Agjenda e Gjelbër për ballkanin perëndimor

Ndotja e tokës është një nga fushat prioritare të Agjendës së Gjelbër të EU4Green.
Pse është e rëndësishme për BE-në dhe cila është rëndësia e saj për rajonin e Ballkanit Perëndimor?
Lexoni më poshtë një pjesë të shkëputur nga intervista me ekspertin e Agjencisë Austriake të Mjedisit, z. Sigbert Huber.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email