DA, možemo preokrenuti gubitak prirode, ako je zaštitimo!

Identifikujte mogućnosti da sprečite najgore uticaje klimatskih promena, biodiverziteta i gubitka ekosistema, uslikajte ih, pozovite druge na pozitivno unapređenje, sada, kako priroda ne bi nestala. Postanite deo fotografskog konkursa #EcoKosovo4! Inspirišite akciju! Osvoji nagradu!

YES, we can reverse nature loss, if we protect it!

Identify opportunities to prevent the worst impacts of climate change, biodiversity and ecosystem loss, capture them, call others for positive enhancement, now, so that nature is not gone. Become part of the photography competition #EcoKosovo4! Inspire action! Win a prize!

Po, mund ta rikthejmë natyrën e humbur, nëse e mbrojmë atë!

Mendo për mënyrat dhe mundësitë se si do të parandalonim pasojat e ndryshimit klimatik, humbjen e biodiversitetit dhe ekosistemit, sa më parë, që natura mos të na ikën. Bëhu pjesë e garës së fotografisë #EcoKosovo4! Nxit veprimin për klimën! Fito një çmim!