BOOSTKosovo

BOOSTKosovo pozdravlja Raiffeisen banku kao partnera za podršku MMSP u pravcu digitalizacije i održivosti. Kroz BOOST ll, UNDP Kosovo okuplja ključne aktere i privatni sektor kako bi osnažio kosovske mlade preduzetnike koji daju prioritet zelenoj tranziciji.

BOOSTKosovo

BOOSTKosovo mirëpret Raiffeisen Bank si partner për mbështetjen e NMVM-ve, drejt dixhitalizimit dhe qëndrueshmërisë. Përmes BOOST ll-it, UNDP-ja në Kosovë po bashkon palët kryesore të interesit dhe sektorin privat për të fuqizuar ndërmarrësit e rinj të Kosovës që kanë prioritet tranzicionin e gjelbër.

BOOSTKosovo

BOOSTKosovo welcomes Raiffeisen Bank as a partner to support MSMEs, towards digitalization and sustainability. Through BOOST ll, UNDP Kosovo is bringing together key stakeholders and private sector to empower Kosovo young entrepreneurs who prioritize greentransition.