të filmave të kuruar dokumentar. Shfaqja e filmave bëhet në Kino Armata në Prishtinë dhe në platformë online për audiencën e gjerë.
Festivalin do të pasurojnë edhe panel diskutimet dhe aktivitetet tjera interaktive.
Na ndiqni!
Muzika nga Ilir Bajri.

Ligjeratë për energjinë e ripërtëritshme dhe klubet e gjelbërta

Organizata PEN – Peer Educators Network ishte sot në ligjëratën e parë të këtij viti shkollën “Gjergj Kastrioti Skenderbeu” në Komunën e Drenasit për të diskutuar mbi çështjet mjedisore në kuadër të projektit “Youth Care for Kosovo”.

Të rinjtë dhe të rejat ishin shumë energjikë dhe kurioz/e gjatë diskutimeve mbi energjinë e ripërtëritshme dhe klubet e gjelbërta.

BGF pjesë e bisedës mjedisore – A ka zgjidhje?


Sot me 20 janar 2021, Menaxherja e Programeve dhe Operacioneve të BGF, Rinora Gojani, ishte pjesë e bisedës mjedisore “A ka ndonjë zgjidhje?” organizuar nga Kolegji Riinvest.

Leksioni bashkoi personalitete nga sfera të ndryshme, nga aktivistë te përfaqësues nga nivelet qeveritare, për të siguruar një pamje gjithëpërfshirëse të zhvillimeve aktuale brenda fushës së qëndrueshmërisë në Kosovë.

Midis tyre ishte Mimoza Kusari Lila, kryetare e Grupit të Grupit të Gjelbër, e cila u përqëndrua në prezantimin e gjendjes aktuale të çështjeve në zbatimin e strukturave ligjore në vend për mbrojtjen e mjedisit në Kosovë, dhe nënvizoi nevojën për reforma që hedhin bazat për një zhvillim që bazohet në parimet e zhvillimit të qëndrueshëm.

Rinora Gojani vuri theksin në implikimet negative të strukturës aktuale të burimeve të energjisë, ku mbështetja më e madhe (mbi 97%) është në dy termocentrale me qymyr, duke shënuar se efektet e saj në ndotjen e ajrit, mjedisin dhe shëndetin tonë janë të dëmshme . “Kjo gjendje e trashëguar, kjo përzierje aktuale e energjisë së bashku me ngrohjen, transportin, industrinë, sjelljet tona që dëmtojnë mjedisin duhet të ndryshohen. Inshtë në duart tona dhe gjeneratat e ardhshme të shënojnë progresin brenda sektorit të energjisë që do të sjellë një tranzicion të drejtë të energjisë për një mjedis më të shëndetshëm dhe më të pastër, për ne dhe rajonin pasi ndotja nuk njeh kufij, “deklaroi Gojani

Për të përfaqësuar sektorin e biznesit, Nikki Murseli, udhëheqës i programit dhe dizajner në DYVO, thekson përfitimet por edhe sfidat e riciklimit si biznes, ku theksoi se pavarësisht pengesave, përpjekje të tilla janë shumë të rëndësishme sepse ato janë pjesë e enigmës për të gjithë- përpjekjet e rrumbullakëta për të arritur një zhvillim të qëndrueshëm.

Valbona Mustafa, një aktiviste mjedisore, theksoi rëndësinë e këtyre lëvizjeve si dhe rolin që secili person mund të luajë në mbrojtjen e mjedisit dhe ngritjen e zërit të tij dhe përfshirjen në eliminimin e këtij zinxhiri dëmtimesh në natyrë. Mustafa deklaroi se “Ndryshimi fillon me ne. Së bashku dhe ne do të bëjmë një ndryshim pavarësisht nga të gjitha problemet. ” Ajo gjithashtu i referohet aspektit ekonomik dhe mungesës së vlerësimit për ndikimin social dhe mjedisor.

Leksioni përfundoi në një diskutim shumë të frytshëm, ku studentët duhet të bënin pyetjet e tyre mbi këtë temë dhe të njiheshin më me ngjarjet dhe mundësitë në terren.

Ftesë në kompeticionin “Let’s Talk About Air!”

Ambasada e Suedisë në Kosovë shpall një thirrje të hapur për të marrë pjesë në një konkurs fotografik për ajrin si pjesë e fushatës Le të flasim për ajrin. Bëni foton më të mirë me temën “Ajri” dhe fitoni një çmim!

Qëllimi i konkursit është të rrisë ndërgjegjësimin për cilësinë e ajrit në Kosovë, të nxjerrë në pah çështjet e ndotjes së ajrit dhe për të gjetur zgjidhje për të përmirësuar cilësinë e ajrit tonë dhe kështu të kemi një Kosovë më të gjelbër, të shëndetshme dhe miqësore me mjedisin.

Si mund të marr pjesë?

1. Bëni një foto me temën “Ajri”.

2. Dërgoni foton në letstalkaboutair@gmail.com, me emrin tuaj dhe detajet e kontaktit.

3. Ngarkoni foton në mediat sociale me hashtag #letstalkaboutair dhe #swedeninkosovo.

Afati i fundit: 2021-02-10, ora 24:00

Sigurohuni që të lexoni termat dhe kushtet për konkursin në faqen e internetit të Ambasadës përpara se të merrni pjesë!

Çfarë mund të fitoj?

Çmimi i parë: Pastrues ajri nga Phillips.

Çmimi i dytë: Pako e librave duke përfshirë album.

Çmimi i tretë: Paketo e librave.

Vendi 1-10: Fotografitë e 10 më të mirëve në konkurs do të shtypen dhe do të ekspozohen në një ose disa raste.

Fituesit zgjidhen nga një juri e përbërë nga anëtarët e stafit të Ambasadës së Suedisë në Kosovë.

Ju lutemi lexoni termat dhe kushtet për konkursin para se të merrni pjesë. Ju e gjeni këtu