Konferencija „Implementacija Zelene agende i održivi turizam“ apeluje na svest

Implementacija Zelene agende i održivi turizam mogu imati poboljšanja na Kosovu u slučaju veće posvećenosti i javnih institucija i građana, rečeno je na istoimenoj konferenciji koju je organizovala EK Ma Ndriše u Prizrenu.

Govornici iz različitih sektora istakli su važnost očuvanja životne sredine i prirodnog i kulturnog nasleđa za održivi turizam, podsećajući da trenutno postoji mnogo izazova na koje se mora odgovoriti odgovornijim delovanjem svih zainteresovanih strana.

Izvršni direktor EK Valon Džabali je na otvaranju konferencije istakao da je ta organizacija nastavila svoju posvećenost i doprinos promociji i brizi o životnoj sredini, ljudskim pravima, kao i očuvanju i promociji kulturnog nasleđa kako bi se da ga stavi u funkciju održivog razvoja, predstavljajući nastavak napora za inkluzivnost i održivost, sa fokusom na građanina, kao glavnog garanta demokratije i razvoja.

Gradonačelnik opštine Prizren Šaćir Totaj ocenio je da lokalna uprava civilno društvo smatra partnerom ne samo u postavljanju prioriteta, već i u sprovođenju programa, jer sveobuhvatan pristup ima potencijal da generiše nove ideje, koje prema njegovim rečima su dobrodošli.i da se mogu lakše implementirati.

Aktivnosti EK u ovom pravcu predstavila je Kaltrina Kolukaj, koja je istakla da je u saradnji sa različitim akcionarima sprovedeno 1800 aktivnosti u 24 opštine Kosova.

U međuvremenu, tokom panel diskusije, Abdulah Pirče iz MMPHI je predstavio javne politike ovog ministarstva u vezi sa sprovođenjem Zelene agende, dok je Nisrete Doda iz Ministarstva prosvete, kulture, sporta i nauke istakla programe i mere za razvoj seoski turizam na Kosovu. Univerzitetski predavač, Lumta Dida-Capari, istakla je kako klimatske promene izazvane ljudskim faktorom utiču na održivi turizam i pozvala na podizanje svesti da se ovaj trend zaustavi. Muamer Hasani iz GUIDEKS-a je izjavio da Kosovo mnogo zaostaje u pogledu implementacije Zelene agende i dobrih praksi održivog turizma, slično kao Blerina Rekica iz INDEP-a, koja je istakla da Kosovo ima puno posla za implementaciju Zelena agenda, kao i ekološki prihvatljive prakse za održivi turizam.

Konferencija je zatvorena pozivom na odgovornije delovanje svakog pojedinca kako bi se prirodne i kulturne vrednosti Kosova očuvale i prenele na buduće generacije.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email