Izveštaj o stanju prirode 2018-2021

Izradu Izveštaja o stanju prirode na Kosovu vodio je Kosovski zavod za zaštitu prirode, regulisan u skladu sa nadležnostima Zakona o zaštiti prirode.

Glavna svrha izveštaja je da informiše o stanju prirode, zaštićenim područjima i biodiverzitetu Kosova. Takođe, kroz ovaj izveštaj namerava se uticati na unapređenje politika za upravljanje i očuvanje vrednosti prirodnog nasleđa i biodiverziteta.

Izveštaj takođe služi kao dobar vodič za orijentaciju projekata i donatorske podrške u sektoru zaštite i očuvanja prirode.

Izveštaj sadrži podatke o pravnom, strateškom i institucionalnom okviru u sektoru prirode, stanju zaštićenih područja, biodiverzitetu, retkim biljnim i životinjskim vrstama, šumskim ekosistemima, intervencijama u zaštićenim područjima, evidenciji pojedinih zahvata u prirodi, kao i aktivnostima i projekte koji se sprovode u cilju zaštite prirode.

Važan deo ovog izveštaja su preduzete mere za zaštitu prirode, kao i zaključci i preporuke. Podaci izveštaja se odnose na period 2018-2021, ali su u nekim slučajevima zbog nedostatka podataka i radi poređenja prikazani podaci za ranije periode (Izveštaj o stanju prirode 2010-2014 i Izveštaj o stanju prirode 2015-2017).

Za više, pročitajte Izveštaj o stanju prirode 2018-2021ovde:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email