BE-ja dhe Gjermania mbështesin Kosovën me 49 milionë euro për menaxhimin e mbeturinave

Zyra e BE-së në Kosovë në bashkëpunim me Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, Ministrinë e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës dhe Asociacionin e Komunave të Kosovës, kanë shënuar përfundimin e një projekti trevjeçar kushtuar përmirësimit të menaxhimit të mbeturinave të ngurta në Kosovë dhe prezantuan aktivitetet e reja të nisura në këtë sektor. Gjithashtu kanë njoftuar se do ta mbështesin Kosovën me 49 milionë euro shtesë në menaxhimin e mbeturinave.

Përmes një komunikate për media, thuhet se projekti i finalizuar së fundmi me vlerë 7 milionë euro është financuar bashkërisht nga Bashkimi Evropian dhe Ministria Federale Gjermane për Bashkëpunim Ekonomik dhe Zhvillim dhe është zbatuar nga GIZ-i. Si rezultat i këtij projekti, sipas njoftimit, pati një rritje të grumbullimit të mbeturinave të ngurta në të 38 komunat e Kosovës nga 57.8 për qind në 90.2 për qind, zgjerim të shërbimit të grumbullimit dhe menaxhimit të mbeturinave duke përfshirë 77,000 familje shtesë dhe mbyllje të më shumë se 1,500 deponive ilegale.

“Projekti i financuar nga BE-ja dhe Gjermania për mbështetjen e menaxhimit të mbeturinave në Kosovë ka dhënë rezultate mbresëlënëse gjatë tre viteve të fundit”, tha ministri i Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës së Kosovës, Liburn Aliu. “Përveç rezultateve të prekshme në terren, projekti gjithashtu na ndihmoi të zhvillojmë një kornizë strategjike kombëtare për menaxhimin e mbeturinave që do të drejtojë punën tonë të ardhshme për trajtimin dhe riciklimin e mbeturinave. Ne mezi presim të punojmë me BE-në dhe Qeverinë Gjermane për të përmirësuar më tej, në përputhje me standardet e BE-së, menaxhimin e mbeturinave dhe mbrojtjen e mjedisit në Kosovë”.

Projekti mbështeti gjithashtu punën e kompanive rajonale dhe atyre lokale të grumbullimit dhe menaxhimit të mbeturinave.

“Tarifa e grumbullimit të mbeturinave është rritur për 4 milionë euro gjatë tre viteve të fundit dhe 15 komuna kanë filluar të zbatojnë aktivitetet e riciklimit dhe kompostimit”, tha kryetari i Asociacionit të Komunave të Kosovës, njëkohësisht dhe kryetar i Komunës së Ferizajt, Agim Aliu.

Sipas njoftimit, përmes projekteve të reja, me vlerë 49 milionë euro, BE-ja dhe Gjermania do ta ndihmojnë Kosovën në harmonizimin e kornizës së saj ligjore për menaxhimin e mbeturinave me legjislacion të BE-së dhe do të mbështesin zbatimin e Ligjit të ri për Mbeturina dhe Strategjisë së Kosovës për Menaxhimin e Integruar të Mbeturinave.

“Ne po e ndihmojmë modernizimin e sektorit të menaxhimit të mbeturinave në Kosovë në përputhshmërisë me legjislacionin e BE-së dhe praktikat më të mira, por çelësi është në duart e autoriteteve kosovare. Shpresojmë që së shpejti të miratohen dokumentet ligjore dhe të fillojë zbatimi i masave të parapara”, tha shefi i Bashkëpunimit të BE-së në Kosovë, Johannes Madsen.

Burimi: Koha.net

Balkan Green Ideas 2022 Documentary

Take a look at the 11th edition of the BGI competition highlights featuring entrepreneurs, national partners and jury members and get inspired to compete in the next edition.

Balkan Green Ideas 2022 is supported by ERASMUS+ Projects and Rockefeller Brothers Fund & Pocantico Center.

https://fb.watch/gXEiN0G0Gl/

Obuka: „Integrisanje ekološke održivosti u učionice“

Poštovani učitelji

Institut za istraživanje i razvoj obrazovanja (IRHZA) Pedagoškog fakulteta sa zadovoljstvom Vas poziva da učestvujete u drugoj grupi za obuku „Integracija ekološke održivosti u učionici“ u okviru projekta „Nastavnici kao nosioci promena za životnu sredinu održivost- TACES“.

Za više informacija o prijavi kliknite na link ispod i ispunite sve uslove prijavnog obrasca:

https://forms.gle/a5PVvnr5VkDiCd3K9

Popunjene prijave po onlajn obrascu primaju se do 17. 01. 2023. godine.

Učešće u ovoj obuci je besplatno i obuka je odobrena od strane MOSTI.

Projekat „Nastavnici kao agenti za promene za održivost životne sredine – TACES“ podržava Američka ambasada u Prištini i administriraju kosovski alumnisti Sjedinjenih Država (KUSA). Realizator projekta je Institut za istraživanje i razvoj obrazovanja (IHZhA) Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Prištini.

Training: “Integrating environmental sustainability into classrooms”

Dear teachers

The Institute for Research and Development of Education (IRHZA) of the Faculty of Education is pleased to invite you to participate in the second group for the training “Integration of environmental sustainability in the classroom” within the project “Teachers as agents for change for environmental sustainability- TACES”.

For more about the application, click on the link below and complete all the requirements of the application form:

https://forms.gle/a5PWwnr5WxDyCd3Q9

Complete applications according to the online form are accepted until 17. 01. 2023.

Participation in this training is free and the training is approved by MESTI.

The project “Teachers as agents for change for environmental sustainability – TACES” is supported by the American Embassy in Pristina and administered by Kosovo United States Alumni (KUSA). The implementer of the project is the Institute for Research and Development of Education (IHZhA) of the Faculty of Education of the University of Pristina.