Fushatë vetëdijesimi për mbrojtjen e parqeve kombëtare në Kosovë

Kjo video synon të promovoj vlerat e parqeve kombëtare të Kosovës, të vetëdijësoj publikun për këto hapësira të çmuara natyrore dhe të inkurajojë mbrojtjen e tyre për brezat e ardhshëm.

Përpjekjet tona nuk mbarojnë këtu, ky është vetëm një nga aktivitetet tona për të bërë më shumë në mbrojtjen e natyrës. Andaj, shikojeni videon, pëlqejeni dhe ndajeni atë në platformat e rrjeteve sociale dhe na ndihmoni që ta shpërndajmë gjithandej porosinë për mbrojtjen dhe vlerësimin për parqet kombëtare të Kosovës.

Agjencioni për Mbrojtjen e Mjedisit të Kosovës (AMMK) falënderon Uta Ibrahimi dhe Embassy of Sweden in Pristina për kontributin e tyre në fushatën e vetëdijesimit për mbrojtjen e parqeve kombëtare në Kosovë.

https://fb.watch/okFMWDAull/?mibextid=Nif5oz

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email