INDEP objavljuje analizu Indeks energetske tranzicije na Kosovu

Energetska tranzicija je vitalan i neophodan proces za Kosovo. Prelazak sa uglja na obnovljive izvore je faza koju Kosovo treba da nađe pripremljeno i sa jasnim ciljevima. Štaviše, postepeno ukidanje uglja, masovna primena obnovljivih izvora energije, postavljanje standarda energetske efikasnosti u lancima snabdevanja energijom ili otvaranje vrata solarnim fotonaponskim instalacijama na krovu imaju uticaj na… Continue reading INDEP objavljuje analizu Indeks energetske tranzicije na Kosovu

Untitled

Biodiverzitet – njegove vrednosti i pretnje u prekograničnom regionu (Alb.) Priručnik je proizvod obuke za izgradnju kapaciteta razvijene u opštini Has u oktobru 2021. godine „Biodiverzitet – njegove vrednosti i pretnje u prekograničnom regionu“ koji se nudi stručnjacima iz lokalne samouprave, mladim ljudima, neprofitnim organizacijama i medijima iz dve oblasti projekta. Priručnik predstavlja vrednosti biodiverziteta… Continue reading Untitled

Analiza zakonodavstva Republike Kosovo u oblasti životne sredine – Nedostaci i primena u praksi (Alb)

Stranica na kojoj se nalazi izveštaj „Analiza zakonodavstva Republike Kosovo u oblasti životne sredine – nedostaci i primena u praksi“ koju su sproveli Aktivni građani, uz podršku VVF Adria. Istovremeno, preporuke koje proizilaze iz ove analize. https://drive.google.com/…/1JR0g…/viev

Organizujete lokalno čišćenje za naš globalni događaj za čišćenje sveta?

Uverite se da ste spremni i da ste u mogućnosti da koristite materijale za višekratnu upotrebu što je više moguće — kako ne bismo stvarali još više otpada dok ga sakupljamo. Objasnite da tokom čišćenja treba pokupiti sav veštački materijal. Za još više informacija i saveta o tome kako da podržite svoj lokalni događaj možete… Continue reading Organizujete lokalno čišćenje za naš globalni događaj za čišćenje sveta?

Mapa puta ekosistema zelenog preduzetništva na Zapadnom Balkanu

Ova mapa puta je osmišljena da pruži konkretan pregled postojećih ekosistema i mapira relevantne aktere u zemljama koje podstiču razvoj „zelenog preduzetništva“ na „zapadnom Balkanu“. Ova publikacija je deo projekta Balkanska zelena akademija 2.0 koji finansira Balkan Trust for Democraci, projekat Nemačkog Maršalovog fonda Sjedinjenih Država i USAID-a – Američke agencije. Partneri koji doprinose ovom… Continue reading Mapa puta ekosistema zelenog preduzetništva na Zapadnom Balkanu

Izveštaj o transformaciji inovativnih koncepata u moćna rešenja

Ovaj izveštaj predstavlja odraz naših vrednosti, aktivnosti i dostignuća u promovisanju inkluzivnog i #održivog razvoja širom #ZapadnogBalkana. Iako saopštava sve sprovedene inicijative, on takođe predstavlja prikaz organizacije u celini i pruža sveobuhvatan pogled na naš organizacioni položaj. Balkanska zelena fondacija (BGF) je regionalna organizacija koja promoviše inkluzivnu i pravičnu napredak u okviru Zapadnog Balkana u… Continue reading Izveštaj o transformaciji inovativnih koncepata u moćna rešenja

Vodč za organe za sprovođenje zakona

U okviru aktivnosti za „Jačanje administrativnih kapaciteta za sprovođenje ekološkog zakonodavstva“ pripremljen je praktični Vodič za službenike u oblasti životne sredine, koji šematski prikazuje sve postupanje inspektora prilikom određivanja i izvršenja novčanih kazni. Vodič je namenjen službenicima Ministarstva za životnu sredinu i prostorno planiranje, službenicima Inspektorata za zaštitu životne sredine, opštinskim inspektorima životne sredine, kao… Continue reading Vodč za organe za sprovođenje zakona

Prirodni gas kao opcija za održivu energetsku tranziciju na Kosovu

Institut za razvojnu politiku (INDEP) objavljuje sledeći rad u okviru programa za održivi razvoj „Prirodni gas kao opcija za održivu energetsku tranziciju na Kosovu“. U radu se razmatraju mogućnosti kako se gas može koristiti kao značajno niži kapacitet emisije ugljen-dioksida da bi se olakšala tranzicija umesto tradicionalne uloge osnovnog opterećenja sa punim radnim vremenom može… Continue reading Prirodni gas kao opcija za održivu energetsku tranziciju na Kosovu

Godišnji izveštaj o stanju životne sredine 2020

Izrada Izveštaja o stanju životne sredine na Kosovu je u skladu sa Zakonom o životnoj sredini1. Prema članu 25. Zakona, Vlada Kosova, na predlog Ministarstva životne sredine, prostornog planiranja i infrastrukture, Skupštine, Godišnji izveštaj o stanju životne sredine. Izveštaj se ne odnosi na: prethodno stanje životne sredine i promene u životnoj sredini u odnosu na… Continue reading Godišnji izveštaj o stanju životne sredine 2020

Nova strategija EBRD-a za Kosovo daje prioritet zelenoj tranziciji

Banka će nastaviti da prati ostvarivanje agende povezivanja zemlje sa većim fokusom na implementaciju projekata, i povećaće svoju podršku opštinama i angažujući ih da investiraju u infrastrukturu otpornu na klimu i zelenu ekonomiju. Banka će posebnu pažnju posvetiti ubrzavanju implementacije investicija javnog sektora i podršci implementaciji u skladu sa Ekonomskim i investicionim planom EU. Državna… Continue reading Nova strategija EBRD-a za Kosovo daje prioritet zelenoj tranziciji