ODRŽANA ČETVRTA RADIONICA NA LOKALIZACIJI TEME DNEVNOG REDA 2030

Uz organizaciju Asocijacije kosovskih opština, održana je četvrta radionica „Lokalizacija Agende 2030 i ciljevi održivog razvoja“ sa opštinskim službenicima opštine Istok. Radionicu sa motom „Ne ostavljajte nikoga natrag“ u institucijama i zajednicama na lokalnom nivou, zajednički organizuju Asocijacija kosovskih opština i Institut za razvojnu politiku (INDEP). Ova jednodnevna radionica, koja je bila posvećena lokalnim opštinskim… Continue reading ODRŽANA ČETVRTA RADIONICA NA LOKALIZACIJI TEME DNEVNOG REDA 2030

Očistimo Kosovo!

22. maja budite deo ljudi koji vole dobro prirode! Očistimo Kosovo, i ove godine dolazi da mobiliše građane u akcijama čišćenja (i ne samo), da ukloni što više otpada i tako prenese poruku zaštite životne sredine od zagađenja. Ovog puta vas pozivamo, izazivajući svakog od vas, da postanete deo akcije Očistimo Brezovicu, da se ujedinimo… Continue reading Očistimo Kosovo!

Svetski dan ptica selica obeležava se postavljanjem drvenih gnezda ptica

EC Ma Ndrishe je 10. maja obeležila Svetski dan ptica selica ptica postavljanjem nekoliko drvenih gnezda ptica u gradskom parku Đakovica. Ove lože su izgrađene i postavljene zajedno sa volonterima KVRL (Lokalni omladinski akcioni savet). Svrha ove aktivnosti je da doprinese stvaranju pogodnih uslova i zaštiti staništa ovih vrsta. Kuće za ptice su od posebne… Continue reading Svetski dan ptica selica obeležava se postavljanjem drvenih gnezda ptica

21 Mart Međunarodni Dan Šuma

Generalna skupština Ujedinjenih nacija proglasila je 21. marta Međunarodnim danom šuma 2012. godine kako bi proslavila i podigla svest o značaju svih vrsta šuma. Zemlje se podstiču da preduzmu lokalne, nacionalne i međunarodne napore na organizovanju aktivnosti koje uključuju šume i drveće, kao što su kampanje sadnje drveća. Organizatori su Forum Ujedinjenih nacija o šumama… Continue reading 21 Mart Međunarodni Dan Šuma

Zelena fondacija (Fondacioni Jeshil) organizuje Ekološki festival za zajednički prosperitet

ENTROPY – Ekološki festival za zajednički prosperitet je višednevni događaj koji se održava u Prištini, od 4. do 10. februara 2021. ENTROPY Fest ima za cilj podizanje svesti na Kosovu o otpadu od hrane i klimatskim akcijama.Inauguracijsko izdanje festivala odvija se pod temom „Pravo na hranu“.Program ovog festivala sastoji se od prikazivanja liste uređenih dokumentarnih… Continue reading Zelena fondacija (Fondacioni Jeshil) organizuje Ekološki festival za zajednički prosperitet

Predavanje o obnovljivoj energiji i zelenim klubovima

Za prvo ovogodišnje predavanje, organizacija PEN – Peer Educators Network bili su u srednjoj školi „Gjegj Kastrioti Skenderbeu“ u Drenasu kako bismo razgovarali o ekološkim pitanjima u okviru projekta „Briga o mladima za Kosovo“. Mladi studenti su bili vrlo energični i znatiželjni tokom diskusija o obnovljivim izvorima energije i zelenim klubovima.

BGF DEO RAZGOVORA SA ŽIVOTNOM SREDINOM „POSTOJI LI REŠENJE?“

Danas je menadžer za programe i operacije BGF-a, Rinora Gojani, bila deo ekološkog razgovora „Da li postoji rešenje?“ u organizaciji koledža Riinvest. Predavanje je okupilo ličnosti iz različitih sredina, od aktivista do predstavnika sa nivoa vlasti, kako bi pružili sveobuhvatnu sliku trenutnog razvoja na polju održivosti na Kosovu. Među njima je bila i Mimoza Kusari… Continue reading BGF DEO RAZGOVORA SA ŽIVOTNOM SREDINOM „POSTOJI LI REŠENJE?“

Poziv na foto-konkurs “Let’s Talk About Air!”

Ambasada Švedske na Kosovu objavljuje javni poziv za učešće u foto-konkursu o vazduhu u okviru kampanje Hajde da razgovaramo o vazduhu. Slikajte najbolju fotografiju sa temu „Vazduh“ i osvojite nagradu! Cilj takmičenja je podizanje svesti o kvalitetu vazduha na Kosovu, isticanje pitanja zagađenja vazduha i pronalaženje rešenja za poboljšanje kvaliteta vazduha i na taj način… Continue reading Poziv na foto-konkurs “Let’s Talk About Air!”

Pokretanje platforme javnih prostora HAPUKS

Platforma javnih prostora na Kosovu koju je uspostavila Ec Ma Ndryshe ima za cilj da odražava stanje javnih prostora u našim gradovima, počev od ove godine sa onima u gradu Prizrenu. Platforma ima interaktivnu mapu na kojoj možete da se krećete kroz identifikovane javne prostore, ali i drugim informacijama poput infografike, projekata i kategorije multimedije… Continue reading Pokretanje platforme javnih prostora HAPUKS

Let’s do it sutra obeležava Međunarodni dan volontera najavom volontera za 2020

Let’s do it, kao jedna od najvećih organizacija u zemlji koja već skoro 10 godina izvodi razne ekološke (ali ne samo) volonterske aktivnosti, sutra će obeležiti Međunarodni dan volontera najavom volontera 2020. Ceremonija proglašenja volontera za 2020. godinu biće održana u kancelarijama Let’s Do It koje se nalaze u ulici „Pashko Vasa“ u četvrti Peiton… Continue reading Let’s do it sutra obeležava Međunarodni dan volontera najavom volontera za 2020