Međunarodna konferencija „Održivost životne sredine i klimatske promene

5 oktobra održaće se 2. Međunarodna konferencija „Održivost životne sredine i klimatske promene” sa fokusom na dekarbonizaciju za održivu budućnost. Ova konferencija takođe nastoji da istraži načine na koje društvo može da promoviše efikasniju energetsku tranziciju na Kosovu i kako akademska zajednica može pomoći u smanjenju rizika od klimatskih promena i raditi na održivosti životne sredine.

Ovo izdanje će dovesti različite akademike iz Evrope i SAD.

Vizuelni identitet ovog izdanja usko je povezan sa njegovom temom. Inspirisan univerzalnim simbolom koji se koristi za označavanje materijala i proizvoda koji se mogu reciklirati, logo se sastoji od tri strelice raspoređene u smeru kazaljke na satu, simbolizujući koncept održivosti i prenoseći poruku ekološke odgovornosti.

    Ovu konferenciju organizuje KEK u saradnji sa Univerzitetom u Prištini i podržava je nemačka vlada preko GIZ Kosova.

    Facebook
    Twitter
    LinkedIn
    Email