Letnja škola niske emisije ugljenika

Kosovsko udruženje za obnovljivu energiju i energetsku efikasnost (AKEREE), uz podršku Vlade Nemačke – preko GIZ Kosova, organizuje sedmi put za redom Letnju školu za nisko-karbonsku ekonomiju. Prvi dan ove manifestacije održan je danas, 02.10.2023, u Hotelu „Magra Austria“-Boge, Peć. Na otvaranju ovog događaja bili su i predstavnici GIZ Kosova, Kosovskog energetskog projekta, gde je vođa ovog projekta, g-din Avni Sfishta, predstavio temu „Uvod u ekonomiju sa niskim sadržajem ugljenika“.
Polaznici ove škole su studenti različitih studijskih programa sa raznih univerzitetskih institucija Kosova.
Tokom sesije prvog dana predstavljene su sledeće teme:

 • Uvod u ekonomiju sa niskim sadržajem ugljenika, tokom kojeg su predstavljeni glavni koncepti i principi cirkularne ekonomije, finansijski mehanizmi, mogućnosti finansiranja, razumevanje tržišta ugljenika, mehanizmi određivanja cena ugljenika i uloga trgovine ugljenikom u promovisanju smanjenja emisija;
 • Klimatske promene i njihov uticaj, gde se diskutovalo o razumevanju naučnog aspekta klimatskih promena, uzroka i mogućih posledica;
 • Napori međunarodnih, evropskih i nacionalnih institucija da se bave klimatskim promenama, tokom kojih je bilo reči o:
 • IPCC institucionalni okvir i Okvirna konvencija
  Ujedinjene nacije o klimatskim promenama (UNFCCC);
  Pariski sporazum 2015 – ciljevi
 • Politika EU o energetici i klimatskim promenama:
  Zeleni dogovor EU i Energetska mapa puta
  2050, Okvir za klimatske promene i energiju 2050.
 • Ugovor o energetskoj zajednici i Zajednica i
  TRANSPORT
 • Zelena agenda Zapadnog Balkana, kao i
 • Kosovske politike vezane za energetiku i promene
  klima, (centralni i lokalni nivo).
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email