Shpërblime për aktivitet kreativ për mjedisin dhe zhvillimin e qëndrueshëm

Në kuadër të ngritjes së vetëdijësimit të shoqërisë civile përmes aktivizimit në aktivitete mjedisore, Organizata PACT (Partners in Action) në kuadër të projektit SideStep i cili zbatohet në kuadër të HumanRightivism, ka filluar me shpërblime për aktivitete mjedisore për OJQ-të dhe aktivistët të angazhuar në fushën e mjedisit apo në zhvillimin e qëndrueshëm. Të interesuarit mund të aplikojnë deri në datën 21 qershor 2022. Shuma me të cilën mbështetet aplikanti i suksesshëm për këtë aktivitet është 300 Euro (Shpërblimi nuk i mbulon pagat e personave të angazhuar në kuadër të aktivitetit mjedisor). Aplikantët duhet ta dërgojnë një koncept note (jo më shumë se 3 faqe A4) me përmbajtjen si vijon:

 • Titulli i aksionit
 • Përmbledhje
 • Rëndësia (mjedisi/veprim i zhvillimit të qëndrueshëm)
 • Përshkrimi i aktivitetit
 • Qëndrueshmëria/ndikimi në mjedis

Dokumentet dërgohen në emailin info@pactks.org, deri në datën 21 qershor 2022.

Aplikimet për garat kombëtare të BGI janë ende të hapura

Partnerët Shqipëri për Ndryshim dhe Zhvillim (Shqipëri), Fondacija Mozaik (Bosnje dhe Hercegovinë), Green Ideas Greece (Greqi), Lens (Kosovë), Fond za aktivno gradjanstvo (Mali i Zi), ARNO (Maqedonia e Veriut) dhe Trag fondacija (Serbi) janë drejtimin e kursit për #konkurset e zhvilluara në nivel kombëtar.

Informacion mbi thirrjet e hapura:

🇧🇦 Bosnjë dhe Hercegovinë: https://bit.ly/37Gtgsr – 𝐷𝑒𝑎𝑙𝑖𝑛𝑒 (23 maj 2022)
🇬🇷 Greqi: – https://bit.ly/3MeHmAf 𝐷𝑒𝑎𝑙𝑖𝑛𝑒 (18 maj 2022)
🇽🇰 Kosovë: https://bit.ly/3FPJyfq – 𝐷𝑒𝑎𝑙𝑖𝑛𝑒 (18 maj 2022)

Informacion për thirrjet e mbyllura:

🇦🇱 Shqipëri: 𝐷𝑒𝑎𝑙𝑖𝑛𝑒 (4 Prill 2022)
🇲🇪 Mali i Zi: – 𝐷𝑒𝑎𝑙𝑖𝑛𝑒 (30 Prill 2022)
🇲🇰 Maqedonia e Veriut: – 𝐷𝑒𝑎𝑙𝑖𝑛𝑒 (11 maj 2022)
🇷🇸 Serbi: 𝐷𝑒𝑎𝑙𝑖𝑛𝑒 (10 Prill 2022)

Idetë fituese nga konkurset kombëtare do të marrin pjesë në konkursin e nivelit Balkan Green Ideas, ku pesë ide nga rajoni do të marrin çmime në para: tre vende për 10,000 dollarë dhe dy vende për 5,000 dollarë, në varësi të kategorisë në të cilën do të konkurrojnë.
Qëndroni për zhvillimet e tjera të ardhshme në gara!

Programi është bërë i mundur përmes mbështetjes së Rockefeller Brothers Fund & Pocantico Center dhe Erasmus+.

Vegëza:

https://www.facebook.com/618141808241027/posts/5088104691244694/

HAPET GARA PËR VIDEON MË TË MIRË MJEDISORE NË NIVEL NACIONAL

Bëhu kreativ!
Zhvillo një video mjedisore dhe merr pjesë në garë!

HAPET GARA PËR VIDEON MË TË MIRË MJEDISORE NË NIVEL NACIONAL

Green Art Center – Prishtina në kuadër të programit për edukim mjedisor, hap garën për videon më të mirë mjedisore në nivel kombëtar.
Kjo garë ka për qëllim të theksojë rëndësinë e mbrojtjes së mjedisit, nxisë mendimin kritik dhe përgjegjësisë individuale që bartim të gjithë ndaj mjedisit jetik.

Si të merrni pjesë në garë:

Hapi 1: Krijoni një video klip (1 minutësh).
Video duhet të adresoj çështje mjedisore, si: Mbrojtja e mjedisit (aplikimi i rregullës 3-R-Redukto, Ripërdor, Riciklo) dhe aktivitete të tjera ekologjikisht miqësore.

Hapi 2: Përgatisni një përshkrim të shkurtër tekstual me jo më shumë se 1000 karaktere, që duhet të dërgohet (ngarkohet) së bashku me videon.

Hapi 3: Dërgoni materialet e juaja në e-mailin: info@greenartcenter.org

• Postimi i Videove do të bëhet në të njëjtën kohë pasi të mbyllet koha e aplikimit për dërgimin e materialit në email zyrtar të GAC.

• Video më e mirë do të vlerësohen 50 % nga Pëlqimet (Likes) në Facebook vetëm përmes faqes zyrtare të GAC në Facebook duke pëlqyer faqen e GAC paraprakisht dhe 50 % nga vlerësimi i jurisë nga GAC.

• Tri videot me të mira do të shpërblehën me cmime.

Të drejtë konkurimi kanë të gjithë nxënësit e shkollave publike dhe private të
Republikës së Kosovës

AFATI I FUNDIT PËR KONKURIM 25 Maj, 2022.

Publikimi i videove në Facebook për pelqime (LIKE), do të jenë deri me 30 Maj, 2022

Tregoni dashurinë tuaj ndaj mjedisit!
Bëhuni pjesë e garës!

https://www.facebook.com/404537832994839/posts/5036598069788769/

Shpërblime për aktivitet kreativ për mjedisin dhe zhvillimin e qëndrueshëm

Në kuadër të ngritjes së vetëdijësimit të shoqërisë civile përmes aktivizimit në aktivitete mjedisore, Organizata PACT (Partners in Action) në kuadër të projektit SideStep i cili zbatohet në kuadër të HumanRightivism, ka filluar me shpërblime për aktivitete mjedisore për OJQ-të dhe aktivistët të angazhuar në fushën e mjedisit apo në zhvillimin e qëndrueshëm. Të interesuarit mund të aplikojnë deri në datën 21 qershor 2022. Shuma me të cilën mbështetet aplikanti i suksesshëm për këtë aktivitet është 300 Euro (Shpërblimi nuk i mbulon pagat e personave të angazhuar në kuadër të aktivitetit mjedisor). Aplikantët duhet ta dërgojnë një koncept note (jo më shumë se 3 faqe A4) me përmbajtjen si vijon:

 • Titulli i aksionit
 • Përmbledhje
 • Rëndësia (mjedisi/veprim i zhvillimit të qëndrueshëm)
 • Përshkrimi i aktivitetit
 • Qëndrueshmëria/ndikimi në mjedis

Dokumentet dërgohen në emailin info@pactks.org, deri në datën 21 qershor 2022.

Çmimi kryesor për përgjegjësi shoqërore kooperative 2021

Mbrojtja e mjedisit dhe zvogëlimi i emisioneve në ajër janë përgjegjësi e të gjithë neve, megjithatë emetuesit e përgjegjshëm shkojne edhe pertej obligimit ligjor per te minimizuar “gjurmet e tyre te karbonit”.

Na thoni se si keni kontribuar ju ne mbrojtjen e mjedisit dhe cfare aktiviteti keni ndermarre per te ulur ndikimin tuaj ne mjedis duke aplikuar per Cmimin Kryesor per CSR 2021.

Formen e aplikacionit mund ta kerkoni permes emailit:
info@csrkosovo.org

Zhbllokimi i mundësive të reja për brezat e ardhshëm

Në përputhje me Marrëveshjen e Gjelbër Evropiane, Axhenda e Gjelbër për Ballkanin Perëndimor është këtu për të promovuar një kulturë të qëndrueshmërisë.

Të jetosh në një mjedis më të shëndetshëm do të thotë kushte më të sigurta për të gjithë dhe një ekonomi shumë më e begatë.

Zbuloni se çfarë po bën BE për ju:

The deadline for applications for the green ideas national competition in Kosovo is EXTENDED!

Aspiring green entrepreneurs in Kosovo still have the chance to apply until the 7th of May, while deadlines for applicants in #Albania and #Montenegro close on Friday this week. Hurry up and apply!

Information for each country:
🇦🇱 Albania: https://bit.ly/3cTlCuM – 𝐷𝑒𝑎𝑑𝑙𝑖𝑛𝑒 (April 30, 2021)
🇲🇪 Montenegro: https://bit.ly/3sUdHTe – 𝐷𝑒𝑎𝑑𝑙𝑖𝑛𝑒 (April 30, 2021)
🇽🇰 Kosovo: https://bit.ly/3djJLJY – 𝐷𝑒𝑎𝑑𝑙𝑖𝑛𝑒 (May 7, 2021)
🇲🇰 North Macedonia: https://bit.ly/3ul2Odu – 𝐷𝑒𝑎𝑑𝑙𝑖𝑛𝑒 (May 12, 2021)
🇧🇦 Bosnia & Herzegovina: https://bit.ly/3szrSgr – 𝐷𝑒𝑎𝑑𝑙𝑖𝑛𝑒 (May 23, 2021)
🇷🇸 Serbia: CLOSED 𝐷𝑒𝑎𝑑𝑙𝑖𝑛𝑒 (March 31, 2021)
🇬🇷 Greece: CLOSED 𝐷𝑒𝑎𝑑𝑙𝑖𝑛𝑒 (April 19, 2021)

Winning ideas from the national competitions will participate in the #Balkan level competition, where five ideas from the region will receive cash prizes: three $10,000 and two $5,000, depending on the category they’re competing in.

Staytuned for other upcoming developments on the competitions!

The program is made possible through the support of Rockefeller Brothers Fund and recently by ERASMUS +.

Ftesë për trajnimin e femrave për punë në ekonominë e gjelbërt përmes “Green jobs”

Ky pytësor është pjesë e projektit “Mundësi të punësimit të femrave të komuniteteve në sektorin e ekonomisë së gjelbërt” i financuar nga Zyra e Kryeministrit/Zyra për Çështje të Komuniteteve dhe Implementuar nga “Eco-Z” për të promovuar punësimin e femrave në biznese mjedis dashëse.
Qëllimi kryesor i projektit është krijimi i mundësive lehtësuese për punësimin e femrave në bizneset egzistuese të cilat janë të fokusuara në ofrimin e shërbimeve dhe produkteve që kategorizohen si biznese të gjelbërta, përmes vendeve të punës të ashtuquajtura “Green Jobs”.

Modulet e trajnimit përfshijnë:

-Të njihemi me konceptin ekonomi e gjelbërt dhe “green jobs”;
-Metodat efektive të aplikimit për punë;
-Përgatitja profesionale për punë;
-Hartimi i një plani të veprimit;
-Alternativat në ekonominë e gjelbërt vendore;
-Mundësitë aplikuese në bizneset e gjelbërta ndërkombëtare;

*Këto të dhëna do të ruhen vetëm për përdorim të brendshëm.
**Vërejtje: Trajnimet do të organizohen sipas vendimeve të Ministrisë së Shëndetësisë dhe rekomandimeve të IKSHP kundër përhapjes së COVID-19
Për informata shtesë na kontaktoni : yecozone@gmail.com
Mundë të aplikoni deri me 11.11.2020
Përparësi kan të rejat e vendeve rurale të moshës 18-25 vjet.

Call for application for trainer

CALL FOR APPLICATION FOR TRAINER

INTRODUCTION

PACT is seeking to engage one trainer/facilitator to conduct 3 (three) training/workshops (two days each) on: Project Cycle Management PCM.

Training/workshops are planned to be conducted for civil society organizations and activists working on environmental and sustainable development issues in Kosovo.

Capacity building activities are designed to have a practical and hands on approach towards local organizations reaching for further and relevant information related to 1. project management, including writting project proposals, understanding Logical Framework Approach and producing Project Reports.

BACKGROUND

The human rights project HumanRightivism is supported by Swedish International Development Cooperation Agency (Sida). The overall goal is to create and sustain critical mass and educational approach proposed for each of the target audiences of core interest to HUMAN RIGHTIVISM program. The program seeks to bring together highly crucial CSO partners all over three components, to further evolve the Human Rights areas that have been lacking capacities or neglected by relevant stakeholders, and that are natural, genuine, and common group interest based.

Under the umbrellla of HumanRightivism project, through the project Sidestep 2020-2023, PACT aims at increasing CSO’s skills in addressing environmental issues through increasing capacities on project management, advocacy, lobbying, watchdogging, and participation in government decision making processes with the focus on sustainable impact in society at large.

ROLES AND RESPONSIBILITIES

 • Coordinate with Capacity Building and Networking Officer on planned training/workshop accordingly as planned;
 • Conducting interactive/engaging training approach for better knowledge transfer;
 • Based on the assessment, drafting the methodology and training/workshop schedule and submission to PACT for approval;
 • Finalizing the methodology and training/workshop schedule;
 • Based on the adopted methodology and training/workshop schedule, conducting the training/workshop;
 • Conduct the exercises and presentations following with the discussions with the participants;
 • Report on the conducted trainings/workshops.

TRAINER DELIVERABLES

 • Work plan for developing the training/workshops, including proposed methodologies;
 • Three (3) days after signing of the contract the trainer shall provide the plan for implementing trainings/workshops that will articulate the overall requirements of the ToR including proposed methodology, agenda with clear timelines, and training material.
 • Successful facilitation of the 2 (two days) trainings/workshops.
 • Technical advice and support to participants during the training/workshop
 • Final report on the implementation of the tasks after finishing the training/workshops based on evaluation forms received from participants;

COMPETENCIES AND SKILL REQUIREMENTS

 • Minimum university degree in Management, Environmental and Social Science or other relevant field;
 • Extensive experience (at least 5 years) experience in completing trainings/workshops for organizations;
 • Extensive knowledge of civil society sector in Kosovo;   
 • Extensive experience on Capacity Building;
 • Experience in delivering trainings/workshops on Project Cycle Management, Project Management and/or Project Development through latest methodologies and practices;
 • Demonstrated high level of professionalism and an ability to work independently and in high pressure situations under tight deadlines;
 • Excellent inter-personal communication skills including experience of facilitation of trainings/workshops and presentation;
 • Proven and demonstrated broad knowledge of and ability to utilize principles, methods, techniques and systems of project management;
 • Excellent communication and written skills in English, Albanian and Serbian would be an asset;

DURATION AND TIMEFRAME

Training/workshops are expected to be conducted during the implementation period of the SideStep project 2020-2023. The upcoming trainings will be conducted in coordination with the Capacity Building and Networking Officer based on PACT scheduled workplan. Capacity building activities are expected to be completed within 2 working days for each training/workshops, after which the training report is expected to be sent no later than a week after the training/workshop is completed.

 1. The first raining/workshop on PCM – Project Cycle Management is expected to be delivered on 16-17th of October 2020.

APPLICATION PROCEDURE

The interested candidates may submit all the below stated documentation via e-mail in this address:

E-mail: info@pactks.org

Applicant should submit following documents:

 • Updated Curriculum Vitae
 • Letter of Interest
 • Methodology of the Training

Deadline for application is: October 09, 2020